tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100

*

*

*

Cho tập phù hợp M những số tự nhiên và thoải mái chia hết mang lại 3 và nhỏ dại hơn 1000

a,Hãy viết tập hợp M = 2 cách

b ,hỏi tập vừa lòng M tất cả bao nhiêu phần tử


Câu 1:Hiệu của số lớn số 1 có bốn chữ số khác nhau và số chẵn bé dại nhất gồm bốn chữ số không giống nhau là 

Câu 2:Tìm chữ số , biết chia cho 9 với dư 4.Trả lời: 

Câu 3:Tập hợp những số tất cả hai chữ số là ước của 60 là (Nhập các phần tử theo cực hiếm tăng dần, chia cách nhau vày dấu ";")

Câu 4:Số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2 với 3 là 

Câu 5:Số các số thoải mái và tự nhiên chia hết cho tất cả 3 cùng 4 trong khoảng 100 mang đến 200 là 

Câu 6:Tìm số thoải mái và tự nhiên khác 1 để phân tách hết cho .Trả lời: 

Câu 7:Từ các chữ số 0;4;5;6. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có tía chữ số khác nhau chia hết mang lại 3 nhưng mà không phân tách hết mang lại 2.Trả lời: Số số vừa lòng là 

Câu 8:Biết rằng tổng của số từ bỏ nhiên tiếp tục từ 1 đến bằng 325.Khi đó 

Câu 9:Nếu độ nhiều năm mỗi cạnh của một hình lập phương tăng thêm 20 lần thì thể tích của nó sẽ tăng thêm lần.

Câu 10:Tìm số tự nhiên làm thế nào để cho là số nguyên tố.Trả lời:


Lớp 1 Toán
2
0

1)Tích của số nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số khác biệt với số béo nhất có một chữ số

2) 28% của số chẵn nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số khác nhau

3) Số nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số khác nhau với số chẵn lớn nhất có 2 chữ số 

4) số trường đoản cú nhiên nhỏ xíu nhất có 2 chữ số phân chia 5 dư 3

5) số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 11


Lớp 1 Toán
5
0

cho số A là 1 số thoải mái và tự nhiên có 10000000 chữ số và chia hết mang lại 9. Số B bởi tổng những chữ số của A. Số C bởi tổng những chữ số của B. Số D bằng tổng những chữ số của C. Tìm kiếm D


Lớp 1 Toán
1
0

 Số trường đoản cú nhiên bé bỏng nhất có các chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 20 là số nào?


Lớp 1 Toán
3
0

tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho tổng những chữ số của nó thì = số từ nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất 

 


Lớp 1 Toán
0


Xem thêm: Thế Hệ Alpha Và Các Thế Hệ Khác, Thế Hệ Gen Alpha (Α) Có Gì Đặc Biệt

0

Tính tổng những số tự nhiên và thoải mái lẻ bé dại hơn 1000