Contents

Giải bài xích tập SGK Toán 6 bài 10 trang 38, 39, 40, 41 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống.Bài tập toán lớp 6 bài bác 10 số nguyên tố

Dưới đấy là hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán 6 bài bác 10 Số thành phần – Sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày mới tốt nhất được cập nhập bởi vì aryannations88.com các bạn hãy đọc nhé.

Bạn đang xem: Toán 6 bài 10

Video toán 6 bài xích 10 số nguyên tố

Giải bài xích tập SGK Toán 6 bài bác 10 trang 38, 39, 40, 41 – Sách Kết nối học thức với cuộc sống.

Hoạt hễ 1 – Trang 38:

Tìm những ước với số ước của các số vào bảng 2.1. Giải:

Số Các ước Số ước
2 1, 2 2
3 1, 3 2
4 1, 2, 4 3
5 1, 5 2
6 1, 2, 3, 6 4
7 1, 7 2
8 1, 2, 4, 8 4
9 1, 3, 9 3
10 1, 2, 5, 10 4
11 1, 11 2

Hoạt động 2 – Trang 38:

Hãy chia các số đến trong bảng 2.1 thành nhị nhóm: đội A gồm những số chỉ bao gồm hai ước, đội B gồm những số có không ít hơn nhì ước. Giải: team A: 2, 3, 5, 7, 11 team B: 4, 6, 8, 9, 10

Hoạt cồn 3 – Trang 38:

Suy nghĩ về và vấn đáp câu hỏi: a. Số 1 có bao nhiêu ước? b. Số 0 bao gồm chia hết đến 2, 5, 7; 2 017; 2 018 không? Em tất cả nhận xét gì về số cầu của 0? Giải: a) Số 1 có 1 ước b) Số 0 chia hết đến 2, 3, 5, 7, 2 018, 2 019. Số 0 bao gồm vô số ước

Luyện tập 1 – Trang 39:

Tìm số nguyên tố với hợp số trong Bảng 2.1 (sgk). Giải: Số nguyên tố: 11, 13, 17, 19, 23, … phù hợp số: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, …

Luyện tập 2 – Trang 39:

Giải: a) tiên phong hàng đầu 930 là hòa hợp số vì nó nhiều hơn 1 và có không ít hơn 2 cầu b) Số 23 là số nguyên tố vì chưng nó lớn hơn 1 cùng chỉ bao gồm 2 ước là 1 và thiết yếu nó.

Bạn Việt so với số 60 ra vượt Số nguyên tố với cho công dụng 60 = 3.4 – 5. Công dụng của Việt đúng hay sai? giả dụ sai, em hãy sửa lại mang đến đúng.

Giải: các bạn Việt viết do đó chưa đúng vì 4 còn có thể phân tích thành 22 giải pháp viết đúng là: 60 = 22. 3 . 5

Tìm các số không đủ trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ trang bị cây sinh hoạt Hình 2.3.

*

Giải: 3 × ? = 18 => ? = 6 2 × ? = 6 => ? = 3

Luyện tập 3 – Trang 41:

Phân tích các số sau ra vượt số nhân tố theo sơ thiết bị cột: a) 36; b) 105. Giải: a) 36

*
36 = 22 . 32

b) 105

*
105 = 3 . 5 . 7

Bài tập toán lớp 6 bài bác 10 số nguyên tố

Câu 2.17 – Trang 41:

Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố

Giải:

*
Vậy 70 = 2 . 5 .7
*
Vậy 115 = 5 . 23

Câu 2.18 – Trang 41:

Kết quả phân tích những số 120, 102 ra thừa số yếu tố của nam giới như sau: 120 = 2.3.4.5 ; 102 = 2.51 Theo em, công dụng của phái nam đúng hay sai? ví như sai, em hãy sửa lại mang lại đúng.

