Tổ chức quân nhóm thời Lê sơ:- Quân đội tổ chức theo cơ chế "ngụ binh ư nông".- Quân đội bao gồm hai phần tử chính: Quần triều đình với quân địa phương, bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kị binh.- Vũ khí có dao, kiếm, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.- Quân team được luyện tập tiếp tục và bố trí canh phòng khắp nơi nhất là gần như nơi hiểm yếu.Quân team thời Trần cùng Lê Sơ gồm có điểm kiểu như nhau và khác nhau là:Giống:- Đều tổ chức theo chính sách "Ngụ binh ư nông".- Được tổ chức triển khai chặt chẽ, luyện tập võ nghệ hằng năm, có năng lực chiến đấu đảm bảo toàn vẹn khu vực của Tổ quốc.Khác:- đối với thời Trần, quân nhóm thời Lê Sơ không có quân đội của những vương hầu, quý tộc.- Vua trực tiếp gắng quyền tổng lãnh đạo quân đội.- Quân đội thời Lê Sơ tất cả thêm các binh chủng, tượng binh, tránh binh.
*

Tổ chức quân nhóm thời Lê sơ:- Quân đội tổ chức triển khai theo chính sách "ngụ binh ư nông".- Quân đội bao gồm hai bộ phận chính: Quần triều đình và quân địa phương, bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kị binh.- Vũ khí gồm dao, kiếm, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.- Quân nhóm được luyện tập thường xuyên và sắp xếp canh phòng khắp khu vực nhất là gần như nơi hiểm yếu.Quân team thời Trần cùng Lê Sơ bao hàm điểm kiểu như nhau và không giống nhau là:Giống:- Đều tổ chức triển khai theo cơ chế "Ngụ binh ư nông".- Được tổ chức chặt chẽ, rèn luyện võ nghệ hằng năm, có năng lực chiến đấu bảo đảm toàn vẹn giáo khu của Tổ quốc.Khác:- so với thời Trần, quân team thời Lê Sơ không có quân đội của các vương hầu, quý tộc.- Vua trực tiếp cố gắng quyền tổng lãnh đạo quân đội.- Quân đội thời Lê Sơ bao gồm thêm các binh chủng, tượng binh, kiêng binh.