- Chọn bài -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ cùng bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Sách giải toán 12 bài bác 1: Lũy thừa khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 1 trang 49: Tính (1,5)4; ((-2)/3)3; (√3)5.

Bạn đang xem: Toán 12 chương 2 bài 1 lũy thừa

Lời giải:

(1,5)4 = 5.0625; ((-2)/3)3=(-8)/27; (√3)5 = 9√3

Lời giải:

Số nghiệm của phương trình x3 = b là số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = b cùng y = x3.

Dựa vào H26 ta có đồ thị hàm số y = x3 luôn luôn cắt con đường thẳng y = b trên một điểm duy nhất với tất cả b bắt buộc phương trình x3 = b luôn luôn có nghiệm duy nhất với mọi b.

Số nghiệm của phương trình x4 = b (1) là số giao điểm của hai vật thị hàm số y = b và y = x4. Dựa và hình 27 ta có:

+ với b 0, hai thứ thị hàm số cắt nhau tại nhị điểm phân biết, vậy phương trình (1) tất cả hai nghiệm phân biệt.

Lời giải:

Đặt n√a = x, n√b = y. Lúc đó: xn = a, yn = b.

Ta có (xy)n = xn.yn = a.b. Vậy xy là căn bậc n của ab.

Suy ra n√ab = xy = n√a.n√b

Lời giải:

Các đặc điểm về đẳng thức

1. Am. An = a(m+n)

2. Am : an = a(m-n) (m ≥ n).

Xem thêm: Topbinhduong - Cơ Bản Về Applet Trong Java

3. (am)n = amn

4.(a/b)m = am / bm (b ≠ 0)

5. (ab)m = am.bm

Các đặc điểm về bất đẳng thức


Với a > 1 thì am > an ⇔ m > n.

Với 0 m > an ⇔ m m > bm

Rút gọn biểu thức

*

Lời giải:

*

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 1 trang 55:

So sánh các số

*

Lời giải:


*

Bài 1 (trang 55 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

Bài 2 (trang 55 SGK Giải tích 12): đến a, b là phần nhiều số thực dương. Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lũy quá với số mũ hữu tỉ:

*