Các dạng bài tập về cùng trừ số hữu tỉA. TÓM TẮT LÝ THUYỂT

 1.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 7 số hữu tỉ

Cộng, trừ nhì số hữu tỉ

– Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y bằng phương pháp viết chúng dưới dạng nhị phân số bao gồm cùng một mẫu mã dương rồi vận dụng quy tắc cộng, trừ phân số

– Phép cộng số hữu tỉ bao gồm các đặc điểm của phép cộng phân số: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. Từng số hữu tỉ đều phải có một số đối


2. quy tắc “chuyển vế”

Khi chuyển một vài hạng từ vế này lịch sự vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi vệt số hạng đó.

Với đầy đủ x, y, z ∈ Q: x + y = z → x = z – y

3. Chú ý

Trong Q, ta cũng đều có những tổng đại số, trong đó rất có thể đổi chỗ những số hạng, để dấu ngoặc để nhóm những số hạng một biện pháp tùy ý như các tổng đại số vào Z.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. CỘNG, TRỪ nhị SỐ HỮU TỈ

Phương pháp giải

– Viết hai số hữu tỉ bên dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu mã dương (bằng giải pháp quy đồng mẫu của chúng);

– Cộng, trừ nhị tử số, mẫu tầm thường giữ nguyên;

– Rút gọn hiệu quả (nếu bao gồm thể)

Ví dụ 1. (Bài 6 tr.10 SGK)

Tính:

Hướng dẫn

a)

b) đề nghị rút gọn các phân số trước khi trừ:

c) Đáp số: 1/3

d) Đáp số:

Dạng 2. VIẾT MỘT SỐ HỮU TỈ DƯỚI DẠNG TỔNG HOẶC HIỆU CỦA hai SỐ HỮU TỈ

Phương pháp giải

Một vào các phương thức giải có thể là:

– Viết số hữu tỉ bên dưới dạng phân số có mẫu dương;

– Viết tử của phân số thành tổng hoặc hiệu của nhì số nguyên;

– “Tách” ra nhị phân số gồm tử là những số nguyên tra cứu được;

– Rút gọn phân số (nếu bao gồm thể)

Ví dụ 2. (Bài 7 tr.10 SGK)

Ta rất có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới những dạng sau đây:

a) -5/16 là tổng của nhì số hữu tỉ âm.

Ví dụ: -5 / 16 = -1/8 +(-3) / 16;

b) -5/16 là hiệu của hai số hữu tỉ dương.

Ví dụ: -5 / 16 = 1 – 21 /16.

Với mỗi câu em hãy tra cứu thêm một ví dụ.

a) Ta hoàn toàn có thể viết:

Dạng 3. TÍNH TỔNG HOẶC HIỆU CỦA NHIỀU SỐ HỮU TỈ

Phương pháp giải

– Áp dụng luật lệ “dấu ngoặc” đối với các số hữu tỉ:

Với rất nhiều x, y ∈ Q: -(x + y) = -x – y

– nếu có các dấu: ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn thì làm theo thứ tự thứ 1 tính trong ngoặc tròn rồi mang đến ngoặc vuông. Cuối cùng là ngoặc nhọn.

– rất có thể bỏ lốt ngoặc rồi nhóm các số hạng một cách thích hợp

Ví dụ 3. (Bài 8 tr.10 SGK)

Tính:

Giải 

b) Đáp số:

 

*

c) Đáp số: 27/70

Dạng 4. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT trong MỘT TỔNG HOẶC MỘT HIỆU

Phương pháp giải

Áp dụng phép tắc “chuyển vế”:

Khi chuyển một vài hạng trường đoản cú vế này thanh lịch vế kia của một đẳng thức, ta bắt buộc đổi vệt số hạng đó

Ví dụ 4. (Bài 9 tr.10 SGK)

Tìm x, biết:

a) x + 1/3 = 3/4; b) x – 2/5 = 5/7;

c) – x – 2/3 = -6/7; d) 4/7 – x = 1/3.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Học Kì 2 Có Đáp Án Violet, Trắc Nghiệm Toán 10 Học Kì 2 Có Đáp Án

Giải 

 

*
*

Vậy: x = 4/21 Vậy: x = 5/21

a) Đáp số: x = 5/12 b) Đáp số:

*

Dạng 5. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC CÓ NHIỀU DẤU NGOẶC

Phương pháp giải

– hoàn toàn có thể tính quý giá của từng biểu thức vào ngoặc rồi tính tổng hoặc hiệu của những kết quả

– hoàn toàn có thể bỏ lốt ngoặc rồi nhóm những số hạng yêu thích hợp bằng phương pháp áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp

Ví dụ 5. (Bài 10 tr.10 SGK)

Cho biểu thức:

 

Hãy tính cực hiếm của A theo nhị cách:

Cách 1: trước hết tính cực hiếm của từng biểu thức vào ngoặc

Cách 2: bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng yêu thích hợp

⇒ Xem câu trả lời tại đây

*

Ví dụ 6. Tính cấp tốc giá trị của biểu thức sau:

Giải 

*

Dạng 6. TÌM PHẦN NGUYÊN, PHẦN LẺ CỦA SỐ HỮU TỈ

Phương pháp giải

Cần cầm vững những định nghĩa sau:

1. Phần nguyên của một vài hữu tỉ x, kí hiệu là số nguyên lớn số 1 không vượt quá x.