Trong thời gian share kinh nghiệm về photoshop cùng nhiếp ảnh. Bản thân nhận được rất nhiều yêu ước hướng dẫn thực hiện Photoshop nâng cao. Cần tổng thích hợp những tay nghề gửi các bạn tham khảo. Hy vọng giúp bạn chỉnh sửa hình ảnh đẹp rộng