*

II. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, nhị góc bằng nhau

Phương pháp:

Sử dụng các tính chất:

+ Ta áp dụng định lý: Điểm vị trí tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó

*

+ Giao điểm của hai tuyến phố phân giác của hai góc trong một tam giác nằm trên tuyến đường phân giác của góc lắp thêm ba

+ Giao điểm các đường phân giác của tam giác biện pháp đều tía cạnh của tam giác.

Bạn đang xem: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Dạng 2: chứng tỏ hai góc bởi nhau

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: Điểm nằm bên trong một góc và giải pháp đều hai cạnh của góc thì vị trí tia phân giác của góc đó.

Dạng 3: minh chứng tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Ta sử dụng một trong những cách sau:

- sử dụng định lý: Điểm nằm bên phía trong một góc và biện pháp đều nhị cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

- áp dụng định nghĩa phân giác

- minh chứng hai góc đều bằng nhau nhờ nhị tam giác bằng nhau

Dạng 4: vấn đề về con đường phân giác với những tam giác đặc biệt (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: vào một tam giác cân, đường phân giác của góc làm việc đỉnh bên cạnh đó là con đường trung con đường của tam giác đó.

Bài tập ví dụ:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài xích 6 trang 72: Cắt một tam giác bằng giấy. Vội vàng hình xác định ba con đường phân giác của nó. Trải tam giác ra, quan gần cạnh và cho biết: bố nếp gấp có đi qua cùng một điểm không.

Lời giải

Ba nếp vội vàng có đi qua cùng một điểm

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 2 bài bác 6 trang 72: Dựa vào hình 37, hãy cho thấy thêm giả thiết và tóm lại của định lý.

*

Lời giải

- giả thiết : ΔABC gồm I là giao điểm tía đường phân giác

IH, IK, IL theo thứ tự là khoảng cách từ I cho BC, AC, AB

- tóm lại : IH = IK = IL

Bài 36 (trang 72 SGK Toán 7 tập 2): mang lại tam giác DEF, điểm I bên trong tam giác và giải pháp đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của bố đường phân giác của tam giác DEF.

Lời giải:

*

Gọi IH, IK, IL theo lần lượt là khoảng cách từ I đến EF, DF, DE.

Theo đề bài, điểm I phương pháp đều bố cạnh của ΔDEF ⇒ IH = IK = IL

IL = IK ⇒ I phương pháp đều nhị cạnh của góc D ⇒ I nằm trê tuyến phố phân giác của góc D.

IH = IK ⇒ I biện pháp đều hai cạnh của góc F ⇒ I nằm trên đường phân giác của góc F.

IH = IL ⇒ I bí quyết đều nhì cạnh của góc E ⇒ I nằm trên tuyến đường phân giác của góc E.

Từ 3 điều bên trên suy ra I là điểm chung của cha đường phân giác của tam giác DEF.

Kiến thức áp dụng

+ nếu một điểm nằm trong một góc và phương pháp đều nhị cạnh của góc đó thì nằm tại phân giác của góc đó.

Bài 37 (trang 72 SGK Toán 7 tập 2): Nêu bí quyết vẽ điểm K làm việc trong tam giác MNP mà lại các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bởi nhau. Vẽ hình minh họa.

Lời giải:

*

Điểm K làm việc trong tam giác MNP nhưng mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó cân nhau Theo định lí ⇒ K là giao điểm của các đường phân giác vào tam giác MNP.

Vì vậy ta chỉ việc vẽ phân giác của nhị trong cha góc của ∆MNP.

Cách vẽ :

- Vẽ ΔMNP

- Vẽ mặt đường phân giác của hai góc M cùng N : MA là phân giác góc M ; NB là phân giác góc B

Chúng cắt nhau trên K

- K là điểm cần vẽ

Kiến thức áp dụng

Dựa vào định lí : cha đường phân giác của một tam giác cùng đi sang 1 điểm. Điểm này phương pháp đều cha cạnh của tam giác.

Bài 38 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 38.

a) Tính góc KOL.

b) Kẻ tia IO, hãy tính góc KIO.

c) Điểm O có cách đều ba cạnh của tam giác IKL không? trên sao?

*

Lời giải:

*
*

b) Ta gồm : cha đường phân giác trong tam giác đồng quy.

Mà hai tuyến đường phân giác KO, LO giảm nhau tại O

*

c) O là giao điểm tía đường phân giác của ΔIKL

Áp dụng định lí 3 con đường phân giác

Vậy O biện pháp đều bố cạnh của tam giác IKL.

Xem thêm: Trailer Trăn Khổng Lồ 2: Săn Lùng Phong Lan Máu, Săn Lùng Hoa Phong Lan Máu Full

Kiến thức áp dụng

+ nhờ vào định lí tổng ba góc của một tam giác

+ dựa vào định lí : cha đường phân giác của một tam giác thuộc đi qua một điểm. Điểm này bí quyết đều bố cạnh của tam giác.