Nghĩ về chủ đề của bài bác học, dịch vụ Cộng đồng, và phần đông từ mới mà bàn sinh hoạt được nghỉ ngơi trên. Bước đầu trò chơi, người A nói một từ new và bạn B nói một từ tương quan mình suy nghĩ ra được.

Bạn đang xem: Getting started unit 3: community service


1. Listen & read

(Nghe với đọc)

Click tại đây để nghe:

*

Tạm dịch:

Người báo cáo: từ bây giờ trong lịch trình Công dẫn Toàn cầu, họ phỏng vấn Mai cùng Phúc đến từ trường nhì Bà Trưng. Kính chào Mai, bạn biết gì về dịch vụ cộng đồng?

Mai: Nó là các bước mà các bạn làm vị những lợi ích cộng đồng.

Người báo cáo: thiết yếu xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa?

Mai: Có. Tôi là 1 trong thành viên của “Làm bạn đồng hành” - một lịch trình giúp trẻ em đường phố. Năm rồi chúng tôi đã đem lại những lớp học đêm hôm cho 50 trẻ em em.

Người báo cáo: Tuyệt! bạn đã làm gì khác nữa không?

Mai: cửa hàng chúng tôi đã kêu gọi mọi bạn quyên góp sách và áo quần cho trẻ con em.

Người báo cáo: ồ, điều đó chắc chắn là tạo sự khác biệt... Với Phúc, bạn tới từ tổ chức Go Green cần không?

Phúc: Đúng, đó là 1 tổ chức phi lợi tức đầu tư để bảo đảm an toàn môi trường. Chúng tôi khuyên khích mọi bạn tái chế ly, lon, với giấy. Cửa hàng chúng tôi đã dọn con đường phố với hồ...

Người báo cáo: bạn đã bước đầu một dự án công trình khu vườn cộng đồng vào tháng trước bắt buộc không?

Phúc: Vâng, cho đến nay chúng tôi vẫn trồng được...

a. Read the conversation again & tick (/) true (T) or false (F).

(Đọc đoạn hội thoại và chọn đúng (T) giỏi sai (F) )

*

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Mai với Phúc thao tác cho những lợi ích cộng đồng. 

2. Làm cho bạn sát cánh đã thu gom sách và áo quần cho trẻ em đường phố. 

3. Làm bạn đồng hành đã phụ đạo mang lại trẻ đường phố. 

4. Go Green là 1 trong doanh nghiệp về môi trường. 

5. Go Green sẽ khuyến khích mọi fan tái chế rác. 

b. Read the conversation again. Answer the questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)

*

Hướng dẫn giải:

1. What vày you think the phrase "make a difference" means?

- ‘Make a difference’ means doing something good, especially to improve a situation. 

- ‘Make a difference’ is located in the conversation means people donate books và clothes to lớn street children. 

2. Can you guess what Go Green does in their community garden project? 

- They plant the trees. 

3. How do you think the community garden project"makes a difference"?

- They plant the trees & make a public garden. They make a good environment for people khổng lồ relax and the atmosphere become fresher. 

Tạm dịch:

1. Các bạn nghĩ nhiều từ “make a difference” có nghĩa là gì?

- ‘Make a difference — sản xuất sự khác biệt’ có nghĩa là làm một việc gì đó tốt, đặc biệt quan trọng là nâng cao trình trạng hay hoàn cảnh nào đó

- ‘Make a difference’ ở bài đàm thoại này có nghĩa là mọi fan quyên góp sách và áo xống cho trẻ em đường phố.

2. Bạn có thể đoán Go Green làm gì trong dự án khu vườn cùng đồng?

- họ trồng cây.

3. Bạn nghĩ dự án khu vườn xã hội tạo ra sự khác biệt như vắt nào?

- họ trồng cây và chế tạo thành một căn vườn công cộng. Họ tạo ra một môi trường giỏi cho đầy đủ người thư giãn và không khí trở nến lành mạnh hơn.

2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups?

(Nhìn vào hồ hết từng trong khung. Em hoàn toàn có thể bỏ nó vào những nhóm đúng không?)

*

 

Hướng dẫn giải:


Nouns

Verbs

Adjectives

help, benefit, volunteer, plants

donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provise, clean, encourage

clean

environment


3. Fill the gaps with the words in the box.

(Điền vào nơi trống các từ trong khung)

*

Hướng dẫn giải:

1. volunteer

2. Homeless people

3. Donates

4. community service

5. Make a difference

Tạm dịch:

1. Bạn là 1 trong tình nguyện viên nếu như bạn sẵn lòng giúp những người dân khác mà không mang tiền.

2. Bạn vô gia cư là hầu hết người không tồn tại nhà và thật sự cần sự giúp đỡ.

3. Cô ấy thường quyên góp tiền cho những tổ chức từ bỏ thiện.

4. Những chuyển động mà những cá thể hay tổ chức triển khai làm vi tiện ích cho một xã hội được gọi là một kênh dịch vụ cộng đồng.

Xem thêm: 7 Sự Thật Bất Ngờ Về Cảm Xúc Là J, So Sánh Xúc Cảm Và Tình Cảm

5. Nếu khách hàng đang cố gắng tạo ra sự khác biệt, nhiều người đang cố chế tạo ra ảnh hưởng tốt lên một người hay là 1 tình huống.