Công thức tính chu vi hình vuông là tài liệu vì đội ngũ giáo viên của aryannations88.com soạn với những công thức chu vi chu vi hình vuông vắn giúp chúng ta học sinh vắt vững những kiến thức và cách tính chu vi hình vuông và áp dụng giám sát trong những bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình vuông lớp 3

1. Định nghĩa hình vuông

+ hình vuông là hình tứ giác bao gồm 4 góc vuông với 4 cạnh bởi nhau.


Đặc điểm của hình vuông

+ hình vuông vắn là hình chữ nhật có những cạnh bằng nhau.

+ hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Bí quyết tính chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy tổng độ dài tư cạnh của hình vuông.

Hay nói giải pháp khác, mong mỏi tính chu vi hình vuông, ta mang độ lâu năm cạnh nhân 4.

Công thức tính chu vi hình vuông:

P = a x 4

Trong đó: p là chu vi của hình vuông, a là độ nhiều năm cạnh của hình vuông.

3. Những dạng bài tập tương quan đến chu vi hình vuông

Dạng 1: cho độ dài cạnh, tính chu vi hình vuông

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình vuông vắn có cạnh lâu năm 5cm.

Bài làm

Chu vi của hình vuông vắn là:

5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

Ví dụ 2: Một hình vuông có cạnh lâu năm 1,25m. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó bởi bao nhiêu?

Bài làm

Chu vi của hình vuông vắn là:

1,25 x 4 = 5 (m)

Đáp số: 5m

Ví dụ 3: Tính chu vi hình vuông biết cạnh của hình vuông dài 25 cm

Để xem giải mã chi tiết, mời tham khảo: Tính chu vi hình vuông.


Bài làm

Chu vi hình vuông là:

25 x 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100cm.

Dạng 2: mang đến chu vi hình vuông, tính độ dài cạnh

Ví dụ 1: Một hình vuông vắn có chu vi bằng 60dm. Tính độ nhiều năm cạnh của hình vuông đó.

Bài làm

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn là:

60 : 4 = 15 (dm)

Đáp số: 15dm

Ví dụ 2: Tính độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn có chu vi bởi 3,6cm.

Bài làm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông là:

3,6 : 4 = 0,9 (cm)

Đáp số: 0,9cm

Ví dụ 3: Tính cạnh của hình vuông vắn có chu vi là 1024m.

Để xem giải mã chi tiết, mời tham khảo: Tính độ lâu năm cạnh hình vuông.

Bài làm

Độ lâu năm cạnh hình vuông có chu vi 1024m là:

1024 : 4 = 256 (m)

Đáp số: 256m.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Diện Tích Hình Chữ Nhật, Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

4. Bài bác tập tính chu vi hình vuông

Bài 1: Tính chu vi hình vuông có độ lâu năm cạnh theo lần lượt bằng:

a) 15 cm

b) 4 dm

c) 33 m

d) 7 m 15 dm

e) 12 dm

g) 25 cm

h) 10 m

i) 6 dm 3 cm

Bài 2: Tính độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn lần lượt là:

a) 44 m

b) 96 cm

c) 224 dm

d) 64 dm

e) 12 cm

g) 100 m

h) 56 dm

i) 2 m 8 cm

Tham khảo thêm phương pháp tính chu vi những hình:


---------

Như vậy, aryannations88.com đang gửi tới các bạn học sinh cách làm tính chu vi hình vuông. Quanh đó ra, các bạn học sinh có thể xem thêm các tư liệu và các công thức không giống khác vì aryannations88.com biên soạn để học tốt môn Toán hơn.


Chia sẻ bởi:
*
tuy vậy Ngư
Mời các bạn đánh giá!
Lượt xem: 5.663
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Bản quyền ©2022 aryannations88.com