Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hòa hợp tam giác bằng nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Tổng hợp kỹ năng cơ phiên bản Toán lớp 5 học kì 1, học kì 2 chi tiết

Tải xuống

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SÔ

1. Các tính chất cơ bản của phân số

*) nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

Bạn đang xem: Tất cả các công thức toán lớp 5

*

*) Nếu chia cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống thì được một phân số bởi phân số đang cho.

*

2. Rút gọn phân số

Phương pháp:

+ Xét coi tử số và chủng loại số cùng phân tách hết cho số tự nhiên và thoải mái nào to hơn 1. 

+ phân tách tử số và chủng loại số mang lại số đó.

+ Cứ làm như thế cho tới khi cảm nhận phân số về tối giản.

*

3. Quy đồng mẫu số của các phân số

Phương pháp:

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với chủng loại số của phân số máy hai.

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số máy hai nhân với mẫu mã số của phân số thiết bị nhất.

*

4. So sánh hai phân số

4.1. đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số

Trong nhì phân số cùng chủng loại số:

· Phân số nào gồm tử số bé hơn thì bé xíu hơn.

· Phân số nào gồm tử số lớn hơn thế thì lớn hơn.

· trường hợp tử số đều bằng nhau thì nhị phân số đó bởi nhau.

*

4.2. đối chiếu hai phân số ko cùng mẫu mã số

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu mã số, ta có thể quy đồng chủng loại số nhị phân số đó, rồi so sánh những tử số của nhì phân số mới.

*

5. Phân số thập phân

Khái niệm: các phân số tất cả mẫu số là được gọi là phân số thập phân

*

6. Phép cộng và trừ hai phân số có cùng mẫu số

Phương pháp: ước ao cộng (hoặc trừ) nhì phân số cùng mẫu số ta cùng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

*

7. Phép cộng và trừ hai phân số ko cùng mẫu mã số

Phương pháp: mong cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác chủng loại số ta quy đồng chủng loại số, rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số đang quy đồng chủng loại số.

*

8. Phép nhân với phép phân tách hai phân số

● mong muốn nhân nhị phân số ta mang tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với mẫu số.

*

● mong muốn chia hai phân số cho 1 phân số ta mang phân số thứ nhất nhân cùng với phân số sản phẩm hai đảo ngược.

*

HỖN SỐ

1. Khái niệm hỗn số

Hỗn số tất cả hai yếu tố là phân nguyên với phần phân số.

Ví dụ: lếu số

*
 được gọi là “hai và một trong những phần bốn” có phần nguyên là 2 và phần phân số là
*

Chú ý: Phần phân số của lếu láo số bao giờ cũng bé dại hơn

2. Cách chuyển láo số thành phân số

Phương pháp:

+ Tử số bởi phần tại sao với chủng loại số rồi cộng với tử số ở vị trí phân số.

+ mẫu mã số bằng mẫu số tại đoạn phân số.

*

3. Phương pháp chuyển phân số thành láo lếu số

Phương pháp:

+ Tính phép phân chia tử số cho mẫu số

+ giữ nguyên mẫu số của phần phân số; Tử số ngay số dư của phép phân chia tử số mang đến mẫu số

+ Phần nguyên bằng thương của phép chia tử số mang lại mẫu số

*

4. Những phép toán với láo số

4.1. Phép cộng, trừ lếu láo số

Cách 1. Gửi hỗn số về phân số

*

Cách 2. Bóc tách hỗn số thành phần nguyên và phần phân số

*

4.2. Phép nhân, phân tách hỗn số

Phương pháp: ý muốn nhân (hoặc chia) nhì hỗn số, ta gửi hai láo lếu số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) nhì phân số vừa chuyển đổi.

*

5. So sánh hỗn số

Cách 1. Gửi hỗn số về phân số

*

Cách 2. đối chiếu phần nguyên với phần phân số

*

SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Tư tưởng số thập phân

Ôn lại phân số thập phân: những phân số bao gồm mẫu số là ,… được điện thoại tư vấn là phân số thập phân.

*

Mỗi số thập phân có hai phần: Phần nguyên cùng phần thập phân (chúng được chia cách bởi dấu phẩy)

Ví dụ. Số thập phân 4,35 tất cả hai phần: Phần nguyên (4) với phần thập phân (35)

2. Chuyển những phân số thành số thập phân

Phương pháp: ví như phân số đã đến chưa là phân số thập phân thì ta chuyển các phân số thành phân số thập phân rồi gửi thành số thập phân.

Ví dụ. Chuyển những phân số sau thành phân số thập phân:

*

3. Nhảy số thập phân thành phân số

Phương pháp: Viết số thập phân bên dưới dạng phân số thập phân tiếp nối thực hiện các bước rút gọn phân số thập phân đó.

(1, 2, 3 chữ số phần thập phân khi gửi sang phân số thập phân bao gồm mẫu số là 10, 100, 100,…)

*

4. Viết những số đo độ dài, khối lượng… bên dưới dạng số thập phân

Phương pháp:

- tìm kiếm mối contact giữa hai đơn vị đo đang cho.

- nhảy số đo độ dài đã cho thành phân số thập phân có đơn vị chức năng đo phệ hơn.

- chuyển từ số đo độ nhiều năm dưới dạng phân số thập tạo thành số đo độ dài tương ứng dưới dạng số thập phân có đơn vị lớn hơn.

Ví dụ. Viết số đo bên dưới dạng phân số thập phân cùng số thập phân

*

5. Viết láo lếu số thành phân số thập phân

Phương pháp: Đổi lếu số về dạng phân số thập phân, tiếp nối chuyển thành số thập phân

Ví dụ. Viết lếu láo số thành số thập phân:

*

6. Phép cùng và phép trừ những số thập phân

6.1. Phép cộng hai số thập phân

Muốn cộng hai số thập phân ta làm cho như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột với nhau.

- cộng như cộng những số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy nghỉ ngơi tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

*

6.2. Phép trừ nhì số thập phân

Muốn trừ một vài thập phân cho một vài thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- thực hiện phép trừ như trừ các số trường đoản cú nhiên.

- Viết lốt phẩy sinh hoạt hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ cùng số trừ.

*

6.3. Phép nhân các số thập phân

a) Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Muốn nhân một trong những thập phân với một vài tự nhiên ta là như sau:

+ Nhân như nhân những số trường đoản cú nhiên

+ Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân gồm bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra từng ấy chữ số kể từ phải thanh lịch trái.

*

b) Nhân một số trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000,…

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 100,… ta chỉ việc chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt sang trọng bên cần một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Nhân một trong những thập phân với một số trong những thập phân

Muốn nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân ta làm cho như sau:

+ triển khai phép nhân như nhân các số tự nhiên

+ Đếm xem vào phần thập phân của cả hai quá số tất cả bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy bóc tách ở tích ra từng ấy chữ số kể từ phải sang trọng trái

*

(hai quá số có tất cả ba chữ số tại đoạn thập phân, ta dùng dấu phẩy bóc tách ở tích ra tía chữ số tính từ lúc trái lịch sự phải)

d) Nhân một trong những thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001;…

Muốn nhân một số thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ bài toán chuyển vết phẩy của số kia lần lượt sang phía trái một, hai, ba,… chữ số.

*

6.4. đặc điểm của phép nhân

*

6.5. Phép chia những số thập phân

a) Chia một số trong những thập phân cho một trong những tự nhiên

Muốn chia một trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên ta làm như sau:

- phân chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết vệt phẩy vào bên cần thương đã tìm kiếm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị phân tách đẻ thực hiện phép chia.

- tiếp tục chia với từng chữ số thập phân của số bị chia.

*

b) Chia một trong những thập phân đến 10, 100, 1000,…

Muốn chia một vài thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển vết phẩy của số kia lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Chia một số tự nhiên cho một số trong những tự nhiên mà thương tìm kiếm được là một trong những thập phân

Khi chia một vài tự nhiên cho một vài tự nhiên nhiều hơn dư, ta liên tiếp chia như sau:

+ Viết dấu phẩy vào bên buộc phải số thương.

+ hiểu biết thêm vào bên cần số dư một chữ số 0 rồi phân chia tiếp.

+ nếu như còn dư nữa, ta lại viết cấp dưỡng bên nên số dư new một chữ số 0 rồi thường xuyên chia, và rất có thể cứ làm như thế mãi.

*

d) Chia một trong những tự nhiên cho một vài thập phân

Muốn chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số ở vị trí thập phân của số phân chia thì viết chế tạo bên bắt buộc số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- quăng quật dấu phẩy ở số phân chia rồi triển khai phép phân tách như chia những số trường đoản cú nhiên.

*

e) Chia một số thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001…

Muốn chia một số thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001… ta chỉ việc chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt sang trọng bên cần một, hai, ba,… chữ số.

*

f) Chia một số trong những thập phân cho một trong những thập phân

Muốn chia một số trong những thập phân cho 1 thập phân ta làm cho như sau:

+ Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số ở đoạn thập phân của số phân tách thì gửi dấu phẩy sống số bị phân tách sang bên bắt buộc bấy nhiêu chữ số.

+ vứt dấu phẩy ở số chia rồi triển khai phép chia như chia cho số từ nhiên.

*

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

1. Có mang Tỉ số phần trăm

 có thể viết bên dưới dạng là a%, hay = a%

+ Tỉ số tỷ lệ là tỉ số của nhì số mà trong những số ấy ta đưa mẫu của tỉ số về 100.

+ Tỉ số phần trăm thường được sử dụng để biểu thị độ lớn tương đối của một lượng này so với lượng khác.

*

2. Những phép tính cùng với tỉ số phần trăm

*

3. Các bài toán cơ phiên bản của tỉ số phần trăm

Bài toán 1: kiếm tìm tỉ số phần trăm của hai số

Muốn tìm kiếm tỉ số tỷ lệ của hai số ta có tác dụng như sau:

- tìm thương của nhị số kia dưới dạng số thập phân.

- Nhân thương kia với 100 cùng viết thêm kí hiệu xác suất (%) vào bên yêu cầu tích kiếm tìm được

Ví dụ: kiếm tìm tỉ số tỷ lệ của 315 với 600

*

Bài toán 2: Tìm giá bán trị tỷ lệ của một số cho trước

Muốn tìm cực hiếm phần của một trong những cho trước ta mang số đó phân chia cho 100 rồi nhân cùng với số tỷ lệ hoặc lấy số đó nhân cùng với số tỷ lệ rồi chia cho 100.

Ví dụ. trường Đại Từ bao gồm 600 học sinh. Số học viên nữ chiếm 45% số học viên toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường.

*

Bài toán 3: kiếm tìm một số, biết quý hiếm một tỉ số xác suất của số đó

Muốn tìm một trong những khi biết giá trị phần trăm của số đó ta lấy giá trị xác suất của số đó phân chia cho số xác suất rồi nhân với 100 hoặc ta lấy giá trị phần trăm của số kia nhân với 100 rồi phân tách cho số phần trăm.

Ví dụ. Tìm một số trong những biết 30% của nó bằng 72.

*

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG

1. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Lớn rộng mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

1hm

1dam

1m

1dm

1cm

1mm

= 10hm

= 10dam

= 10m

= 10 dm

= 10cm

= 10mm

= km

= hm

= dam

= m

= dm

= mm

= 0,1km

= 0,1hm

= 0,1dam

= 0,1m

= 0,1dm

= 0,1mm

Nhận xét

- Hai đơn vị chức năng đo độ dài liền nhau vội vàng ( hoặc kém) nhau 10 lần.

*

2. Bảng đơn vị đo khối lượng

Lớn hơn ki-lô- gam

Ki-lô- gam

Bé hơn ki-lô- gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1tấn

1tạ

1yến

1kg

1hg

1dag

1g

=10 tạ

=10 yến

=10kg

=10hg

=10dag

=10g

= tấn

= tạ

= yến

= kg

= hg

= dag

= 0,1tân

= 0,1tạ

= 0,1yến

= 0,1kg

= 0,1hg

= 0,1dag

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo cân nặng liền nhau vội vàng (hoặc kém) nhau 10 lần.

