tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại sao tinh thần đứng yên hay hoạt động của một vật tất cả tính tương đối?

B.Vì tinh thần của đồ được xác minh bởi những người quan sát khác nhau bên lề đường.

Bạn đang xem: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển


*

Tính tương đối của gửi động: quỹ đạo và tốc độ của cùng một vật vận động đối với các hệ quy chiếu không giống nhau thì không giống nhau.Một vật hoạt động thẳng nhanh dần hầu hết từ tâm trạng đứng yên và đi được đoạn đường S trong thời hạn 4s. Xác minh thời gian vật dụng đi được 3 4 đoạn đường cuối.


Một vật chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đa từ tâm trạng đứng yên với đi được đoạn đường s trong thời hạn 4s. Xác minh thời gian đồ gia dụng đi được 3 4 đoạn đường cuối

A. 1s

B. 2s

C. 3s

D. 4s


Chọn câu phát biểu sai

A. Hệ quy chiếu dược dùng để làm xác định vị trí của chất điểm.

B. Hệ quy chiếu tất cả hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ thời trang đếm thời gian.

C. Hoạt động và tâm lý đứng lặng có đặc thù tuyệt đối.

D. Gốc thời gian là thời điểm t = 0.


Trạng thái đứng yên ổn hay hoạt động có tính kha khá vì trạng thái đưa động

A. được quan gần kề ở nhiều thời gian khác nhau.

B. được khẳng định bởi không ít người quan gần kề khác nhau.

C. Sai trái định, đã đứng yên đưa thành vận động hoặc ngược lại.

D. được quan liêu sát trong vô số nhiều hệ quy chiếu không giống nhau.


Trạng thái đứng yên hay chuyển động có tính tương đối vì trạng thái gửi động

A. được quan gần kề ở nhiều thời khắc khác nhau.


Tại sao tinh thần đứng yên ổn hay vận động của một chiếc xe hơi có tính tương đối?

A. Vì vận động của ô tô được quan ngay cạnh ở những thời điểm khác nhau.

B. Vì vận động của ô tô được xác định bởi những người dân quan sát không giống nhau bên lề đường.

C. Vì vận động của xe hơi không ổn định: lúc đứng yên, lúc gửi động.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cấu Trúc Viết Lại Câu Tiếng Anh, 60 Cấu Trúc Viết Lại Câu Tiếng Anh (Có Ví Dụ)

D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong những hệ quy chiếu khác nhau.


Một vật vận động thẳng chuyển đổi đều từ tinh thần đứng yên với đạt gia tốc 27,5 m/s trong thời hạn 10s. Quãng con đường vật đi được vào 10s tiếp theo là


Nếu xét tinh thần của một vật trong những hệ quy chiếu không giống nhau thì điều nào sau đó là sai?