Tính tự (Adjective) là một loại từ phổ cập và chạm chán thường xuyên trong quá trình học tiếng Anh.

Bạn đang xem: Tính từ đứng ở đâu

Sau đây, trung chổ chính giữa Anh ngữ aryannations88.com EnglishUK VIetnamsẽ giúp cho bạn có thêm một số kiến thức về từ loại này:
*

1. Định nghĩa:

Tính từ là từ bổ trợ cho danh từhoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện.

2. Phân loại:

Có thể phân các loại là tính trường đoản cú theo địa chỉ hoặc tính tự theo chức năng

2.1. Tính tự theo vị trí:

a.Tính từ hay đứng trước danh từ, các tính trường đoản cú đứng trước danh tự đều có thể đứng một mình, không có danh trường đoản cú kèm theo.VD: a nice house. This house is niceNhưng cũng có một số tính trường đoản cú luôn kèm theo danh tự như former, main, latterb. Tính từ bỏ đứng một mình, không cần danh từ:Thường là các tính từ bắt đầu bằng "a": aware; afraid;alive;awake; alone; ashamed ... Và một số tính từ không giống như: unable; exempt; content...Ví dụ: A bird is afraidNếu ao ước chuyển sang trọng đứng trước danh từ, họ phải đưa sang cần sử dụng phân từ: A frightened bird

2.2. Tính trường đoản cú theo chức năng:

a. Tính từ chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good...

a colorful room, a good boy, a big house.

*Tính từ chỉ nút độ: là số đông tính từ tất cả thể mô tả tính hóa học hoặc công năng ở số đông mức độ (lớn , nhỏ..) không giống nhau. Các tính trường đoản cú này hoàn toàn có thể dùng sinh hoạt dạng so sánh hoặc có thể phẩm định bởi những phó từ chỉ mức độ như very, rather, so...

small smaller smallest

beautiful more beautiful the most beautiful

very old so hot extremely good

b. Tính tự chỉ số đếm: bao tất cả tính từ bỏ chỉ số đếm (cardianls) như one, two, three... Và đa số tính trường đoản cú chỉ số máy tự (ordinals) như first, second, third,..

c. Đối với những từ chỉ thị: this, that, these,those; download (possesives) như my, his, their và bất định (indefinites) như some, many,

3. địa điểm của tính từ:

Tính từ được phân tách theo các vị trí như sau:

a. Trước danh từ:

a small house

an old woman

khi có nhiều tính từ bỏ đứng trước danh từ, cá biệt tự của tính từ như sau:Opinion (nhận xét, ý kiến) > kích thước (kích thước) > quality (chất lượng) > Age (tuổi) > Shape (hình dạng) > màu sắc (màu sắc) > Participle Forms (thì hoàn thành) > Origin (xuất xứ) > Material (nguyên liệu) > Type (loại) > Purpose (mục đích sử dụng)

b. Sau đụng từ:( be và những động tự như seem, look, feel..)

She is tired.

Jack is hungry.

John is very tall.

c. Sau danh từ:Tính từ hoàn toàn có thể đi sau danh từ nó bổ trợ trong các trường đúng theo sau đây:

* khi tính từ được dùng làm phẩm chất/tính chất những đại từ bất định:

There is nothing interesting.

I'll tell you something new.

* Khi nhị hay nhiều tính từ bỏ được nối cùng với nhau bằng "and" hoặc "but", ý tưởng diễn tả bởi tính tự được dấn mạnh:

The writer is both clever và wise.

The old man, poor but proud, refused my offer.

* lúc tính từ được dùng trong những cụm từ biểu đạt sự đo lường:

The road is 5 kms long

A building is ten storeys high

* lúc tính từ sinh hoạt dạng so sánh:

They have a house bigger than yours

The boys easiest lớn teach were in the classroom

* Khi những quá khứ phân trường đoản cú là nguyên tố của mệnh đề được rút gọn:

The glass broken yesterday was very expensive

* một số trong những quá khứ phân trường đoản cú (P2) như: involved, mentioned, indicated:

The court asked the people involved

Look at the notes mentioned/indicated hereafter

4.Tính từ được sử dụng như danh từ.

Một số tính từ được dùng như danh tự để chỉ một tập hợp người hoặc một quan niệm thường có"the"đi trước.

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old; ...

Ví dụ:The rich vày not know how the poor live.

(the rich= rich people, the blind = blind people)

5. Sự hành thành Tính tự kép/ghép.

a. Định nghĩa:Tính trường đoản cú kép là sự phối kết hợp của nhì hoặc những từ lại với nhau và được sử dụng như một tính tự duy nhất.

b. Biện pháp viết:Khi các từ được kết hợp với nhau để chế tạo thành tính tự kép, chúng rất có thể được viết:

*thành một tự duy nhất:

life + long = lifelong

car + sick = carsick

* thành nhì từ tất cả dấu nối (-) làm việc giữa

world + famous = world-famous

Cách viết tính tự kép được phân các loại như bên trên chỉ có tính tương đối. Một tính từ kép có thể được một số người phiên bản ngữ viết tất cả dấu gạch ốp nối (-) vào lúc một trong những người viết tức khắc nhau hoặc chúng có thể thay đổi cáh viết theo thời gian

c. Cấu tạo:Tính trường đoản cú kép được chế tạo thành bởi:

Danh tự + tính từ:

snow-white (trắng như tuyết)carsick (say xe)

world-wide (khắp nuốm giới) noteworthy (đánh chú ý)

Danh tự + phân từ

handmade (làm bởi tay) heartbroken (đau lòng)

homegorwn (nhà trồng) heart-warming (vui vẻ)

Phó tự + phân từ

never-defeated (không bị tấn công bại) outspoken (thẳng thắn)

well-built (tráng kiện) everlasting (vĩnh cửu)

Tính trường đoản cú + tính từ

blue-black (xanh đen) white-hot (cực nóng)

dark-brown (nâu đậm) worldly-wise (từng trải)

d. Tính từ kép bằng dấu gạch men ngang(hyphenated adjectives)

Ví dụ:A four-year-old girl = The girl is four years old.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 62 : Luyện Tập, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Luyện Tập Trang 62

A ten-storey building = The building has ten storeys.

A never-to-be-forgetten memory = The memory will be never forgotten.Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi: