Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3Các dạng bài xích tìm X thường gặp mặt ở lớp 3Các dạng toán kiếm tìm x lớp 3Bài tập toánlớp 3 search x biếtBài tập toánlớp 3 search x biếtBài tập toánlớp 3 tìm kiếm x biết

Chuyên đề giải Toán search X lớp 3

Lưu ý buộc phải nhớ khi giải toán tìm kiếm X lớp 3

Để giải được những bài toán tìm kiếm X thì cần những thành phần và kết quả của:

Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổngPhép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệuPhép nhân: quá số x quá số = tíchPhép chia: số bị chia : số phân tách = thương.

Bạn đang xem: Tìm x toán lớp 3

Cách tra cứu thành phần chưa biết của phép tính: như Để (tìm số hạng; kiếm tìm số bị trừ ;tìm số từ; tìm kiếm số chia ) ta làm nắm nào?

Nêu lại phương pháp tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn( hoặc không tồn tại dấu ngoặc đơn)

Sau kia tuỳ theo từng dạng bài bác tìm X mà họ hướng dẫn học tập sinh đi kiếm ra cách giải cấp tốc và đúng.

*

Các dạng bài tìm X thường gặp ở lớp 3

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

Các bài xích tìm X mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ, còn vế phải là một trong số.

Ví dụ:Tìm X:

549 + X = 1326

X = 1326 – 549

X = 777

X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

Những bài tìm X nhưng vế trái là tổng, hiệu, tích, yêu thương của một số với 1 chữ , vế phải là một tổng, hiệu, tích, yêu quý của nhì số.

Ví dụ:Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

3. Dạng 3

Các bài xích tìm X cơ mà vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một trong những số.

Ví dụ:Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

X = 630 x 3

X = 1890

4. Dạng 4:

Các bài xích tìm X nhưng vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ:Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

5. Dạng 5:

Các bài tìm X mà lại vế trái là biểu thức gồm chứa 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, yêu mến của hai số

Ví dụ:Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

X = 500 – 69

X = 431

6. Dạng 6:

Các bài tìm X nhưng mà vế trái là biểu thức tất cả chứa 2 phép tính gồm dấu ngoặc solo , còn vế phải là một trong những tổng, hiệu ,tích, yêu thương của nhì số

Ví dụ:Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = 20 (dạng 5)

(X – 10) = đôi mươi : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14

Các bài tập thực hành

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

6 quy tắc search x lớp 3

+) Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng.

Số hạng không biết = tổng – số hạng đang biết

+) Phép trừ: Số bị trừ – số trừ = hiệu.

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ = số trừ + hiệu

+) Phép nhân: quá số x vượt số = tích

Thừa số không biết= tích : thừa số vẫn biết

+) Phép chia: Số bị chia : số phân chia = thương

Số bị phân chia = yêu mến x số chia

Số phân chia = Số bị chia : thương

+ Nhân chia trước, cùng trừ sau.

+ nếu như chỉ có cộng trừ, hoặc chỉ có nhân chia thì thực hiện từ trái qua phải.

Các dạng toán search x lớp 3

Dạng 1: tra cứu x vào tổng, hiệu, tích, yêu đương của số cụ thể ở vế trái – số nguyên sinh hoạt vế phải

Phương pháp:

– cách 1: nhớ lại quy tắc, trang bị tự của phép cộng, trừ, nhân, chia

– cách 2: thực hiện tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825X = 9825 – 1264X = 8561b) X + 3907 = 4015X = 4015 – 3907X = 108
c) 1521 + X = 2024X = 2024 – 1521X = 503d) 7134 – X = 1314X = 7134 – 1314X = 5820
e) X – 2006 = 1957X = 1957 + 2006X = 3963

Ví dụ 2:

a) X x 4 = 252X = 252 : 4X = 63b) 6 x X = 558X = 558 : 6X = 93
c) X : 7 = 103X = 103 x 7X = 721d) 256 : X = 8X = 256 : 8X = 32
Dạng 2: bài toán có tổng, hiệu, tích, yêu mến của một số rõ ràng ở vế trái – biểu thức sinh sống vế phải

Phương pháp:

– bước 1: lưu giữ lại quy tắc triển khai phép tính nhân, chia, cộng, trừ

– bước 2: triển khai phép tính giá trị biểu thức vế phải trước, tiếp đến mới thực hiện bên trái

– bước 3: Trình bày, tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm kiếm x biết

Ví dụ 1:

a) X : 5 = 800 : 4X : 5 = 200X = 200 x 5X = 1000b) X : 7 = 9 x 5X : 7 = 45X = 45 x 7X = 315
c) X x 6 = 240 : 2X x 6 = 120X = 120 : 6X = 20d) 8 x X = 128 x 38 x X = 384X = 384 : 8X = 48
e) X : 4 = 28 + 7X : 4 = 35X = 35 x 4X = 140g) X x 9 = 250 – 25X x 9 = 225X = 225 : 9X = 25

Ví dụ 2:

a) X + 5 = 440 : 8X + 5 = 55X = 55 – 5X = 50b) 19 + X = 384 : 819 + X = 48X = 48 – 19X = 29
c) 25 – X = 120 : 625 – X = 20X = 25 – 20X = 5d) X – 35 = 24 x 5X – 35 = 120X = 120 + 35X = 155

Dạng 3: tìm kiếm X tất cả vế trái là biểu thức hai phép tính và vế yêu cầu là một trong những nguyên

Phương pháp:

– bước 1: ghi nhớ lại kỹ năng phép cùng trừ nhân chia

– cách 2: thực hiện phép cộng, trừ trước rồi mới triển khai phép phân chia nhân sau

– bước 3: Khai triển cùng tính toán

Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 403 – X : 2 = 30X : 2 = 403 – 30X : 2 = 373X = 373 x 2X = 746b) 55 + X : 3 = 100X : 3 = 100 – 55X : 3 = 45X = 45 x 3X = 135
c) 75 + X x 5 = 100X x 5 = 100 – 75X x 5 = 25X = 25 : 5X = 5d) 245 – X x 7 = 70X x 7 = 245 – 70X x 7 = 175X = 175 : 7X = 25
Dạng 4: tìm X có vế trái là một trong những biểu thức nhị phép tính – vế đề xuất là tổng hiệu tích thương của nhì số

Phương pháp:

– bước 1: lưu giữ quy tắc tính toán phép cùng trừ nhân chia

– bước 2: giám sát giá trị biểu thức vế phải trước, kế tiếp rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần đo lường và thống kê trước so với phép cộng trừ

– cách 3: Khai triển và tính toán

Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 375 – X : 2 = 500 : 2

375 – X : 2 = 250

X : 2 = 375 – 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 – 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 – X : 5 = 5 x 6

56 – X : 5 = 30

X : 5 = 56 – 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 – 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Ví dụ 2:

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

125 – X x 5 = 50

X x 5 = 125 – 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 – 350

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 – X x 3 = 5 x 6

135 – X x 3 = 30

X x 3 = 135 – 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 – X x 9 = 252 : 2

153 – X x 9 = 126

X x 9 = 153 – 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

Dạng 5: tìm x bao gồm vế trái là một biểu thức tất cả dấu ngoặc 1-1 – vế cần là tổng, hiệu, tích, yêu đương của nhị số

Phương pháp:

– bước 1: nhớ lại quy tắc đối với phép cùng trừ nhân chia

– cách 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế phải trước, tiếp đến mới triển khai các phép tính mặt vế trái. Sinh sống vế trái thì thực hiện ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau

Bài tập tìm x lớp 3

Ví dụ 1:

a) (X – 3) : 5 = 34

(X – 3) = 34 x 5

X – 3 = 170

X = 170 + 3

X = 173

b) (X + 23) : 8 = 22

X + 23 = 22 x 8

X + 23 = 176

X = 176 – 23

X = 153

c) (45 – X) : 3 = 15

45 – X = 15 x 3

45 – X = 45

X = 45 – 45

X = 0

d) (75 + X) : 4 = 56

75 + X = 56 x 4

75 + x = 224

X = 224 – 75

X = 149

Ví dụ 2:

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

(X – 5) x 6 = 48

(X – 5) = 48 : 6

X – 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 – X) x 4 = 248 : 2

(47 – X) x 4 = 124

47 – X = 124 : 4

47 – X = 31

X = 47 – 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 – 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 – 13

X = 29

Các bài tập thực hành thực tế cơ bản và những bàitìm x lớp 3 nâng cao

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

1. Dạng toán tìm kiếm X cơ bản

Để làm dạng toán tìm X cơ bản thì họ cần hãy nhớ là các kiến thức (về số trừ, số bị trừ, số hạng, vượt số, số bị chia, số chia) sẽ học.

Cụ thể:

– Số phân tách = Số bị phân tách : Thương

– Số bị phân tách = Số chia x Thương

– quá số = Tích số : quá số vẫn biết

– Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

– Số hạng = tổng số – Số hạng sẽ biết

– Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Hướng dẫn: xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Ví dụ 5:

*

Dạng toán tìm X cải thiện thứ nhất

Khi về trái là 1 biểu thức, bao gồm 2 phép tính. Vế phải là một số

Để làm được dạng toán này bọn họ cần thay đổi biểu thức về dạng search X cơ phiên bản ở trên.

Cách làm: Xem những ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tra cứu X nâng cao thứ hai

Khi về trái là 1 trong những biểu thức, tất cả 2 phép tính. Vế yêu cầu là biểu thức

Cách làm: Xem những ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*
*

Dạng toán tìm X nâng cấp thứ ba

Vế trái là 1 trong biểu thức cất ngoặc đơn, tất cả 2 phép tính. Vế phải là 1 số.

Xem thêm: Giá Trị Và Ý Nghĩa Của Thời Gian Là Sự Sống ", Thời Gian Là Cuộc Sống Của Bạn

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán tra cứu X cải thiện thứ tư

Vế trái là 1 trong những biểu thức chứa ngoặc đơn, tất cả 2 phép tính. Vế phải là một biểu thức