- Mỗi đơn vị đo khối lượng ứng với cùng 1 chữ số.

*

3. Bảng đơn vị đo diện tích s

Lớn rộng mét vuông

Mét vuông

Bé hơn mét vuông

km2

hm2

(ha)

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

1km2

1hm2

(=1ha)

1dam2

1m2

1dm2

1cm2

1mm2

= 100hm2

= 100 ha

= 100dam2

= 100m2

= 100dm2

= 100cm2

=100mm2

= km2

= hm2

= ha

= dam2

= m2

= dm2

= cm2

= 0,01km2

= 0,01hm2

= 0,01 ha

= 0,01dam2

= 0,01m2

= 0,01dm2

= 0,01cm2

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo diện tích liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 100 lần.

*

4. Bảng đơn vị đo thể tích

Mét khối

Đề - xi -mét khối

Xăng- ti- mét khối

1m3

1dm3

1cm3

= 1000 dm3

= 1000 cm3

= m3

= dm3

= 0,001m3

= 0,001dm3

Nhận xét:

- Hai đơn vị đo thể tích lập tức nhau vội (hoặc kém) nhau 1000 lần.

*

HÌNH TAM GIÁC

1. Hình tam giác

*

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- tía đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

- Ba góc là: 

Góc đỉnh A, cạnh AB với AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh cha và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C).

Vậy hình tam giác gồm 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

2. Một số loại hình tam giác

Có 3 mô hình tam giác:

- Hình tam giác có ba góc nhọn

- Hình tam giác bao gồm một góc tù cùng hai góc nhọn

- Hình tam giác tất cả một góc vuông với hai góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông)

*) hình vẽ minh họa

*

3. Cách khẳng định đáy và đường cao của hình tam giác

*

4. Diện tích hình tam giác

Quy tắc: mong mỏi tính diện tích s hình tam giác ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho 2.

*

Ví dụ. Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là 13cm và chiều cao là 4cm.

*

HÌNH THANG

1. Định nghĩa: Hình thang gồm một cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

*

Hình thang ABCD có:

● Cạnh đáy AB cùng cạnh lòng DC. ở bên cạnh AD và kề bên BC.

● AB tuy nhiên song cùng với DC.

● AH là con đường cao, độ nhiều năm AH là chiều cao

*) Hình thang vuông:

*

AD vuông góc với hai lòng AB, DC.

AD là con đường cao của hình thang của ABCD.

2. Diện tích s hình thang: mong mỏi tính diện tích hình thang ta đem tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo) rồi phân tách cho 2.

*

Trong đó:

● a là lòng nhỏ

● b là lòng lớn

● h là chiều cao

Ví dụ. Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là , và chiều cao .

*

HÌNH TRÒN

1. Hình tròn. Đường tròn.

Vẽ mặt đường tròn trọng điểm O, những điểm A, điểm B, điểm M, điểm C nằm trên phố tròn.

*

*) phân phối kính

- Nối vai trung phong O với 1 điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là nửa đường kính của mặt đường tròn. Toàn bộ các nửa đường kính của hình tròn trụ đều cân nhau OA = OB = OC = OM.

- nửa đường kính được kí hiệu là r.

*) Đường kính

Đoạn trực tiếp AM nối nhị điểm M, N của con đường tròn và trải qua tâm O là 2 lần bán kính của hình tròn.

Đường kính được kí hiệu là

Trong một hình tròn, 2 lần bán kính dài gấp hai lần nửa đường kính (d = 2r)

*) hình tròn trụ là hình gồm những điểm nằm trê tuyến phố tròn và các điểm nằm bên phía trong hình tròn đó.

2. Chu vi hình tròn

*) mong tính chu vi hình trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với 3,14:

*

(C là chu vi hình tròn, d là 2 lần bán kính hình tròn)

Ví dụ. Tính chu vi hình trụ có 2 lần bán kính là 8cm

*

*) mong muốn tính chu vi hình tròn ta mang 2 lần nửa đường kính nhân cùng với 3,14.

