2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền tự vào địa điểm trống. Một vài trường hợp rất có thể sử dụng nhiều hơn thế nữa 1 lần.


Task 1. Listen và read.

Bạn đang xem: Getting started unit 3 trang 26 sgk tiếng anh 9 mới

(Nghe cùng đọc.)

"She"s been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired & didn’t want to go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need to be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her lớn get good grades & she doesn’t want to lớn disappoint them. They want her khổng lồ go to lớn a top college & study medicine.

Amelie: Really? She told me she wanted khổng lồ be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what lớn do. Her parents said thiết kế graduates wouldn’t find jobs easily và they wanted her to get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs khổng lồ take a break. I’ll call & ask her if she wants khổng lồ go và see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, & music lesson!


a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm trường đoản cú trái nghĩa với số đông từ sau trong khúc thoại.)

1. Lớn go lớn bed early

______

2. To be relaxed

______

3. Bad exam results

______

4. To make someone happy

______

5. To lớn work continuously

______

6. To lớn have no plans

______

 

 


Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 


Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy không đến à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy hơi mệt và không thích ra ngoài. Cô ấy buộc phải thức khuya nhằm ôn thi.

Nick: Có tốt nhất thiết phải áp lực vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng cha mẹ của cô ấy luôn luôn muốn cô ấy đạt điểm cao và cô ấy thì ko muốn bố mẹ thất vọng. Người ta muốn Mai đỗ trường đh nổi tiếng với học ngành y. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo mình là mong mỏi trở thành một nhà thiết kế. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí do vì sao đợt cách đây không lâu Mai khá căng thẳng. Cô ấy đắn đo phải làm cho gì. Cha mẹ cô ấy nói tốt nghiệp ngành xây dựng khó tìm được việc và người ta muốn cô ấy rước được tấm bằng ngành y. 

Amelie: Ồ mình hiểu. Thỉnh phảng phất mình mong là bố mẹ có thể để họ vào vị trí của mình. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng rất cần phải nghỉ ngơi. Mình sẽ hotline cho Mai hỏi coi cô ấy vẫn muốn đi coi với bọn chúng mình mai sau không?

Phúc: Mình e là không. Dường như Mai kín lịch học vào ngày cuối tuần lớp học Toán, giờ đồng hồ Anh, judo với lớp học tập nhạc nữa. 


Lời giải chi tiết:

1. To stay up late

(đi ngủ nhanh chóng >

2. To be relaxed / khổng lồ be stressed out

(thư giãn >

3. Good grades

(kết trái thi tệ >

4. To disappoint someone

(làm ai đó niềm hạnh phúc >

5. To lớn take a break

(tiếp tục thao tác làm việc >

6. To lớn be fully booked

(không có kế hoạch >


Task 1b

b. Choose the best answer 

(Chọn giải đáp đúng nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn"t like playing badminton.

B. She is late.

C. She wants lớn stay at home.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents lớn be proud of her.

C. She wants khổng lồ compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What vày Mai"s parents want her lớn be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want lớn be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, & Amelie trying to lớn do? 

A. Understand Mai"s situation và help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else khổng lồ replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Nguyên nhân Mai không đang chơi mong lông với Phúc , Nick với Amelie?

A. Cô ấy không mê thích chơi mong lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy ước ao ở nhà.

2. Tại sao Mai sẽ học chuyên cần cho kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ thi trước. 

B. Cô ấy muốn bố mẹ cô ấy trường đoản cú hào về cô ấy.

C. Cô ấy mong mỏi tranh tài với các bạn trong lớp.

3. Bây tiếng Mai cảm thấy thế nào?

A. Tự tin và mệt mỏi

B. Căng thẳng mệt mỏi và thất vọng

C. Căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố mẹ của Mai muốn cô ấy trở thành gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai mong mỏi làm nghề gì?

A. Dược sĩ

B. đơn vị thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang nỗ lực làm gì?

A. Hiểu triệu chứng của Mai và giúp cô ấy cảm thấy xuất sắc hơn.

B. Có tác dụng Mai cảm giác thừa thải.

C. Tìm ai kia khác để thay thế sửa chữa Mai chơi mong lông.

Lời giải đưa ra tiết:

1. C 2. B 3. C

4. A 5. B 6. A


Task 1c

c. What vì you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn suy nghĩ gì về Amelie lúc cô ấy nói " Thỉnh thoảng mình ước là bố mẹ có thể đặt họ vào địa chỉ của mình?") 

Lời giải đưa ra tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation lớn better understand her. 

(Amelie ước phụ huynh của cô ấy có thể đặt mình vào trường hợp của cô ấy để hiểu cô ấy hơn.)


Task 2


Video lý giải giải


Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. 

(Điền từ vào chỗ trống. Một vài trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần.)

tense frustrated delighted confident relaxed worried

depressed calm stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She"s failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to lớn be more ___________.

5. Emma is feeling so ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want khổng lồ help Mai but don"t know what they can bởi for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): lạc quan

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): ngán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

Xem thêm: Mình Là Gì Của Nhau Đạo Nhạc, Bae Bae & Mình Là Gì Của Nhau &

(Thu vẫn học tập rất chăm chỉ cho kỳ thi, tuy vậy cô vẫn cảm thấy lo lắng / mệt mỏi / áp lực. Hiện giờ cô ấy vẫn làm tốt trong kỳ thi cô ấy cảm thấy dễ chịu / tự tín hơn nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là 1 trong những người mạnh dạn mẽ. Mẹ luôn bình tĩnh tức thì cả giữa những tình huống tồi tệ nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm thấy tuyệt vọng / thuyệt vọng về việc học của mình. Cô ấy đã lose trong kỳ thi một lần nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to lớn be more confident/relaxed/calm

Tôi nghĩ tham gia lớp học nói là 1 ý tưởng tuyệt nếu bạn có nhu cầu tự tin hơn / thư giãn giải trí / bình tĩnh.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.

(Emma cảm thấy rất thỏa mãn/ sáng sủa với giao diện tóc thời trang bắt đầu của mình.)

6. Phuc, Nick, và Amelie feel frustrated/worried. They want to lớn help Mai but don’t know what they can bởi vì for her.

(Phúc, Nick, với Amelie cảm thấy thất vọng / lo lắng. Họ muốn giúp Mai nhưng mà họ trù trừ họ có thể làm gì cho cô ấy.)