Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (0 B, 3 trang )
Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 5

Tính quý hiếm của biểu thức L p 5Ớ

I. KiÕn thøc cÇn ghi nhí

1. Biểu thức khơng bao gồm dấu ngoặc đối chọi chỉ gồm phép cùng và phép trừ (hoặc chỉ gồm phépnhân với phép chia) thì ta triển khai các phép tính theo lắp thêm tự trường đoản cú trái lịch sự phải.

VÝ dô: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241


2. Biểu thức khơng có dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì tathực hiện những phép tính nhân, phân tách trớc rồi triển khai các phép tính cùng trừ sau.

VÝ dô: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8 = 1

3. Biểu thức gồm dấu ngoặc solo thì ta tiến hành các phép tính vào ngoặc 1-1 trớc, cácphép tính ngồi dấu ngoặc đối chọi sau

VÝ dô: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)=25 x 141

=3525

II. Bµi tËp Bµi 1: TÝnh:

a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6 b. 4375 x 15 + 489 x 72c. (25915 + 3550 : 25) : 71 d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)


Bµi 2: TÝnh:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bµi 3: ViÕt d·y sè có hiệu quả bằng 100:

a) cùng với 5 chữ số 1.b) Víi 5 ch÷ sè 5.

Bài 4: đến dãy tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy thêm vệt ngoặc đơn

vào dãy tính đó sao cho:

a) hiệu quả là nhỏ dại nhất tất cả thể? b) tác dụng là lớn số 1 cóthể ?

Bi 5: Hóy điền thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức sau:

A = 100 - 4 x 20 - 15 + 25 : 5

a) làm thế nào để cho A đạt giá trị lớn nhất và giá bán trị lớn nhất là bao nhiêu?b) thế nào cho A đạt giá trị nhỏ nhất với giá trị nhỏ tuổi nhất sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm quý giá số tự nhiên và thoải mái của a nhằm biểu thức sau có giá trị nhỏ dại nhất ,

giá trị nhỏ tuổi nhất đó là bao nhiêu?A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm quý hiếm của số tự nhiên a để biểu thức sau có mức giá trị to nhất, giá

trị lớn số 1 đó là bao nhiêu?A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Tính giá chỉ trÞ cđa biĨu thøc m x 2 + n x 2 + p x 2, biÕt:

a) m = 2006, n = 2007, phường = 2008 b) m + n + p =2009

Bài 9: Tính cực hiếm cđa biĨu thøc M, víi a = 119 vµ b = 0, biÕt:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)

Bµi 10: TÝnh cực hiếm biểu thức:

a)

(

17


*
ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN 1 1 15
*
ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN 2 1 860 4
*
tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh nam Định (Đề số 15) ppt 1 730 3
*
tư liệu Đề thi học tập sinh giỏi lớp 11 tỉnh phái nam Định (Đề số 11) docx 2 1 1
*
tài liệu Đề thi học tập sinh tốt lớp 11 tỉnh nam Định (Đề số 10) pptx 1 566 1
*
tư liệu Đề thi học sinh xuất sắc lớp 11 tỉnh nam giới Định (Đề số 9) pdf 1 573 1
*
tư liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh phái mạnh Định (Đề số 8) pptx 1 494 1


Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Lớp 6 Có Đáp Án

(11.42 KB - 3 trang) - Tải bài bác tập Toán tính giá trị biểu thức thi học sinh tốt lớp 5 - bài xích tập Tính quý hiếm biểu thức nâng cao lớp 5