Từ các trường hòa hợp đồng dạng của tam giác đang học suy ra: hai tam giác vuông đồng dạng nếu gồm một trong số điều kiện:

+ Một góc nhọn của tam giác vuông này bởi một góc nhọn của tam giác vuông kia;

+ nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ trọng với nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.

Bạn đang xem: Tam giác vuông đồng dạng

Nếu $Delta ABC$ với $Delta A"B"C"$ có $widehat A = widehat A" = 90^o$ và $dfracABA"B" = dfracBCB"C"$ (h.1) thì $Delta ABCacksimDelta A"B"C"$.

*

Tỉ số mặt đường cao, tỉ số diện tích s của nhị tam giác đồng dạng

Nếu hai tam giác đồng dạng thì:

+ Tỉ số hai tuyến đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng;

+ Tỉ số hai diện tích s bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

2. Những dạng toán thường xuyên gặp


Dạng 1: sử dụng tam giác đồng dạng , tỉ số đường cao, tỉ số diện tích để tính toán.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Dành Cho Giáo Viên 2022, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Dạy, Đổi Dạy

Phương pháp:

+ tự tam giác đồng dạng suy ra các cặp cạnh tỉ lệ và các góc bởi nhau, suy ra tỉ số diện tích và tỉ số con đường cao

+ Từ kia tính cạnh , góc và những dữ kiện đề xuất thiết

Dạng 2: chứng minh hai tam giác đồng dạng và những vấn đề liên quan.

Phương pháp:

+ Sử dụng các trường hòa hợp đồng dạng của tam giác để chứng minh tam giác đồng dạng

+ Từ đó suy ra những hệ thức phải chứng minh


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách CÁC ĐA THỨC
bài 1: Phép nhân solo thức với nhiều thức, nhiều thức với nhiều thức
bài bác 2: phần đa hằng đẳng thức kỷ niệm
bài 3: những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử thông thường
bài xích 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
bài xích 7: phối kết hợp nhiều phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử
bài bác 8: Chia solo thức cho đơn thức
bài bác 9: phân chia đa thức một vươn lên là đã bố trí
bài bác 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài xích 1: Phân thức đại số
bài 2: Rút gọn gàng phân thức đại số
bài bác 3: Qui đồng chủng loại thức những phân thức
bài 4: Cộng, trừ các phân thức
bài 5: Nhân, chia những phân thức hữu tỉ
bài 6: thay đổi các phân thức hữu tỉ
bài xích 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài 1: mở đầu về phương trình
bài xích 2: Phương trình số 1 một ẩn và biện pháp giải
bài xích 3: Phương trình tích
bài bác 4: Phương trình đựng ẩn ở mẫu
bài bác 5: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
bài xích 6: Ôn tập chương 3: Phương trình số 1 một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài 1: liên hệ giữa trang bị tự với phép cộng
bài 2: tương tác giữa máy tự cùng phép nhân
bài 3: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
bài bác 4: Phương trình đựng dấu giá chỉ trị tuyệt đối
bài 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài xích 1: Tứ giác
bài bác 2: Hình thang
bài xích 3: Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
bài 4: Đối xứng trục
bài 5: Hình bình hành
bài xích 6: Đối xứng trọng điểm
bài 7: Hình chữ nhật
bài 8: Hình thoi
bài bác 9: hình vuông vắn
bài 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài xích 1: Đa giác, nhiều giác gần như
bài xích 2: diện tích hình chữ nhật, diện tích s tam giác
bài xích 3: diện tích hình thang, diện tích hình thoi
bài bác 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích s đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài xích 1: Định lí Ta-lét. Định lí hòn đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
bài xích 2: đặc thù đường phân giác của tam giác
bài 3: hai tam giác đồng dạng
bài bác 4: Trường vừa lòng đồng dạng đầu tiên
bài bác 5: Trường thích hợp đồng dạng thứ hai
bài bác 6: Trường vừa lòng đồng dạng thứ tía
bài xích 7: các trường đúng theo đồng dạng của tam giác vuông
bài bác 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài bác 1: Hình hộp chữ nhật
bài 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài xích 3: Hình lăng trụ đứng
bài 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt số đông
bài bác 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông
*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.