Kim loại tất cả những đặc thù vật lý và hóa học tập gì mà lại được ứng dụng không ít trong thực tiễn từ hầu như vật nhỏ như chiếc kim tốt lớn auto bay, tàu ngầm,...

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của kim loại hóa 9


Chúng ta hãy cùng tò mò những đặc thù hóa học tập của Kim loại trong bài viết này. Thông qua đó giúp những em nắm vững những loài kiến thức căn nguyên thật xuất sắc để ôn với thi bậc trung học phổ thông sau này.

* đặc điểm hóa học tập của kim loại:

Tác dụng với OxiTác dụng cùng với phi kim khácTác dụng cùng với AxitTác dụng cùng với Muối

Chi tiết các phương trình phản bội ứng, lấy ví dụ và bài bác tập bọn họ cùng tìm hiểu dưới đây;

*

I. đặc thù hóa học của kim loại

1. Chức năng với oxi

- kim loại (trừ Au, Ag, Pt) công dụng với oxi chế tạo oxit kim loại.

 PTPƯ: sắt kẽm kim loại + O2 → Oxit kim loại

2Mg + O2 → 2MgO

2Al + 3O2 → 2Al2O3

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2. Công dụng với phi kim khác

+ Tác dụng với Cl2: chế tạo ra muối clorua (kim loại có hóa trị cao nhất)

 PTPƯ: Kim các loại + Cl2 → Muối

Cu + Cl2 → CuCl2

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

- Nếu sắt dư: Fedư + FeCl3 → FeCl2

+ Tác dụng với lưu giữ huỳnh: lúc đun nóng tạo thành muối sunfua (trừ Hg xảy ra ở ánh sáng thường)

Cu + S

*
 CuS

Fe + S 

*
FeS

Hg + S → HgS

- lưu lại ý: Thủy ngân tương đối độc, tránh việc tiếp xúc thẳng với thủy ngân.

3. Chức năng với Axit

+ cùng với dụng dịch axit HCl, H2SO4 loãng

  PTPƯ: Kim các loại + Axit(dd loãng) → Muối + H2↑

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

+ Với axit H2SO4 đặc

2Ag + H2SO4 đặc, nóng→ Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O

2Al + 6H2SO4 đặc, rét → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

4. Tác dụng với hỗn hợp muối

- sắt kẽm kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối, chế tạo ra thành muối mới và kim loại mới.

 PTPƯ: Kim một số loại + Muối → Muối(mới) + Kim loại↓(mới)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Nhận xét: Cu hoạt động hóa học dạn dĩ hơn Ag

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nhận xét: Fe vận động hóa học to gan hơn Cu

Dãy điện hoá kim loại:

K > mãng cầu > Ca > Mg > Al > Zn > sắt > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Cách nhớ: khi nào Cần cài đặt Áo Záp Sắt nhìn Sang bắt buộc Hỏi cửa hàng Á Pi Âu

II. Bài bác tập về đặc điểm hóa học của Kim loại

Bài tập 4 trang 51 sgk hóa 9: dựa vào tính chất hóa học của kim loại, hãy viết những phương trình hóa học biểu diễn những chuyển hóa sau đây:

 

*
*
*
;

 

*
*

* Lời giải bài xích tập 4 trang 51 sgk hóa 9:

- các phương trình làm phản ứng:

1) Mg + Cl2 → MgCl2

2) 2Mg + O2 → 2MgO

3) Mg + H2SO4,loãng → MgSO4 + H2↑

4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S → MgS

Bài tập 6 trang 51 sgk hóa 9: dìm một lá kẽm trong 20g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho tới khi bội phản ứng kết thúc. Tính trọng lượng kẽm sẽ phản ứng với hỗn hợp trên và nồng độ xác suất của hỗn hợp sau phản bội ứng.

* giải mã bài tập 6 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta có: C% = (mct / mdd). 100%

⇒ mCuSO4 = (C%.mdd)/100 = (20.10)/100 = 2 (g).

nCuSO4 = m/M = 2/160 = 0,0125 (mol)

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

 1mol 1 mol 1mol 1 mol

 ? 0,0125 mol ?

