các em học sinh hãy cùng aryannations88.com mày mò và làm bài xích tập về toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân nhé. đặc thù này để giúp đỡ các em giải bài xích tập một cách hối hả và công nghệ hơn. Chúng mình cùng phi vào bài học nào!Tương từ phép cộng, phép nhân cũng đều có tính chất giao hoán. Hôm nay, hãy thuộc aryannations88.com tò mò và làm bài xích tập về toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép nhân nhé.

Bạn đang xem: Tính chất giao hoán của phép nhân

Sau đó các em hãy thử áp dụng tính chất này để triển khai một số bài tập tự luyện và bài tập Sách giáo khoa nhé!

1. Lấy ví dụ như về đặc điểm giao hoán của phép nhân

Các em hãy quan gần kề và đối chiếu giá trị của biểu thức a x b với b x a trong bảng sau:

*

a x b = b x a

2. Kỹ năng và kiến thức về đặc điểm giao hoán của phép nhân

Công thức tổng thể của đặc điểm giao hoán trong phép nhân

A x B = B x A

Phát biểu về đặc thù giao hoán của phép nhân: Khi thay đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích không cụ đổi.

*

3. Bài tập vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân (Có lí giải giải + đáp án)

3.1. Bài bác tập vận dụng

Bài 1. Viết số tương thích vào vị trí trống

a) 152 x 9 = ...... × 152

b) 999 × 9 = ...... × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × .....

d) (12 – 10) × 87 = ..... × 2

Bài 2. Tính theo mẫu:

Mẫu: 123 x 45 = 45 x 123

= 5535

a) 6 × 125 = ……………

= ……………

b) 9 × 1937 = ……………

= ……………

c) 6 × 2357 = ……………

= ……………

d) 8 × 3745 = ……………

= ……………

e) 7 × 9896 = ……………

= ……………

Bài 3: Điền vết >

a) 54 x 30 … 30 x 50

b) 12000 x 456 … (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100 … ( 760 + 7) x 100

d) 3456 x 5678 … 5678 x 3456

3.2. Gợi ý và đáp án

Bài 1. Áp dụng đặc điểm giao hoán của phép nhân

a) 152 x 9 = 9 × 152

b) 999 × 9 = 9 × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × 39

d) (12 – 10) × 87 = 87 × 2

Bài 2. tiến hành bài tập theo mẫu đề bài bác cho sẵn.

a) 6 × 125 = 123 x 6 = 738

b) 9 × 1937 = 1937 x 9 = 17433

c) 6 × 2357 = 2357 x 6 = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 x 8 = 29960

e) 7 × 9896 = 9896 x 7 = 69272

Bài 3: Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân để đối chiếu mà không đề nghị tính công dụng của biểu thức.

a) 54 x 30 > 30 x 50

b) 12000 x 456 > (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100

d) 3456 x 5678 = 5678 x 3456

4. Bài tập từ luyện toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép nhân (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập từ luyện

Bài 1: Viết số phù hợp vào địa điểm trống

a) 45 x 34 = … x 45

b) 150 x 50 = … x (100 + … )

c) … x 78 = … x 30

d) (64 + 36) x 5000 = … x 100

Bài 2: Tính theo mẫu

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30

b) 145 x 70

c) 300 x 450

d) 2000 x 6

e) 4587 x 7

Bài 3: Tìm nhị biểu thức có giá trị bởi nhau:

a) 5 × 2100 b) (10000 + 280) x ( 6 + 1 )

c) 2469 × 8 d) (2000 + 10 + 90) × 5

e) 10280 × 7 g) (5 + 3) × (2000 + 469)

Bài 4: Hình tiếp sau đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

*

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45 x 34 = 34 x 45

b) 150 x 50 = 50 x (100 + 50 )

c) 30 x 78 = 78 x 30

d) (64 + 36) x 5000 = 5000 x 100

Bài 2:

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30 = 30 x 40 = 1200

b) 145 x 70 = 70 x 145 = 10150

c) 300 x 450 = 450 x 300 = 135000

d) 2000 x 6 = 6 x 2000 = 12000

e) 4587 x 7 = 7 x 4587 = 32109

Bài 3: các cặp biểu thức đều nhau là

a - db - ec - g

Bài 4: Có 9 hình chữ nhật.

5. Giải bài bác tập sách giáo khoa toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép nhân

Bài 1. Viết số tương thích vào ô trống:

*

Đáp án:

*

Bài 2.

Xem thêm: Board Of Management Là Gì ? Giải Nghĩa Thuật Ngữ Board Of Management Là Gì

Tính:

a) 1357 ×5 b) 40263 × 7 c) 23109 × 8

7 × 853 5 × 1326 9 × 1427

Đáp án:

a) 1357 × 5 = 6785 b) 40263 × 7 = 281841

7 × 853 = 853 × 7 = 5971 5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

Bài 3. Tìm nhị biểu thức có mức giá trị bằng nhau:

a) 4 × 2145 b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6 d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5 g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án:

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b)

Bài 4. Số?

a) a x … = … x a = a ; b) a x … = … x a = 0

Đáp án:

a) a x 1 = 1 x a = a ; b) a x 0 = 0 x a = 0

Trên đây là nội dung về toán lớp 4tính hóa học giao hoán của phép nhân. aryannations88.com còn tương đối nhiều nội dung loài kiến thức đặc biệt quan trọng khác giúp những em học giỏi toán lớp 4.