Với giải C1 trang 149 sgk thiết bị Lí lớp 11 được biên soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết giải pháp làm bài bác tập môn đồ dùng Lí 11. Mời chúng ta đón xem:


Giải thiết bị Lí 11 bài bác 24: Suất điện rượu cồn cảm ứng

Video Giải C1 trang 149 SGK vật dụng Lí 11

C1 trang 149 SGK vật Lí 11:

a) nói lại tư tưởng suất điện cồn của một mối cung cấp điện.

Bạn đang xem: Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là

b) trong các sơ đồ vật mạch điện, nguồn tích điện lí tưởng một chiều được cam kết hiệu như hình 24.1a. Dường như nguồn năng lượng điện còn được ký hiệu như hình 24.1b, trong đó, điểm ngọn của mũi tên chỉ vào cực dương của nguồn; chiều về mũi tên được hotline là chiều của suất điện động. Tính UAB theo sơ thứ hình 24.1c.

c) Tính UCDtheo sơ thứ hình 24.1d.

d) Tính UABtheo sơ vật hình 24.1e với cùng một nguồn tất cả r ≠ 0.

e) đề cập lại biểu thức của điện năng vì một nguồn điện áp sản ra trong một khoảng thời hạn Δt.

*

Lời giải:

a) Suất điện động của nguồn tích điện là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng thực hiện công của mối cung cấp điện cùng được đo bởi thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch rời một điện tích dương q ngược chiều năng lượng điện trường cùng độ khủng của năng lượng điện q đó.

b) Ta có E là suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện, nên:

UAB= E - I.r

Vì r = 0 cùng mạch hở I = 0 ⇒ UAB= E

c) E = UDC+ i.r. Vị r = 0

=> E = UDC=> UCD= – E

d) E = i.r + UAB=> UAB= E– i.r

e) Điện năng do một nguồn điện áp sản ra trong một khoảng thời hạn Δt là:

W = E.i.Δt

C2 trang 149 đồ gia dụng Lí lớp 11: Nghiệm lại rằng, trong phương pháp (24.4), nhì vế đều có cùng 1-1 vị...

C3 trang 151 đồ vật Lí lớp 11: xác định chiều của suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện trong mạch kín (C) trên hình 24.3 lúc nam châm...

Bài 1 trang 152 thiết bị Lí lớp 11: vạc biểu những định nghĩa suất điện hễ cảm ứng...

Bài 2 trang 152 đồ gia dụng Lí lớp 11: Nêu ít nhất ba vận dụng của hiện nay tượng chạm màn hình điện từ...

Bài 3 trang 152 đồ dùng Lí lớp 11: Khi một mạch kín đáo phẳng, quay bao quanh một trục bên trong mặt phẳng chứa mạch vào một tự trường...

Bài 4 trang 152 thứ Lí lớp 11: Tính vận tốc biến thiên của tự trường...

Bài 5 trang 152 thứ Lí lớp 11: Xác định độ mập của suất năng lượng điện động cảm ứng xuất hiện trong khung...

Xem thêm: Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Trung Thu, Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Tết Trung Thu

Bài 6* trang 152 đồ Lí lớp 11: Xác định suất điện động chạm màn hình cực đại mở ra trong (C)...