*

Ví dụ. Tính chu vi hình trụ có bán kính là

*

3. Diện tích s hình tròn

Muốn tính diện tích của hình trụ ta lấy nửa đường kính nhân với bán kính rồi nhân cùng với 3,14.

*

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ. Tính diện tích hình trụ có phân phối kính

*

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Định nghĩa

Hình hộp chữ nhật là một hình không khí có 6 mặt đều là hình chữ nhật.

Hai mặt đối diện nhau của hình chữ nhật được xem là hai dưới mặt đáy của hình chữ nhật. Các mặt còn sót lại đều là mặt bên của hình chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật cha chiều: chiều dài, chiều rộng, chiều cao

*

Hình hộp chữ nhật có:

+ 12 cạnh: AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh A’, đỉnh B’, đỉnh C, đỉnh D’

+ 6 mặt: ABCD, BCC’B’, A’B’C’D’, DCD’C’, ADD’C’, ABB’A’.

2. Công thức

Cho hình vẽ:

*

Trong đó:

● a: Chiều dài

● b: Chiều rộng

● h: Chiều cao

2.1. Phương pháp tính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật bởi tích của chu vi đáy và chiều cao:

*

Ví dụ: Tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

*

2.2. Công thức tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật và diện tích hai mặt còn lại.

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều nhiều năm là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích s toàn phần của cái thùng đó.

*

2.3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích s đáy với chiều cao.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm và chiều cao .

*

HÌNH LẬP PHƯƠNG

1. Định nghĩa

Hình lập phương là hình khối có chiều rộng, chiều dài và độ cao đều bởi nhau.

*

Hình lập phương có:

+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H

+ 12 cạnh bằng nhau: AB = BD = DC = CA = CH = AE = DG = BF = FG = sắt = EH = HG

+ 6 mặt là hình vuông bằng nhau

2. Công thức

Cho hình vẽ:

*

Trong đó: a là độ nhiều năm cạnh của hình lập phương

2.1. Cách làm tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Diện tích bao phủ của hình lập phương bằng diện tích s một khía cạnh nhân với 4.

*

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh của hình lập phương tất cả cạnh 6cm.

*

2.2. Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

*

Ví dụ: Tính diện tích toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh 5cm.

*

2.3. Phương pháp tính thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương ta rước cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân với cạnh.

*

Ví dụ: Tính thể tích lập phương bao gồm cạnh 3cm.

*

SỐ ĐO THỜI GIAN – CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Bảng đơn vị đo thời gian

Các đơn vị chức năng đo thời gian

1 nuốm kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Cứ 4 năm lại có một năm nhuận

1 tuần lễ = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 bao gồm 31 ngày.

Tháng 4, 6, 9, 11 tất cả 30 ngày.

Tháng 2 tất cả 28 ngày (vào năm nhuận gồm 29 ngày)

Ví dụ:

+) một năm rưỡi = 1,5 năm = 12 tháng × 1,5 = 1,8 tháng

+)

*

+) 0,5 giờ đồng hồ = 60 phút × 0,5 = 30 phút

+) 216 phút = 3 giờ 36 phút = 3,6 tiếng (thực hiện tại phép phân chia 216 cho 60)

2. Phép toán với số đo thời gian

a) cùng số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng sản phẩm và thực hiện tính như so với phép cộng những số từ bỏ nhiên.

- khi tính sau mỗi kết quả ta nên ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- ví như số đo thời hạn ở solo vị nhỏ bé có thể chuyển đổi sang đơn vị chức năng lớn thì ta thực hiện đổi khác sang đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 2 giờ 15 phút + 4 tiếng 22 phút

b) 5 phút 38 giây + 3 phút 44 giây

Bài giải

a)

Vậy 2 giờ 15 phút + 4 tiếng 22 phút = 6 giờ 37 phút

b)

Vậy 5 giờ đồng hồ 38 giây + 3 giờ 44 giây = 9 phút 22 giây

b) Trừ số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng sản phẩm và thực hiện tính như đối với phép trừ các số trường đoản cú nhiên.

