Join Group học tập G1 | G2 Secret Ủng hộ page bằng phương pháp đăng cam kết miễn giá tiền : Microsoft OneDrive | cách khác | Paypal
*

DỊCH THUẬT & DỊCH GIẢ

– CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR hay MAKE IT EASY FOR?

Nếu ta gặp một câu “Chính che đã tạo các điều kiện thuận tiện cho những doanh nghiệp nước ngoài” cùng được yêu mong dịch quý phái tiếng Anh thì ta có thể áp dụng phương thức sao bỏng (calque), giờ đồng hồ Pháp tức là ‘đồ’, “họa” theo nhằm dịch thành ‘The government (has) CREATED FAVOURABLE CONDITIONS for foreign businesses’.Tuy nhiên, Lý Thượng Hùng vào ‘Dịch Thuật: từ lý thuyết đến Thực Hành’ tr.214 cho rằng ‘tạo đk thuận lợi’ là biện pháp nói của người việt nên câu ‘Tổng công ty Điện lực việt nam ‘tạo đk thuận lợi’ cho các doanh nghiệp FDI’ thay bởi dịch ‘Electricity of Viet nam giới CREATES FAVOURABLE CONDITIONS for businesses with foreign direct investment’ phải thay các từ ‘CREATES FAVOURABLE CONDITIONS’ for thành ‘MAKES IT EASY FOR’ mới đúng văn phong của Anh.Lần giở các từ điển ‘Các kết hợp từ’ (Collocations) của Oxford (2005) tr. 147 thì thấy trường đoản cú ‘conditions’: situation/circumstances rất có thể kết hợp với các tính tự ‘favourable’, ‘good’, ‘ideal’, ‘optimum’…vậy, có thể yên chổ chính giữa dịch “điều kiện thuận lợi” thanh lịch tiếng Anh là ‘favourable conditions’.Từ điển ‘Oxford Learner’s Dictionary of Academic English’ (2014) tr. 186 thì mang lại động từ ‘create’ có thể kết phù hợp với các danh từ bỏ như ‘conditions’, ‘situation’, ‘problem’, ‘ opportunity’, ‘value’, ‘job’…. Bởi vì vậy cụm từ ‘create favourable conditions for’ được dùng không ít trong các tổ quốc nói tiếng Anh như trong một trang web của Canada:

– The Government of Canada is committed khổng lồ creating the most favourable conditions for Canadian businesses to compete internationally. Không lấy phí trade agreements (FTAs) and foreign investment promotion and protection agreements (FIPAs) between Canada & our trading partners are creating new opportunities for Canadian businesses.

Bạn đang xem: Thuận lợi tiếng anh

FACILITATE giỏi MAKE IT EASY FOR tuyệt CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR?

Tình cờ tôi gặp gỡ một câu ‘The workshop is a professional activity aiming khổng lồ FACILITATE lecturers khổng lồ meet, discuss…..’ (Hội thảo là một chuyển động chuyên môn nhằm mục đích tạo đk (thuận lợi) đến giảng viên gặp gỡ, thảo luận….) thì theo Nguyễn Thượng Hùng (sđd) cồn từ ‘to facilitate’không gật đầu tân ngữ chỉ fan vì vậy, câu này có thể dịch thành ‘The workshop is a professinal activity aiming to lớn CREATE FAVOURABLE CONDITIONS FOR lecturers to meet…..’ hoặc người dịch hoàn toàn có thể dùng một cụm từ tương đương ‘to MAKE IT EASY FOR /EASIER for somebody to vị something’ như vào câu sau ‘Heath authorities want to lớn make it easier for patients to be treated at home’.Trong 4 lấy ví dụ sau được mang từ những từ điển Oxford và Longman thì và đúng là “to facilitate” không gật đầu đồng ý tân ngữ chỉ người:

1. Vì computers facilitate learning?2. A program has been phối up to facilitate cooperation between police & the community.3. Structured teaching facilitates learning.4. The new trade agreement should facilitate more rapid economic growth.

Nhân thể, cũng nói thêm, nhiều từ “to be familiar with/to” (quen thuộc/am hiểu) nếu nhà ngữ chỉ fan thì dùng “with” còn chủ ngữ chỉ sự đồ gia dụng thì cần sử dụng “to” như:

– We are familiar WITH Chinese culture nhưng– Chinese culture is familiar lớn all of us.

Xem thêm: ✅ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3

#Nguyenphuoc vinhco

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả. Andy Nova xem thêm thông tin và giữ lại nguyên tác, trao đổi nếu tất cả sẽ sinh hoạt mục riêng.

Post của Nguyen Phuoc VinhCo (https://www.facebook.com/vinhco.nguyenphuoc1/) bên trên VietTESOL