Bài viết dưới đây sẽ phía dẫn các bạn cách tạo tài khoản ID Apple và download ứng dụng cho chiếc iPhone cùng iPad của mình.

Các bước triển khai như sau:

Bước 1: thừa nhận icon Cài đặt

Bước 2: lựa chọn iCloud

Bước 3: Chọn: tạo ID táo mới 

Bước 4: định ngày tháng năm sinh rồi dấn Tiếp theo

Bước 5: Nhập chúng ta Tên rồi nhấn Tiếp theo

Bước 6: thừa nhận Sử dụng địa chỉ email lúc này của bạn và dấn Tiếp theo

Lưu ý: hoàn toàn có thể tự tạo nên thêm Gmail thông qua hướng dẫn trên đây.

Bước 7: Nhập Email của người sử dụng rồi nhận Tiếp theo

Bước 8: Nhập Mật khẩu của doanh nghiệp rồi nhận Tiếp theo

Bước 9: Chọn thắc mắc bảo mật trước tiên và dìm Tiếp theo

Bước 10: Chọn câu hỏi bảo mật sản phẩm công nghệ hai

Bước 11: Trả lời câu hỏi bảo mật thứ tía và dấn Tiếp theo

Bước 12: chọn Đồng ý với cơ chế bảo mật

Bước 13: chọn Đồng ý

Bước 14: Đã tạo nên Apple ID nhưng mà chưa tuyệt đối Email

*

Bước 15: Vào thư điện tử của bạn

*

Bước 16: Chọn Thư của Apple

*

Bước 17: Chọn Xác minh bây giờ

*

Bước 18: Nhập thư điện tử và Mật khẩu các bạn vừa tạo rồi nhận Xác minh địa chỉ

*

Bước 19: Chọn lưu lại Mật Khẩu

*

Bước 20: Xong táo bị cắn ID

*

Bước 21: Nhấn thiết lập Đặt

*

Bước 22: Chọn iTunes và App Store

*

Bước 23: Nhập e-mail và mật khẩu rồi dìm Đăng Nhập

*

Bước 24: Chọn việt nam rồi nhận Tiếp theo

*

Chọn Đồng ý

*

Chọn Đồng ý

*

Bước 25: Giờ bạn vào AppStore, chọn một Ứng dụng, khối hệ thống yêu cầu các bạn nhập Mật Khẩu