- khi tính sau mỗi công dụng ta yêu cầu ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- giả dụ số đo theo đơn vị chức năng nào đó ở số bị trừ nhỏ thêm hơn số đo tương xứng ở số trừ thì cần biến đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang 1-1 vị nhỏ dại hơn rồi tiến hành phép trừ như bình thường.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 9 giờ 45 phút – 3 giờ 12 phút

b) 14 phút 15 giây – 8 phút 39 giây

Bài giải

*

c) Nhân số đo thời gian

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng mặt hàng và tiến hành tính như so với phép nhân các số tự nhiên.

- lúc tính sau mỗi công dụng ta yêu cầu ghi đơn vị đo tương ứng.

- trường hợp số đo thời gian ở 1-1 vị bé xíu ta gồm thể đổi khác sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính:

a) 3h 12 phút × 3

b) 5 năm 9 mon × 2

Bài giải

*

Vậy 5 năm 9 tháng × 2 = 11 năm 6 tháng.

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Vận tốc: mong tính vận tốc ta lấy quãng đường phân tách cho thời gian.

v = s : t

2. Quãng đường: mong tính quãng đường ta lấy tốc độ nhân cùng với thời gian.

s = v × t

3. Thời gian: mong mỏi tính thời gian ta rước quãng đường chia cho vận tốc

t = s : v

Hai hoạt động ngược chiều chạm chán nhau

*

Ví dụ. cùng một lúc, xe hơi đi từ bỏ A mang lại B với gia tốc là 50km/giờ cùng xe thứ đi từ B cho A với gia tốc là 36km/giờ. Biết độ dài quãng mặt đường AB là 215km. Hỏi kể từ lúc ban đầu đi, sau mấy giờ nhì xe đó gặp nhau?

Bài giải

Tổng gia tốc của nhị xe là:

50 + 36 = 86 (km/giờ)

Thời gian đi nhằm hai xe gặp mặt nhau là:

215 : 86 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ

Hai vận động cùng chiều gặp nhau

*

Ví dụ. cùng một lúc, xe hơi đi từ A cho B với gia tốc 50km/giờ đuổi theo một xe trang bị đi từ B mang lại C với tốc độ là 38km/giờ. Biết độ nhiều năm quãng con đường AB là 18km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy tiếng ô tô đuổi kịp xe máy?

Bài giải

Hiệu vận tốc của nhì xe là:

50 – 38 = 12 (km/giờ)

Thời gian đi để ô tô theo kịp xe thiết bị là:

18 : 12 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ

Chuyển cồn trên loại nước

*) một vài kiến thức đề xuất nhớ

Vận tốc thực của thuyền = (vận tốc xuôi loại + tốc độ ngược dòng) : 2

Vận tốc làn nước = (vận tốc xuôi mẫu – gia tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc xuôi chiếc – vận tốc ngược chiếc = vận tốc dòng nước × 2

* Chú ý

Vận tốc thực của thuyền đó là vận tốc của thuyền khi làn nước đứng lặng (hay dòng nước yên lặng).

Trên và một quãng con đường thì gia tốc và thời gian là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch.

Ví dụ.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Đồng Hợp Tử Và Dị Hợp Là Gì, Thế Nào Là Cặp Gen Đồng Hợp,Dị Hợp

tốc độ ca nô khi nước lặng là 25km/giờ. Gia tốc dòng nước là 3km/giờ. Tính:

a) tốc độ của ca nô khi đi xuôi dòng.

b) tốc độ của ca nô khi đi ngược dòng

Bài giải

a) tốc độ của ca nô lúc đi xuôi chiếc là:

25 + 3 = 28 (km/giờ)

b) tốc độ của ca nô khi đi ngược chiếc là:

25 – 3 = 22 (km/giờ)

Đáp số:

a) 28 km/giờ

b) 22 km/giờ

Tải xuống