Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (492.92 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 1 unit 1 hello

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 1 Unit Starter: Hello!

Bản quyền trực thuộc về upload.123doc.net nghiêm cấm đầy đủ hành vi coppy vì mục tiêu thươngmại

Exercise 1: màu sắc the right pictures

Exercise 2: Look at the picture & write


Exercise 3: Label each of the following pictures with a suitable word or phrase fromthe box

Stand up Raise your hand Line upListen to lớn your teacher Sit down

1. _______________ 2. _______________ 3. _______________

4. _______________ 5. _______________-The

end-Đáp án bài xích tập giờ Anh lớp 1 Unit Starter

Exercise 1: color the right pictures

Hướng dẫn

1. Tơ bức tranh bao gồm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ A: quả táo (apple), nhỏ kiến (ant).
2. Tơ bức tranh bao gồm từ tiếng Anh bước đầu bằng chứ B: nhỏ xíu trai (boy)

Exercise 2: Look at the picture and write1. Two apples


Exercise 3: Label each of the following pictures with a suitable word or phrase fromthe box

1. Stand up

2. Listen to lớn your teacher3. Sit down

4. Raise your hand5. Line up


*
tải Giải giờ Anh lớp 1 Unit 2: What’s this? - Lesson 6 SGK - Sách Chân Trời sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit 2: What"s this? 2 43 1
*
mua Giải giờ đồng hồ Anh lớp 1 Unit 2: What’s this? - Lesson 5 SGK - Sách Chân Trời sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit 2: What"s this? 2 28 0
*
Tải bài xích tập giờ Anh lớp 1 Unit Starter: Hello! - Sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello 3 634 5
*
cài Giải giờ Anh lớp 1 Unit 2: What’s this? - Lesson 4 SGK - Sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit 2: What"s this? 3 25 0
*
cài đặt Giải Vở bài xích tập giờ đồng hồ Việt lớp 1 trang 43, 44, 45 chủ thể 13: Thăm quê - Sách Chân trời sáng chế 5 176 0
*
cài đặt Giải Vở bài bác tập giờ đồng hồ Việt lớp 1 trang 40, 41, 42 chủ đề 12: Trung thu - Sách Chân trời sáng chế 5 332 0
*
cài đặt Giải Vở bài xích tập giờ Việt lớp 1 trang 37, 38, 39 chủ đề 11: bạn bè - Sách Chân trời sáng chế 4 248 0
*
tải Giải SGK tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello! - Lesson 1 - Sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Unit Starter: Hello! Lesson 1 (trang 4 giờ Anh lớp 1) 2 209 4
*
Tải bài xích tập tiếng Anh lớp 1 Unit 1: What màu sắc is it? - Sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit 1: What màu sắc is it? 4 86 3
*
download Từ vựng Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 1 giữa học kì 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo - Tổng hòa hợp từ vựng ngữ pháp Unit Starter + Unit 1 lớp 1 4 108 1
*
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 99: Luyện Tập Chung Trang 15,16

(505.81 KB - 3 trang) - Tải bài tập giờ Anh lớp 1 Unit Starter: Hello! - Sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Anh lớp 1 Unit Starter: Hello