Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 tự vòng 1 mang lại vòng 18 giúp những em học sinh lớp 2 thế chắc các dạng thắc mắc thường gặp gỡ trong hội thi giải Toán qua mạng internet năm học 2021 - 2022.

Bạn đang xem: Thi olympic toán

Với những dạng bài bác tập như điền số mê thích hợp, điền vào khu vực chấm, điền lốt >,

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1

Bài 1: Hãy viết số trang bị tự của những ô cất số, phép tính vào bảng sau có kết quả theo trang bị tự tăng dần.

Bài 2: Điền kết quả thích thích hợp vào nơi .....

1, Điền số thích hợp vào vị trí trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn số 1 có hai chữ số khác biệt là số...........

3, Số nhỏ bé nhất có hai chữ số mà hiệu nhị chữ số bởi 2 ...........

4, Điền số thích hợp vào khu vực trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà bác bỏ An nuôi toàn bộ 32 nhỏ gà cùng 45 bé vịt.Vậy cả gà và vịt là từng nào nhiêu con?......
b, 16 hotline là Tổng d, 16 và 3 được call là số hạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = .......

2, 9 dm + 3 dm = ....... Dm.

3, 9 + 7 = ........

4, cho những số 70,39,15,23,89.Xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến bé:..................................

5, Số ngay tắp lự sau của số lớn số 1 có một chữ số là số ........

Bài 2:Chọn tiếp tục hai ô có mức giá trị đều bằng nhau hoặc đồng điệu với nhau.

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = .......

2, ..... - 26 = 13

3, 64 + ........ = 70

4, bao gồm bao nhiêu số từ bỏ nhiên to hơn 26 và nhỏ dại hơn 79?: .............5, 8 dm 2 cm = ........dm.

6, cho a = 85 – 23 với b = 45 + 9. đối chiếu hai số a với b (a ....... B)

7, 6 + 4 + 8 = .........

8, 7 .... + 6 = 85.

9, tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 68?:..............

10, Một shop ngày đầu tiên bán được 29 quyển vở, ngày lắp thêm hai bán nhiều hơn thế nữa ngày thứ nhất 15 quyển vở. Hỏi ngày máy hai bán tốt bao nhiêu quyển vở. ................

Bài 2:Chọn liên tục hai ô có mức giá trị bằng nhau hoặc đồng điệu với nhau.

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số trang bị tự của những ô chứa số, phép tính trong bảng sau có công dụng theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Điền công dụng thích đúng theo vào chỗ .....

1. Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 88 + 7 = ........2. Biết hai số hạng là 78 và 3.Tổng của nhì số hạng là ........

3. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 68 + 6 = .........

4. Điền số thích hợp vào khu vực trống ........+ 36 = 44

5. Tuyến có 65 cái nhãn vở,Thảo có rất nhiều hơn tuyến đường 8 cái nhãn vở. Hỏi Thảo tất cả bao nhiêu dòng nhãn vở............

6. Việt có 39 viên bi,Việt cho Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn bao nhiêu viên bi?.........

7. Một shop có 96 kg gạo ,bán đi 15 kg gạo.Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu kg gạo?...........

8. Thảo bao gồm 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?..........

9. Một cửa hàng bán 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 7 trái .Hỏi cửa hàng đó trong ngày bán được bao nhiêu trái trứng?............

10. Điền số phù hợp : 89 dm - 30 centimet + 8 dm = ..........dm.

bài xích 3: Điền công dụng thích phù hợp vào chỗ .....

1. Một lớp học bao gồm 17 học sinh nam và 13 học viên nữ. Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học tập sinh?.......

2. Hiệu quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........

3. Số nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số nhưng mà hiệu hai chữ số bằng 6 ?...........

4. Số lớn số 1 có nhị chữ số mà lại hiệu hai chữ số bởi 4 ?..........

5. Điền dấu: > , bài bác 1: Hãy viết số máy tự của các ô cất số, phép tính vào bảng sau có hiệu quả theo máy tự tăng dần.

Bài 2: Điền vào nơi .....

1. Điền số thích hợp vào nơi trống: 81 - 37 = ........

2.Điền số thích hợp vào khu vực trống: 71 - 43 = ........

3. Điền số tương thích vào nơi trống: 46 + 27 = .........

4. Điền số tương thích vào địa điểm trống: 12 + 18 + 7 = .........

5. Điền số tương thích vào khu vực trống ........+ 49 = 91

6. Điền số tương thích vào vị trí trống: 46 +…... = 81

7. Điền số phù hợp vào vị trí trống: 57 +…… = 91

8. Miếng vải trắng dài 35dm. Mảnh vải hoa ngắn lại hơn nữa mảnh vải white 12dm . Hỏi cả nhì mảnh vải dài từng nào dm ?.........

9. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 26 + 36 +……. = 81

10. Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 19 + 25 +…….. = 70

Bài 3:

1. Gồm 2 thùng đựng dầu , thùng một đựng 86 lít dầu, thùng nhì đựng ít hơn thùng một 15 lít . Hỏi thùng nhì đựng từng nào lít?.......

2. Tổng thể điểm chất vấn của Mai là 48 điểm, của Lan nhiều hơn thế nữa Mai 5 điểm . Hỏi tổng thể điểm của Lan là từng nào điểm?........3. Đoạn dây một lâu năm 58dm. Đoạn hai ngắn lại hơn đoạn một là 25dm.Hỏi đoạn hai dài từng nào dm? ...........

Xem thêm: Phép Toán Trên Tập Hợp ? Lý Thuyết Và Bài Tập Tập Hợp Và Các Phép Toán Trên Tập Hợp

4. Lớp 2a với 2b từng lớp gồm 32 học tập sinh, lớp 2c gồm 33 học tập sinh. Hỏi cả bố lớp có bao nhiêu học sinh?........