- Theo PTPƯ ta có: nZn = nCuSO4 = 0,0125 (mol).

⇒ mZn = 0,0125. 65 = 0,8125 (g).

nZnSO4 = 0,0125 (mol)

⇒ mZnSO4 = 0,0125. 161 = 2,0125 (g)

- Theo PTPƯ nCu = nCuSO4 = 0,0125 (mol) ⇒ mCu= 64. 0,0125 = 0,8 (g).

⇒ mdd sau phản bội ứng = mZn + mCuSO4 - mCu = 0,8125 + 20 – 0,8 = 20,0125 (g)

⇒ C%ZnSO4 = (mct / mdd). 100% = (2,0125/20,0125). 100% = 10,056%

⇒ Kết luận: mZn = 0,8125 (g); C%ZnSO4 = 10,056%

Bài tập 7 trang 51 sgk hóa 9: Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bội nghĩa nitrat tính đến khi đồng tất yêu tan thêm được nữa. đem lá đồng ra, cọ nhẹ, làm cho khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng lên 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn cục lượng bội nghĩa giải phóng dính hết vào lá đồng).

* lời giải bài tập 7 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta tất cả PTPƯ:

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

- Theo PTPƯ: Thì 1 mol Cu làm phản ứng vừa đủ với AgNO3 sẽ tạo ra 2 mol Ag

⇒ Khối lượng tương ứng (do bạc đãi bám vào, đồng tung ra) tăng là: 108.2 - 64 = 152g.

- Theo bài, khối lượng tăng 1,52g ⇒ nCu pư = 1,52/152 = 0,01 (mol).

- Theo PTPƯ nAgNO3 = 2.nCu = 2. 0,01 = 0,02 mol

⇒ Nồng độ hỗn hợp AgNO3: centimet AgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1(M).

Bài tập 6 trang 58 sgk hóa 9: Để xác minh phần trăm trọng lượng của các thành phần hỗn hợp A có nhôm với magie, bạn ta thực hiện hai phân tách sau:

– nghiên cứu 1: đến m gam tất cả hổn hợp A chức năng với dung dịch H2SO4 loãng dư, chiếm được 1568ml khí ở đk tiêu chuẩn.

– phân tách 2: mang lại m gam các thành phần hỗn hợp A chức năng với hỗn hợp NaOH dư thì sau phản bội ứng thấy còn lại 0,6g chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp A.

* Lời giải bài xích tập 6 trang 58 sgk hóa 9:

- Ở nghiên cứu 2: vày NaOH dư yêu cầu Al sẽ tác dụng hết cùng với NaOH, còn Mg ko phản ứng nên trọng lượng chất rắn còn lại là Mg, mMg = 0,6g.

⇒ nMg = 0,6/24 = 0,025 mol

Ta điện thoại tư vấn số mol của Al là x(tức nAl = x); PTPƯ

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ ( 1)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑ (2)

- Theo PTPƯ (2) nH2 = nMg = 0,025 mol

- Theo PTPƯ (1) nH2 = (3/2). NAl = (3/2). X mol

⇒ toàn bô mol H2 là nH2 = 0,025 + 3x/2 mol (∗)

- Theo đề bài xích ta có: VH2 = 1568ml = 1,568 (l).

⇒ nH2 = 1,568/22,4 = 0,07 mol (∗∗)

- từ bỏ (∗) với (∗∗) ⇒ 0,025 + 3x/2 = 0,07

- Giải ra ta tất cả : x = 0,03 mol ⇒ mAl = 0,03 x 27 = 0,81g

⇒ mhỗn đúng theo A = 0,81 + 0,6 = 1,41 g

⇒ % mAl = (0,81 x 100%)/1,41 = 57,45%

⇒ % mMg = 100% - 57,45% = 42,55%.

Bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: Ngâm bột sắt dư trong 10ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, lọc được hóa học rắn A và dung dịch B.

a) Cho A công dụng với hỗn hợp HCl dư. Tính trọng lượng chất rắn còn lại sau bội nghịch ứng.

b) Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

* lời giải bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: 

a) Ta có PTPƯ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (1)

Do sắt dư, yêu cầu chất rắn A bao gồm sắt dư và đồng, hỗn hợp B là FeSO4.

- Theo bài ra: nCuSO4 = CM .V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

- Theo PTPƯ: nCu = nCuSO4 = 0,01 mol

- khi cho A chức năng với hỗn hợp HCl chỉ có Fe bội phản ứng (Cu không phản ứng) đề xuất ta bao gồm PTPƯ sau:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

- khối lượng chất rắn còn sót lại sau phản ứng cùng với HCl chỉ bao gồm Cu

⇒ mCu = 0,01 x 64 = 0,64g.

b) dung dịch B chỉ gồm FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 (3)

Theo PTPƯ (1) thì nFeSO4 = nCuSO4 = 0,01 mol

Theo PTPƯ (3) thì nNaOH = 2.nFeSO4 = 2.0,01 = 0,02 mol

⇒ VNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 lít.

Bài 6 trang 69 sgk hóa 9: ngâm một lá fe có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml hỗn hợp CuSO4 15% có cân nặng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, fan ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, cọ nhẹ, làm cho khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm của những chất trong dung dịch sau bội phản ứng.

* giải mã bài 6 trang 69 sgk hóa 9:

a) Phương trình hoá học:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Theo PTPƯ cứ 1 mol fe phản ứng sản xuất thành 1 mol Cu thì khối lượng thanh Fe tạo thêm là : 64 – 56 = 8 (g)

- điện thoại tư vấn số mol sắt tham gia phản ứng là x

- Theo bài bác ra số gam tăng lên sau khi lấy lá thép ra là: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

⇒ x = (0,08.1)/8 = 0,01 (mol).

⇒ nFeSO4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g).

⇒ mdd CuSO4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g).

⇒ mCuSO4 = mdd.C% = 28.(15/100) = 4,2 (g)

⇒ nCuSO4 = 4,2/160 = 0,02625 (mol)

⇒ CuSO4 dư và nCuSO4 dư = 0,02625 – 0,01 = 0,01625 (mol)

- chất sau phản nghịch ứng là: FeSO4 và CuSO4 dư

⇒ mCuSO4 dư = 0,01625.160 = 2,6 (g).

⇒ mdd sau pư = 28 +2,5 – 2,58 = 27,92 (g).

⇒ C% FeSO4 = (1,52/27,92). 100 = 5,4441 (%)

⇒ C% CuSO4 dư = (2,6/27,92). 100 = 9,3123 (%)

Bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: Cho 0,83g láo hợp gồm nhôm cùng sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng chiếm được 0,56 lít khí ngơi nghỉ đktc.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính thành phần tỷ lệ theo cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Tứ Diện Đều Cạnh A Nh Thể Tích Tứ Diện Đều

* giải thuật bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ (1)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ (2)

b) Khí chiếm được là Hyđro, theo bài xích ra ta có:

 nH2 = 0,56 /22,4 = 0,025 mol.

 Gọi số mol của Al cùng Fe thứu tự là x và y

Theo PTPƯ (1) thì nH2 = (3/2). NAl = (3/2). X mol

Theo PTPƯ (2) nH2 = nFe = y mol

Như vậy ta có: nH2 = 

*
= 0,025 mol. (*)

Theo bài xích ra, ta có: mhh = 27x + 56y = 0,83. (**)

Giải hệ phương trình (*) cùng (**) ta được: x =0,01; y= 0,01

⇒ mAl = 0,01 x 27 = 0,27g

⇒ mFe = 0,01 x 56 = 0,56g

Vậy %mAl = 0,27/0,83 x 100% = 32,53% ⇒ %mFe = 67,47%

Bài tập 1: mang lại 5,60 gam Fe tác dụng với hỗn hợp HCl trọn vẹn thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch X tính năng với dung dịch AgNO3 thì nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng là hoàn toàn, quý hiếm của m là