$A cap B = m x in A$ và (x in B m ) tuyệt (x in A cap B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cap B = left 1 ight\)

2. Phép hợp

(A cup B = left x in A, mhay x in B ight\) tuyệt (x in A cup B Leftrightarrow left< eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cup B = left 1;2;3;4 ight\)

3. Hiệu của hai tập hợp

(Aackslash B = m x in mA) với (x otin B m ) xuất xắc (x in Aackslash B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x otin Bendarray ight.)
Bạn đang xem: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Ví dụ: cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (Aackslash B = left 3;4 ight\) và (Backslash A = left 2 ight\)

4. Phần bù

Cho tập (A subset X), lúc ấy phần bù của (A) vào (X) là (Xackslash A), kí hiệu là (C_XA).

Vậy (C_XA = Xackslash A = m x)

Ví dụ: mang lại tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;3 ight\) thì (C_AB = Aackslash B = left 4 ight\)

*

Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài 1: Mệnh đề
bài 2: Mệnh đề chứa phát triển thành và vận dụng vào suy luận toán học tập
bài 3: Tập thích hợp
bài bác 4: các phép toán trên tập phù hợp
bài 5: các tập vừa lòng số
bài 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC nhì
bài 1: Đại cưng cửng về hàm số
bài xích 2: Hàm số số 1
bài xích 3: Hàm số bậc nhì
bài 4: một vài bài toán về đồ vật thị hàm số hàng đầu
bài bác 5: cách thức giải các bài toán về hàm số bậc hai
bài xích 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài bác 1: Đại cưng cửng về phương trình
bài bác 2: Phương trình hàng đầu và bậc nhì một ẩn
bài bác 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc trưng
bài 4: Phương trình chứa dấu giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất
bài bác 5: Phương trình cất căn
bài xích 6: Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn
bài bác 7: Hệ phương trình có kết cấu đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài bác 1: Bất đẳng thức
bài 2: Đại cương về bất phương trình
bài bác 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình số 1 một ẩn
bài xích 4: vệt của nhị thức bậc nhất
bài bác 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn
bài xích 6: vệt của tam thức bậc nhị
bài bác 7: Bất phương trình bậc nhì
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài xích 1: Phương sai với độ lệch chuẩn chỉnh
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài bác 1: Đơn vị đo góc với cung tròn, độ dài cung tròn
bài 2: Góc lượng giác và cung lượng giác
bài 3: quý giá lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài bác 4: quý giá lượng giác của các góc tất cả liên quan đặc biệt
bài 5: một trong những công thức biến hóa lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài xích 1: những định nghĩa về véc tơ
bài xích 2: Tổng của hai véc tơ
bài 3: Hiệu của hai véc tơ
bài bác 4: Tích của một véc tơ với một vài
bài 5: Hệ trục tọa độ trong phương diện phẳng
bài xích 6: Biểu thức tọa độ của những phép toán véc tơ
bài xích 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài bác 1: giá trị lượng giác của một góc bất cứ từ 0 đến 180 độ
bài bác 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ
bài bác 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía
bài 4: Hệ thức lượng vào tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào MẶT PHẲNG
bài 1: một số khái niệm phương trình mặt đường thẳng
bài xích 2: một vài bài toán viết phương trình con đường thẳng
bài 3: khoảng cách và góc
bài bác 4: Phương trình mặt đường tròn
bài bác 5: Vị trí kha khá của đường thẳng với mặt đường tròn
bài xích 6: Elip
bài bác 7: Hypebol


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 1, ✅ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 2

*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.