Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

An với Bình có 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi các bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 công nhân thì công ty máy sẽ có được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số tất cả hiệu bởi 47, biết rằng nếu mang số đầu tiên cộng số sản phẩm hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số trước tiên + Số thiết bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số khủng bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé bỏng cần tra cứu bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật bao gồm chu vi 102m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhì bao gạo khối lượng tổng cùng 147kg, biết rằng nếu mang ra ở bao gạo đầu tiên 5kg cùng bao gạo máy hai 22kg thì số gạo sót lại ở nhị bao gạo bởi nhau. Hỏi mỗi bao tất cả bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng hai cách?

Giải:

*

Số gạo bao lắp thêm hai nhiều hơn thế bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo nghỉ ngơi bao trước tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao sản phẩm hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thiết bị nhất: 65kg

Bao vật dụng hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu thêm vào hộp bi đầu tiên 8 viên bi và cung cấp hộp sản phẩm công nghệ hai 17 viên bi thì hao hộp gồm số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng nhị cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu tiếp tế hộp đầu tiên 8 viên bi và thêm vào hộp thiết bị hai 17 viên bi thì toàn bô bi của nhị hộp đang là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp đồ vật hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp trang bị nhất: 82 viên bi

Hộp đồ vật hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp thứ nhất nhiều rộng số bi của hộp máy hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp trước tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp lắp thêm nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhì số tất cả tổng bằng 412, hiểu được nếu thêm một chữ số 3 vào bên trái số nhỏ nhắn thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có nhiều hơn số bé một chữ số với tổng hai số bởi 412. Vậy số lớn yêu cầu là số tất cả 3 chữ số và số nhỏ bé phải là số tất cả 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhì số cần tìm là 300

Hai lần số bé xíu là:

412 – 300 = 112

Số bé là:

112 : 2 = 56

Số mập là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ gồm tổng bằng 176, hiểu được ở thân chúng còn có 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ phải tìm và gồm số 4 số lẻ chính giữa chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ liên tục hơn yếu nhau 2 đối chọi vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ yêu cầu tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé nhỏ cần kiếm tìm bằng:

176 – 10 = 166

Số bé bỏng cần search là:

166 : 2 = 83

Số lớn phải tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng số tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi bây chừ con từng nào tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con bây giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. toàn bô tuổi bây giờ của bà, của Huệ cùng của Hải là 80 tuổi. Biện pháp nay nhì năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu với Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, toàn bô tuổi của Huệ với Hải tăng nhì tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn thế nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện giờ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập tự luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số đó số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi các loại gạo phân phối bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. tất cả hai xe cộ chở xi măng , trung bình từng xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở từng nào bao xi măng, hiểu được xe trước tiên chở thấp hơn xe thiết bị hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Ba lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn nữa lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai bà bầu con là 44 tuổi. Tính tuổi bây giờ của từng người.

Bài 6. Nhị thùng có tất cả 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu từ bỏ thùng thứ nhất sang thùng vật dụng hai thì số dầu sống thùng thứ nhất hơn thùng máy hai là 10l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ thường xuyên là 716. Tìm nhị số đó.

Bài 8. Tổng nhị số chẵn bởi 480. Tìm hai số đó, biết thân chúng bao gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của nhì số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết giữa chúng bao gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Khái Niệm, Công Thức Tính Nhanh Thể Tích Tứ Diện Đều Là Gì, Tứ Diện Đều Là Gì

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó gồm bao nhiêu nhỏ ngan, vịt, ngỗng?.