Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học các từ vựng và bí quyết phát âm theo chủ đề sở thích của tôi. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Match the correct verbs with the hobbies 

(Nối những động trường đoản cú đúng cùng với sở thích. Vài sở thích chắc rằng được sử dụng với trên 1 cồn từ.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 1 a closer look 1

1 - d go mountain-climbing (đi leo núi)1 - e go horse-riding (cỡi ngựa)1 - i go camping (đi cắm trại)2 - g vì gymnastics (tập thể thao dụng cụ)3 - b collect bottles (sưu khoảng chai)3 - c collect photos (sưu trung bình tranh ảnh)3 - j collect dolls (suu tầm búp bê)4 - f play the piano (chơi dương cầm)4 - h play badminton (chơi ước lông)5 - c take photos (chụp hình)6 - a watch TV (xem ti vi)

2. Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below (Điền vào mỗi chỗ trống trong câu cùng với một sở thích hoặc 1 cồn từ chỉ hành vi từ khung bên dưới)

1. I like___swimming___There is a pool near my house, so I go there four times a week & ___swim___. It is fun because you can play in the water và keep fit at the same time.2. I always __listen___ lớn Ngoc"s songs. I love the sweet melodies. At home I have lớn use my headphones because my parents don"t lượt thích loud noise. Is my favourite hobby.3. I love being outdoors with the trees và flowers. There is a small garden behind my house. I ____plant___ flowers and vegetables there. I like ___gardening___ a lot.4. My father and I mô tả the same hobby. At weekends, we usually go lớn a small lake in Ha Tay. It"s exciting when you can some fishfor dinner. We love___fishing___!5. My sister"s favourite hobby is___painting___She is very creative và she ___paints___ very well. I lượt thích the colours in her pictures.

2. Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below.

Hobbles (Sở thich)

Keyword (Từ khoa)

listening to lớn music

melody, song, headphones, noise, rhythm, lyrics...

gardening

trees, flowers, gardening, plant, vegetables, grow, fruit..

fishing

lake, exciting, catch fish, water, boat...

painting

creative, colours, pictures, artists, painting...

swimming

pool, water, fun, keep fit, swim..

4. Game:THE KEYS to lớn MY HOBBY!(Trò chơi: chiếc chìa khóa đến với sở thích của tôi!)

Work in groups.Each student thinks of a hobby và says the từ khóa out loud.The rest of the group tries to guess what the hobby is. One point is given for each correct guess.The student with the most points is the winner.

Làm theo nhóm.

Mỗi học viên nghĩ về một sở thích và nói trường đoản cú khóa thiệt to.Những người còn sót lại trong đội sẽ nỗ lực đoán sở thích đó là gì. Một điểm dành riêng cho lời đoán đúng.Học sinh có rất nhiều điểm nhất đang thắng.

Ví dụ: A: Water, grow, flowers, vegetables

B: Is it gardening?

A: Yes, it is.

5. Listen and tick (/) the words you hear (Nghe và lưu lại chọn vào từ cơ mà em nghe được. Lặp lại từ đó.)

Đầu tiên, các em tự mình hiểu lại các tù/cụm trường đoản cú này qua vài ba lần để hình dang trước. Sau đó, các em mở CD lên nghe và lưu lại chọn vào phần lớn từ/ các từ mà những em nghe được. Nghe lại vài lần trường hợp từ/cụm từ như thế nào mà các em nghe chưa có thể chắn.

Các trường đoản cú được ghi lại chọn: 

awayanswerneighbourburnhurtheard  birth common

6. Listen again và put the words in the correct column (Nghe lại và đặt những từ vào cột đúng.)

/ə/

/ɜ:/

away, answer, neighbor, common

burn, birth, hurt, heard

7. Listen khổng lồ the sentences & tick (Nghe các câu và lựa chọn / ə / tốt /3:/. Thực hành các câu.)

 

 

/ə/

/ɜ:/

1. His hobby is collecting toy cars. Sở trường của anh ấy là tham khảo đồ đùa xe hơi.

x

 

2. My sister has a lot of photos. Chị tôi có không ít hình.

x

 

3. When I have không tính phí time, I usually go surfing. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xuyên đi lướt sóng.

 

x

4. I love the colours in their paintings. Tôi yêu thương những color trong những bức ảnh của chị tôi.

Xem thêm: Ntuser.Dat Là Gì - What Is The Ntuser

x

 

5. My friend has an unusual hobby: learning foreign languages. Các bạn tôi bao gồm một sở thích không bình thường: học tập ngoại ngữ.

Điều khoản - Bảo Mật https://atochi.vn/ghe-massage.html

aryannations88.com