Với (n) là số nguyên âm hoặc bằng 0, tập khẳng định là (mathbb Rackslash left 0 ight\).

Với (n) ko nguyên, tập khẳng định là (left( 0; + infty ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(y= left ( 1-x ight )^frac-13) gồm (n = - dfrac13 otin mathbb Z) xác minh khi và chỉ khi:

(1-x > 0 ⇔ x 0 Leftrightarrow x^2 0 Leftrightarrow left< eginarraylx > 2\x


Bạn đang xem: Toán 12 trang 60


*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*


*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

Bài giải đang rất được quan tâmLiên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Cytosolic Là Gì ? Định Nghĩa Và Chức Năng Cytosolic Là Gì

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.