Tìm tất cả các quý giá thực của thông số m tổng hợp các dạng bài bác tập cùng hướng dẫn chi tiết về phần Giải bất phương trình lớp 10 thịnh hành trong những kì thi, bài bác kiểm tra trong chương trình giữa trung tâm phần Đại số Toán 10 nhằm giúp các bạn nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ bản, nâng cấp kĩ năng tư duy bài tập tài liệu. Chúc chúng ta ôn thi tốt.

A. Điều kiện để bất phương trình vô nghiệm 

Cho f(x) = ax2 + bx + c, (a ≠ 0)

f(x) f(x) ≥ 0 bao gồm nghiệm với

*
*Bạn đang xem: Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

f(x) > 0 vô nghiệm cùng với

*
f(x) ≤ 0 có nghiệm với
*
*
*
f(x) 0 có nghiệm cùng với
*
*
*


Hướng dẫn giải

TH1:

*

*

Vậy m = -2 thì phương trình gồm nghiệm

TH2:

*

Để bất phương trình f(x) > 0 vô nghiệm

*
thì f(x) ≤ 0 tất cả nghiệm cùng với
*

*


Hướng dẫn giải

TH1:

*

TH2:

*

Để bất phương trình f(x) ≤ 0 vô nghiệm

*
thì f(x) ≤ 0 tất cả nghiệm với mọi
*

*

Bài tập 4: có bao nhiêu quý giá của thông số m để bất phương trình (m2 - m)x A. 0B. 1C. 2D. Vô số

Hướng dẫn giải

Rõ ràng nếu m2 - m ≠ 0 => m ≠ 0 hoặc m ≠ 1 bất phương trình luôn có nghiệm.

Với m = 1 bất phương trình trở thành 0x 2 - m)x 2 - (m + 2)x + m + 2 ≤ 0 vô nghiệm?

A. M ∈ (-∞; -2> ⋃ <2; +∞)B. M ∈ (-∞; -2) ⋃ (2; +∞)
C. M ∈ <-2; 2>D. M ∈ (-2; 2)


Chia sẻ bởi:
*
BờmXem thêm: Cập Nhật Mcq Là Gì Định Nghĩa Của Moq Mcq Là Gì, Cập Nhật Mcq Là Gì