Hàm số (y=frac1+cosxsinx) xác định khi (sinx eq 0Leftrightarrow x eq k pi,kin mathbbZ)

Vậy tập xác định của hàm số là (D=mathbbR setminus left k pi,kin mathbbZ ight \)
Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 trang 17

LG b

(y=sqrtfrac1+cosx1-cosx);

Phương pháp giải:

Hàm số có dạng (y = sqrt fracAB ) khẳng định khi còn chỉ khi (left{ eginarraylfracAB ge 0\B e 0endarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàm số (y=sqrtfrac1+cosx1-cosx) xác định khi: (frac1 + cos x1 - cos x ge 0)

Vì ( 1 ge cos x ge - 1 Rightarrow 1 + cos x ge 0) và ( 1 - cos x ge 0 )

Do kia (frac1 + cos x1 - cos x ge 0) với đa số (x) vừa lòng (1 - cos x e 0)

( Leftrightarrow cos x e 1) ( Leftrightarrow x e k2pi ,k in mathbbZ)

Vậy tập xác định của hàm số là (D=mathbbR setminus left k 2 pi,kin mathbbZ ight \)


LG c

(y=tan(x-fracpi 3));

Phương pháp giải:

Hàm số (y = an x) khẳng định khi còn chỉ khi (x e fracpi 2 + kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số khẳng định khi (cosleft ( x-fracpi 3 ight ) eq 0) (Leftrightarrow x-fracpi 3 eq fracpi 2+kpi Leftrightarrow x eq frac5pi 6+kpi (kin Z))

Vậy tập xác định của hàm số (D=mathbbR setminus left frac5pi 6+k pi ,kin Z ight \)


LG d

( y=cot(x+fracpi 6)).

Phương pháp giải:

Hàm số (y = cot x) xác minh khi và chỉ còn khi (x e kpi ,,left( k in Z ight))

Lời giải chi tiết:

Hàm số khẳng định khi (sin left ( x+fracpi 6 ight ) eq 0)

(Leftrightarrow x+fracpi 6 eq kpi Leftrightarrow x eq -fracpi 6+kpi,kin Z)

Vậy tập khẳng định của hàm số là (D=mathbbR setminus left -fracpi 6+k pi ,kin Z ight \)

aryannations88.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 132 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp aryannations88.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng aryannations88.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Công Thức Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Theo Đường Thẳng Mới Nhất

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.