Cho hình bình hành(ABCD)và một điểm(M)tùy ý. Chứng tỏ rằng(overrightarrowMA +overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowMD )
Bạn đang xem: Toán 10 hình học bài 2

Gợi ý:

Biểu diễn những vectơ đều nhau trong hình bình hành.

Sử dụng phép tắc 3 điểm đểu minh chứng đẳng thức.

*

Vì(ABCD)là hình bình hành nên

(overrightarrowAB =overrightarrowDC Leftrightarrow -overrightarrowBA =overrightarrowDCLeftrightarrow overrightarrowBA +overrightarrowDC=overrightarrow0 )

Ta có:

(overrightarrowMA+overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowBA+overrightarrowMD+overrightarrowDC )

(=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+left(overrightarrowBA+overrightarrowDC ight)\=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+overrightarrow0\=overrightarrowMB+overrightarrowMD )

Vậy(​​overrightarrowMA+overrightarrowMC=overrightarrowMB+overrightarrowMD )


*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 2: Tổng với hiệu của nhì vecto khác • Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 đến đoạn... • Giải bài xích 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 đến hình bình... • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 chứng tỏ rằng đối... • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại tam giácABC. Bên... • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam giác... • Giải bài 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại hình bình... • Giải bài xích 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài bác 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 chứng minh... • Giải bài 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho ba...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 2: Tổng và hiệu của nhị vecto
• Giải bài 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Nguyên Lý Và Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện, Bài 57: Thực Hành

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12