Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm a, chiều rộng b, độ cao c.a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

Bạn đang xem: Thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5


Tính thể tích hình hộp chữ nhật gồm chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

c) a = (dfrac25)dm; b = (dfrac13)dm; c = (dfrac34)dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta rước chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật kia là: 

V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

V = (dfrac25) x (dfrac13) x (dfrac34) = (dfrac110) (dm3)


Bài 2


Video trả lời giải


Tính thể tích của khối gỗ tất cả dạng như hình bên: 

 

*

Phương pháp giải:

Chia cục gỗ thành những hình hộp chữ nhật nhỏ dại rồi tính thể tích từng hình theo phương pháp V = a x b x c

(a, b, c là ba size của hình hộp chữ nhật), từ kia suy ra thể tích khối gỗ ban đầu.

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách 1 :

Chia khối gỗ thành nhì hình vỏ hộp chữ nhật A và B như hình bên dưới đây:

*

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật A là: 

12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật A là: 

 8 × 6 × 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật B là:

15 × 6 × 5 = 450 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 2:

Chia khối gỗ thành nhì hình hộp chữ nhật C cùng D như hình dưới đây:

*

Thể tích hình hộp chữ nhật C là:

12 × 8 × 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) × 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của tấm gỗ là: 

480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Cách 3: Xem hình vẽ bên dưới:

*

Chiều dài của hình hộp chữ nhật E là:

15 – 8 = 7 (cm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật E là:

12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật E là:

7× 6 × 5 = 210 (cm3)

Thể tích của cả khối gỗ và hình hộp chữ nhật E là:

15 × 12 × 5 = 900 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

900 – 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo như hình dưới đây:

 

*

Phương pháp giải:

Cách 1: Thể tích hòn đá = tổng thể tích hòn đá cùng nước - thể tích nước trong bể 

Cách 2: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật (phần nước dưng lên) gồm chiều lâu năm 10cm, chiều rộng lớn 10cm và độ cao là: 7 - 5 = 2 (cm). 

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách 1:

Thể tích nước vào bể là:

10 × 10 × 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước cùng hòn đá là:

10 × 10 × 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Đáp số: 200cm3. 

Cách 2:

Chiều cao của phần nước nhấc lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước nhấc lên là:

10 × 10 × 2 = 200 (cm3)

Thể tích nước dưng lên chính là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200cm3.


Lý thuyết

1. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật


Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta đem chiều dài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).


*

Lưu ý: Chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng chính là diện tích đáy. Vậy rất có thể tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng phương pháp lấy diện tích s đáy nhân với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm (12cm), chiều rộng (5cm) và độ cao (8cm).

Giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

(12 imes 5 imes 8 = 480;(cm^3))

Đáp số: (480cm^3).

2. Một số trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lúc biết ba kích thước

Phương pháp: ý muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Dạng 2: Tính độ cao của hình hộp chữ nhật.

Phương pháp: độ cao của hình hộp chữ nhật phân tách cho diện tích s đáy.

(c = V:(a imes b)).

Dạng 3: Tính diện tích đáy lúc biết thể tích

Phương pháp: diện tích s đáy của hình hộp chữ nhật bằng thể tích mang đến cho chiều cao.

(a imes b = V:c).

Xem thêm: " Xe Đẩy Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2022, Từ Vựng Tiếng Anh: Xe Đẩy

Dạng 4: Toán bao gồm lời văn (thường tính thể tích nước, độ cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác minh dạng toán với yêu mong của đề bài rồi giải câu hỏi đó.