Giải: hiệu quả 120 = 2 . 3 . 4 . 5 khi so sánh số 120 ra quá số yếu tắc là SAI, do số 4 chưa phải là số nguyên tố. Ta sửa lại như sau: 120 = 23 . 3 . 5 tựa như cách viết 102 = 2 . 51 là không nên với yêu cầu phân tích ra thừa số nguyên tố, bởi số 51 không hẳn là số nguyên tố. Sửa lại như sau: 102 = 2 . 3 . 17

Câu 2.19 – Trang 41:

Các khẳng định sau đúng giỏi sai? bởi vì sao? a) Ước nhân tố của 30 là 5 cùng 6 b) Tích của nhị số nguyên bất kì luôn là số lẻ. C) Ước nguyên tố nhỏ tuổi nhất của số chẵn là 2 d) hầu hết bội của 3 đa số là thích hợp số e) đầy đủ số chẵn mọi là thích hợp số

Giải:

a) SAI. Bởi vì số 6 là hòa hợp số. B) SAI. Ví dụ như tích 2 . 5 = 10 là số chẵn. Vào đó, 2 với 5 là những số nguyên tố. C) ĐÚNG. Vì chưng 2 là số nguyên tố nhỏ tuổi nhất và hầu hết số chẵn những chia hết mang lại 2. D) SAI. Vì 3 là bội của 3 cơ mà nó là số yếu tắc chứ chưa phải hợp số. E) SAI. Do 2 là số chẵn tuy vậy nó là số nhân tố chứ không phải hợp số.

Câu 2.20 – Trang 42:

Kiểm tra xem những số sau là thích hợp số xuất xắc số nguyên tố bằng cách dùng dấu hiệu của chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố: 89 , 97 , 125 , 541 , 2 013 , 2 018

Giải: những số yếu tố là: 89; 97; 541. Các hợp số là: 125; 2 013; 2 018.

Xem thêm: Báo Hay 24H Là Gì - App Đọc Báo Hay 24H Kiếm Tiền Có Thật Không

Câu 2.21 – Trang 42:

Hãy so sánh A ra vượt số nguyên tố: A = 44.95

Giải: A = 44. 95 = 4 . 4 . 4 . 4 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 22 . 22 . 22. 22 . 32 . 32 . 32 . 32 . 32 = 22+2+2+2 . 32+2+2+2+2 = 28 . 310

Câu 2.22 -Trang 42:

Tìm các số còn thiếu trong những sơ thiết bị phân tích một số ra quá số nhân tố sau:

*

Giải:

*

Câu 2.23 – Trang 43:

Một lớp có 30 học sinh. Cô giáo hy vọng chia lớp thành những nhóm để triển khai các dự án công trình học tập nhỏ. Biết rằng, các nhóm đều sở hữu số bạn bằng nhau và có không ít hơn 1 người trong những nhóm. Hỏi mỗi nhóm hoàn toàn có thể có từng nào người?

Giải: Vì các nhóm đều sở hữu số người bằng nhau yêu cầu số người trong mỗi nhóm là ước của 30. Ta có: Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30 Vì có rất nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm (theo đề bài), bắt buộc mỗi nhóm có thể có: 2; 3; 5; 6; 10; 15; hoặc 30 người.

Câu 2.24 – Trang 43:

Trong nghi lễ thượng cờ dịp 6 giờ sáng và hạ cờ thời gian 21 giờ hằng ngày ở quảng trường Ba Đình, nhóm tiêu binh bao gồm 34 người bao gồm 1 sĩ quan chỉ huy đứng đầu và 33 chiến sĩ. Hỏi gồm bao nhiêu cách bố trí 33 chiến sĩ thành những hàng, sao cho từng hàng có số bạn như nhau?

Giải: Số mặt hàng xếp được là cầu của 33. Nhưng mà Ư(33) = 1; 3; 11; 33 Nên hoàn toàn có thể xếp 33 đồng chí thành 1 hàng, hoặc 3 hàng, hoặc 11 hàng, hoặc 33 hàng. Vậy ta bao gồm 4 cách bố trí 33 chiến sĩ thành các hàng bao gồm số tín đồ như nhau: 1 hàng. Khi đó, số chiến sĩ trong sản phẩm là: 33 : 1 = 33 chiến sĩ. 3 hàng. Khi đó, số chiến sĩ trong những hàng là: 33 : 3 = 11 (chiến sĩ). 11 hàng. Khi đó, số chiến sĩ trong những hàng là: 33 : 11 = 3 (chiến sĩ). 33 hàng. Khi đó, số chiến sĩ trong mỗi hàng là: 33 : 33 = 1 (chiến sĩ).​