Tóm tắt kỹ năng toán lớp 11 bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ bảnTóm tắt kiến thức toán hình lớp 11 bài xích 21. Phương trình sin x = a2. Phương trình cos x = a3.


Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 lý thuyết


Xem thêm: Các Giáo Sư Ở Việt Nam - “Lương Giáo Sư Việt Nam Thấp Nhất Thế Giới”

Phương trình chảy x = a4. Phương trình cot x = aHướng dẫn giải bài tập toán lớp 11 bài 2

Dưới đấy là bài nắm tắt kỹ năng và kiến thức và hướng dẫn giải toán lớp 12 bài bác 1: Phương trình lượng giác cơ bản, nhưng các chúng ta cũng có thể tham khảo để học giỏi hơn!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(k ∈ Z)

b) tan3x tanx = 1

(ĐK: 3x ≠ π/2 + k.π; x ≠ π/2 + k.π ∀ k ∈ Z)

⇔ tan3x = 1/tanx

⇔ tan3x = cotx

⇔ tan3x = tan(π/2 – x)

⇔ 3x = π/2 – x + kπ (k ∈ Z)

⇔ 4x = π/2 + kπ

⇔ x = π/8 + kπ

Các nghiệm thuộc chúng ta nghiệm trên đều thỏa mãn nhu cầu điều kiện

Vậy phương trình bao gồm họ nghiệm x = π/8 + kπ (k ∈ Z).