Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (185.66 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Tính điện áp hiệu dụng

Dạng 3: dục tình giữa các điện áp hiệu dụng phương pháp giải: Dùng những công thức: bí quyết tính U: - Biết UL, UC, UR : 2 2 2( )R L CU U U U   => 2 2( )L C RU U U U   - Biết u=U0 cos(t+) : Suy ra : 02U
U  phương pháp tính I: - Biết i=I0 cos(t+) : Suy ra: 02II  - Biết U với Z hoặc UR và R hoặc UL và L hoặc UC cùng C: CR LL CUU UUIZ R Z Z   
lấy một ví dụ 1. Điện áp để vào nhì đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hai đầu R là 80V, nhì đầu L là 120V, hai phiên bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch là: A. 260V B. 140V C. 100V D. 20V Giải :. Điện áp ở nhị đầu đoạn mạch: 2 2 2 2( ) 80 (120 60) 100R L CU U U U       (V). Đáp án C. Lấy ví dụ 2. Điện áp để vào nhì đầu một quãng mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng nhị đầu mạch là 100V, nhì đầu L là 120V, hai bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhì đầu R là: A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V Giải :. Điện áp ở hai đầu R : Ta có: 2 2 2( )R L CU U U U   => 2 2 2( )R L CU U U U   2 2( )R L CU U U U   cầm số:
2 2( )R L CU U U U   =2 2100 (120 60) 80V   . Đáp án C. Lấy ví dụ như 3: mang đến mạch như hình vẽ , năng lượng điện trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ C mắc tiếp nối . Các vôn kế bao gồm điện trở rất to lớn , V1 Chỉ UR=5(V), V2 chỉ UL=9(V), V chỉ U=13(V). Hãy tìm số chỉ V3 hiểu được mạch có tính dung kháng? A. 12(V) B. 21(V) C. 15 (V) D. 51(V) Giải: vận dụng công thức tổng quát của mạch nối tiếp R, L, C ta có: 222)(CLñ
UUUU  hay : 222)(CLñUUUU  ;Hay cầm số ta có: 222)(1513CLUU  V1 V2 V3 V R L C Tương đương: 12144)(
2CLCLUUUU . Bởi mạch có tính dung kháng đề nghị LCUU  giỏi trong biểu thức trên ta lấy nghiệm )(211291212 VUUUULCCL UC đó là số chỉ vôn kế V3. Đáp án B. TRẮC NGHIỆM: Câu 1. Điện áp để vào hai đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, nhì đầu R là 80V , hai bản tụ C là 60V. Mạch điện có tính cảm kháng.Tính điện áp hiệu dụng nhị đầu L: A. 200V B. 20V C. 80V D. 120V Câu 2. Cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 năng lượng điện áp luân phiên chiều, bạn ta đo được các điện áp hiệu dụng ở cả 2 đầu R, L, C theo lần lượt là UR = 30V; UL = 80V; UC = 40V Điện áp hiệu dụng U
AB ở cả hai đầu đoạn mạch là : A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V. Câu 3: cho một đoạn mạch xoay chiều tiếp nối gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L với tụ C , để vào nhì đầu đoạn mạch điện áp 50 2 cos(100 )u t V , thời điểm đó ZL= 2ZC và điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trở là UR = 30V . Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn dây là: A. 30V B. 80V C. 60V D. 40V Câu 4: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), chiếc điện i trễ trộn so với uAB một góc  (cos = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá bán trị: A. 100(V) B. 200(V) C. 300(V) D. 400(V) Câu 5: lựa chọn câu đúng. đến mạch năng lượng điện xoay chiều như hình mẫu vẽ (Hình 5). Fan ta đo được các điện áp UAM
= 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là: A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V Câu 6: chọn câu đúng. đến mach điện xoay chiều như hình mẫu vẽ (Hình 6). Tín đồ ta đo được những điện áp UAN =UAB = 20V; UMB = 12V. Điện áp UAM, UMN, UNB theo lần lượt là: A. UAM = 12V; UMN = 32V; UNB =16V B. U
AM = 12V; UMN = 16V; UNB =32V C. UAM = 16V; UMN = 24V; UNB =12V D. UAM = 16V; UMN = 12V; UNB =24V Câu 7: Đoạn mạch luân phiên chiều gồm điện trở, cuộn dây thuần cảm cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp tất cả dạng u = 4002 cos (100t) V. Măc các Vôn kế thứu tự vào các dụng gắng trên theo lắp thêm tự V1 ,V2
, V3 . Biết V1 với V3 chỉ 200V và mẫu điện tức tốc qua mạch cùng pha đối với điện áp nhị đầu đoạn mạch bên trên : 1/ Số chỉ của V2 là : A/ 400V B/ 4002V C/ 2002V D/ 200V R B C L A N
N B Hình 6 2/ Biểu thức u2 là : A/ 400 cos(100t +4)V. B/ 400 cos(100t -4)V. C/ 400 cos(100t)V. D/ 2002cos(100t +2
)V 3/ Biểu thức u3 là : A/ 200 cos (100t -2)V. B/ 2002cos (100t -2 )V. C/ 200 cos(100t )V. D/ 2002cos (100t +2 )V Câu 8: cho đoạn mạch điện có điện trở thuần R , cảm thuần L ,tụ năng lượng điện C tiếp nối , đặt vào 2 đầu đoạn mạch năng lượng điện áp hiệu dụng V2100
, Vôn kế sức nóng đo năng lượng điện áp các đoạn: 2 đầu R là 100V ; 2 Đầu tụ C là 60V thì số chỉ vôn kế lúc mắc thân 2 đầu cuộn cảm thuần L là A. 40V B. 120V C. 160V D. 80V Câu 9: Đặt vào nhị đầu mạch điện RLC nối tiếp một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên các phần tử R, L, cùng C đều cân nhau và bằng 20V . Lúc tụ bị nối tắt thì địện áp hiệu dụng nhì đầu điện trở bằng: A. 302V B. 102V C. 20V D. 10V


*
Dạng 2: quan hệ giới tính giữa những góc trong hình học pot 6 619 2
*
Dạng 2: quan hệ nam nữ giữa các góc trong hình học doc 5 282 0
*
Dạng 3: dục tình giữa các điện áp hiệu dụng ppt 3 1 5


Xem thêm: Trọn Bộ 90 Hình Xăm Dê Thần, Hình Xăm Con Dê Đẹp Nhất 2022

*
bài bác giảng hình học 7 chương 3 bài bác 3 tình dục giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác đôi mươi 836 3