Lý thuyết đồ lý 10 bài 36. Sự nở bởi nhiệt của vật rắn

I. SỰ NỞ DÀI

1. Thí nghiệm  

*
 

Ta gồm công thức:

*

Trong đó:

*
là độ nở nhiều năm tỉ đối;

Δt = t−to là độ tăng ánh sáng của thanh đồng.

Bạn đang xem: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Sự nờ bởi vì nhiệt của thiết bị rắn là sự việc tăng kích thước của đồ rắn khi nhiệt độ tăng bởi bị nung nóng.

2. Kết luận  

Độ nở dài Δl của trang bị rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và độ dài ban đầu lo của đồ vật đó.

Độ nở dài của đồ vật rắn tỉ trọng thuận với độ tăng nhiệt độ Δt và độ nhiều năm ban đầu lo của đồ dùng rắn đó.

Δl= l−lo = αloΔt

Trong đó:

α thông số nở dài, đơn vị chức năng là 1/K hay K−1.


*

II. SỰ NỞ KHỐI

Khi bị nung nóng, form size của thứ rắn tăng theo đông đảo hướng bắt buộc thể tích của nó cũng tăng. Sự tăng thể tích của đồ rắn khi ánh sáng tăng gọi là việc nở khối.

Độ lâu năm nở khối của đồ vật rắn tỉ lệ với độ tăng sức nóng độ Δt và thể tích ban đầu Vo của đồ dùng đó.

*

Trong đó:

Vo là thể tích của thứ rắn ở nhiệt độ đầu to và V thể tích ở nhiệt độ cuối t;

Δt = t−to là độ tăng nhiệt độ

β là hệ số nở khối β=3α và có cùng đơn vị chức năng là 1/K hay K−1.

III. ỨNG DỤNG

- vào kĩ thuật sản xuất và lắp đặt máy móc hoặc xây dựng công trình. Ví dụ: giữa đầu những thanh ray của đường tàu phải tất cả khe hở; hai đầu trên cầu sắt phải để lên trên các gối đỡ di dịch được trên các con lăn; những ống sắt kẽm kim loại dẫn khá nóng hoặc nước lạnh phải tất cả đoạn uốn cong để khi ống bị nở nhiều năm thì đoạn cong này chỉ biến dạng mà không xẩy ra gãy;...

Xem thêm: Mg No3 2 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Phương Trình Điện Li

- gắn ghép đai sắt vào những bánh xe, để chế tạo băng kép dùng làm rơle đóng - ngắt auto mạch điện; hoặc để chế tạo các ampe kế nhiệt, vận động dựa trên tác dụng nhiệt của cái điện, cần sử dụng đo cả chiếc điện một chiều và xoay chiều ;...