Trong một ngôi trường THPT, để mày mò tình hình học môn Toán của hai lớp 10A, 10B, bạn ta đến hai lớp kia đồng thời làm bài bác thi môn toàn theo cùng một đề thi cùng lập được hai bảng phân bổ tần số ghép lớp sau đây:

Điểm thi Toán của lớp 10A

Lớp điểm thi

Tần số

<0; 2)

2

<2; 4)

4

<4; 6)

12

<6; 8)

28

<8; 10>

4

Cộng

50

Điểm thi Toán của lớp 10B

Lớp điểm thi

Tần số

<0; 2)

4

<2; 4)

10

<4; 6)

18

<6; 8)

14

<8; 10>

5

Cộng

51

Hãy tính số trung bình cùng của hai bảng phân bổ ở trên với nêu dìm xét về kết quả làm bài thi của hai lớp.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 2

Lời giải

Trung bình cộng các điểm thi Toán của lớp 10A là

 

*

Trung bình cộng những điểm thi Toán của lớp 10B là

 

*

Nhận xét: Số trung bình cộng điểm thi Toán của lớp 10A cao hơn nữa lớp 10B nên nói cách khác lớp 10A có kết quả thi môn Toán giỏi hơn lớp 10B.

Kiến thức vận dụng

+ bí quyết tính số trung bình đối với bảng phân bố tần số, tần suất:

*

Trong đó: n1; n2; n3; ...; nk và f1; f2; f3;...; fk lần lượt là tần số và tần suất của các giá trị x1; x2; x3;...; xk và N là số liệu thống kê.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Lớp 11, Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Lớp 11

+ bí quyết tính số trung bình so với bảng phân bố tần số, gia tốc ghép lớp:

*

Trong đó: n1; n2; n3; ...; nk và f1; f2; f3;...; fk lần lượt là tần số với tần suất của những giá trị đại diện c1; c2; c3;...; ck và N là số liệu thống kê.