Câu hỏi: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: The teacher gave some suggestions on what could come out for the

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects

B. hints

C. demonstrations

D. symptoms

Lời giải: 

Đáp án đúng: B. hints

Giải thích:

suggestion (n): sự gợi ý

effect (n): tác động, hình ảnh hưởng 

hint (n): sự gợi ý, vệt hiệu

demonstration (n): sự chứng minh, biểu hiện, lốt hiệu 

symptom (n): lốt hiệu, triệu chứng

=> suggestion = hint

Tạm dịch: thầy giáo đã chỉ dẫn một số nhắc nhở về đa số gì hoàn toàn có thể kiểm tra.

*

Cùng Top giải mã luyện tập thêm về dạng thắc mắc này nhé!!!

BÀI 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: He was asked to account for his presence at the scene of crime.

A. Complain B. Exchange C. Explain D. arrange

=> KEY C: trương mục for = explain = lý giải cho

A. Phàn nàn B. Hội đàm C. Giải thích  D. Chuẩn bị xếp

Câu 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. Effects B. Symptoms C. Hints D. demonstrations

=> KEY C: suggestions = hints = gợi ý, đề xuất

A. ảnh hưởng tác động B. Triệu bệnh C. Nhắc nhở D. Luận chứng

Câu 3: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

 A. Reasonable B. Acceptable C. Pretty high D. wonderful

=> KEY D: fantastic = wonderful = giỏi vời

A. Phù hợp B. Gồm thể đồng ý C. Tương đối cao D. Tuyệt vời

Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court.

A. Failed lớn pay B. Paid in full C. Had a bad personality D. was paid much money

=> KEY B: defaulted = tan vỡ nợ, phá sản

A. Chẳng thể trả nợ B. Giao dịch đầy đủ C. Tính xấu D. Trả rất nhiều tiền

Câu 2: His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .

A. Elicited B. Irregular C. Secret D. legal

=>  KEY D: illicit = bất hòa hợp pháp

A. Lộ ra B. Phi lý C. Bí mật D. Hòa hợp pháp

Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The government is not prepared to tolerate this situation any longer.

A. Look down on B. Put up with C. Take away from D. give on to

=> KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng A là từ trái nghĩa: coi thường ai, khinh thường miệt

B là trường đoản cú đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận

Câu 2: I clearly remember talking to lớn him in a chance meeting last summer.

A. Unplanned B. Deliberate C. Accidental D. unintentional

=> KEY B: a chance = bất ngờ, vô tình

A. Không có kế hoạch B. Nuốm ý C. Vô tình D. Không nhà ý

Bài 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: I could see the finish line và thought I was home & dry.

A. Hopeless B. Hopeful C. Successful D. unsuccessful

=> KEY C: home and dry = have been successful = thành công

A. Vô vọng B mong muốn C. Thành công D. Thất bại

Câu 2: Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.

A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

=>  KEY C: Carpets = Rugs = thảm

A. Hiện trang bị B. đồ vật gốm C. Thảm D. Dệt may

Câu 3: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers lớn recognize their potential.

A. Accidents B. Misunderstandings C. Incidentals D. misfortunes

=> KEY A: mishaps = accidents = không may ro

A. Tai nạn B. Hiểu lầm C. Túi tiền phát sinh D. Bất hạnh

Bài 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The siêu thị assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

A. Disgusted B. Puzzled   C. Angry D. upset

=> KEY B: bewildered = hoang mang, lúng túng, bối rối

A. Ghét bỏ B. Bối rối, lúng túng C. Tức giận D. Cực nhọc chịu

Câu 2: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

A. Wasn’t happy B. Didn’t want khổng lồ see C. Didn’t show surprise D. didn’t care

=> KEY C: didn’t bat an eyelid = không ngạc nhiên, không trở nên shock

A. Ko vui B. Không muốn nhìn C. Không ngạc nhiên D. Không quan tâm

Câu 3: Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.

A. Casual B. Significant C. Promiscuous D. aggressive

=> KEY B: prominent = nổi bật, đáng chú ý

A. Bình thường B. đáng chú ý C. Rắc rối D. Tích cực

Bài 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: The International Organizations are going lớn be in a temporary way in the country.

A. Soak B. Permanent C. Complicated D. guess

=> KEY B: temporary = trợ thì thời

A. Thấm B. Vĩnh viễn C. Tinh vi D. Khách hàng mời

Câu 2: The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

A. Expensive B. Complicated C. simple and easy lớn use D. difficult khổng lồ operate

=> KEY C: sophisticated = tinh vi, phức tạp

A. đắt đỏ B. Tinh vi C. Dễ dàng và dễ sử dụng D. Cực nhọc hoạt động

Bài 7: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo 2016

Câu 1: Tourists today flock khổng lồ see the two falls that actually constitute Niagara falls.