Tổng hợp những công thức thứ Lý 8

Học kì 1 – Chương 1. Cơ học

Chuyên đề 1: chuyển động trong cơ học

Bao gồm những công thức chính:

1. Phương pháp tính vận tốc

Trong đó:

v là tốc độ (m/s)

s là quãng đường đi được (m)

t là thời gian để đi hết quãng con đường đó (s)

2. Cách làm tính tốc độ trung bình:

*

Chuyên đề 2: Lực cùng áp suất

Bao gồm những công thức chính:

2. Cách làm tính áp suất

Trong đó:

p là áp suất (Pa)

F là áp lực (N)

S là diện tích s bị nghiền (m2)

2.


Bạn đang xem: Tất cả công thức vật lý 8


Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1

Phương pháp tính áp suất hóa học lỏng:

p = d.h

Trong đó:

P là áp suất chất lỏng (Pa) hoặc (N / m2)

d là trọng lượng riêng rẽ của hóa học lỏng (N / m3)

h là chiều cao của cột chất lỏng (m)

3. Công thức bình thông nhau:

*

trong kia

F: lực tính năng lên huyết diện nhánh thứ nhất (N);

f: lực chức năng lên máu diện nhánh thứ 2 (N);

S: ngày tiết diện nhánh thứ nhất (m²);

s: ngày tiết diện nhánh thứ hai (m²)