Dưới đấy là những mẫu câu có chứa từ "sứ giả", trong cỗ từ điển từ bỏ điển giờ đồng hồ aryannations88.comệt. Bạn có thể tham khảo hầu như mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ sứ giả, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ sứ đưa trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ aryannations88.comệt

1. Sứ giả của chúa

2. Một sứ giả của Chúa?

3. Nhận biết sứ giả thật

4. Lúc sứ giả Hậu Lương tình cờ trông thấy sứ giả Tấn, ông ta đang sửng sốt.

Bạn đang xem: Sứ giả là gì

5. Nói đúng hơn, nơi đây sứ giả là trọng tâm, cẳng chân tượng trưng cho chính sứ giả.

6. Ta là sứ giả của Chúa.

7. Tôi là sứ giả nhất -

8. Ác quỷ cũng đều có sứ giả.

9. Peter được lựa chọn làm một Sứ Giả.

10. Sứ giả của Chúa là anh, Girolamo.

11. Sáng mai đến sứ giả lên đường!

12. Con trai sứ giả thui thủi ra về.

13. Chúng không hẳn là sứ giả tự do nhưng bọn chúng đã những lần và liên tục là sứ giả của sự chết.

14. Trái lại, tiếng của các sứ-giả vẫn vang khắp đất, và lời của sứ-giả đã chiếm hữu đến thuộc thế-gian”.

15. Sứ giả đem câu ấy về thuật lại.

16. Từ binh lực thành sứ giả hòa bình

17. Với điếc bằng sứ giả ta không nên đi?

18. Chúa Giê-su là sứ giả thiết bị hai.

19. Lưu Bị cũng đến sứ giả mong cứu.

20. Sứ giả cứ thực nói mang đến bà biết.

21. Liêu Thái Tông cũng nhờ cất hộ sứ giả đáp lễ.

22. Ngài là sứ giả toàn hảo của lẽ thật.

23. Các sứ giả mong hòa than khóc thảm thiết.

24. Sứ giả thật gửi tin bình an là ai?

25. Những sứ giả này bị lưu giữ ở Copenhagen.

26. “Hỡi những sứ giả nhanh lẹ, hãy lên đường,

27. 13 với những người sai đi, sứ giả trung tín

28. - Em nghe nói từ miệng của aryannations88.comên sứ giả

29. 31 Từ binh sỹ thành sứ giả hòa bình

30. Các sứ giả đang mếu máo kể lể tin tức.

31. Các nước này các phái sứ giả dâng cống vật.

32. Lý do Giu-đa không đúng sứ giả đi “phương xa”?

33. Sứ giả của Đức Chúa Trời báo tin bình an

34. Nụ cười sướng của các sứ giả Đức Chúa Trời

35. Trái nhiên sứ giả cho giao mang đến ông 300 lạng ta vàng.

36. Bốn Mã Ý ko nghe, chém chết cả hai sứ giả.

37. Sứ giả chuyên chở vài lần, Cảo chưa thể quyết định.

38. Như đã có tiên tri, “tiếng của các sứ-giả sẽ vang khắp đất, cùng lời của sứ-giả đã chiếm hữu đến thuộc thế-gian” (Rô-ma 10:18).

39. Nhưng trùm Hắc Ám không chỉ có một tên sứ giả.

40. Cả Mẹo (sứ giả TÀI LỘC): bạn thân của Trạng Tí.

41. Hoàn toàn có thể nào gởi sứ giả độc lập đến gặp mặt Menelaus không?

42. Nhưng mà một sứ giả bạo tàn được sai đi trừng phạt hắn.

43. Họ chắc chắn rằng không nên là sứ giả đưa tin bình an.

44. Hắn là sứ giả của Pablo nhằm móc nối tới bao gồm quyền.

45. Chị em ông hotline sứ giả vào hỏi: Liệt dương là bệnh gì ?

46. Không, số đông sứ giả dối trá này vẫn liên tục làm thế!

47. Dân Am-môn sỉ nhục sứ giả của Đa-vít (1-5)

48. Trường đoản cú xa khó hoàn toàn có thể thấy được cẳng bàn chân của sứ giả.

Xem thêm: Ctn Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu, Ctns Viết Tắt Của Gì Trong Thuật Ngữ Hàng Ngày

49. Y hệt như sứ vật Phao-lô đang nói: “Tiếng của sứ-giả sẽ vang mọi đất với lời của sứ-giả đã đoạt đến thuộc thế-gian” (Rô-ma 10:18).