Câu điều kiện (conditional sentence) là nhà điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Mặc dù còn là học viên phổ thông hay là người đi làm việc đang học tập tiếng Anh để phục vụ cho công việc, có lẽ rằng bạn đã tối thiểu một lần nghe đến “câu Điều kiện”, “mệnh đề if”, v.v. đúng không ạ nào? tuy vậy liệu chúng ta đã thông tỏ và có thể sử dụng nhuần nhuyễn điểm ngữ pháp này?

Trong bài học hôm trước, họ đã cùng nhau học cách phân biệt câu đk loại 1 và loại 2.

Bạn đang xem: Sử dụng câu điều kiện

Trong bài viết hôm nay, aryannations88.com sẽ chia sẻ với chúng ta một cách không thiếu thốn nhất cấu trúc, phương pháp dùng và bài bác tập áp dụng của các loại câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và hỗn vừa lòng trong giờ đồng hồ Anh kèm những xem xét quan trọng khi sử dụng các loại câu điều kiện nhé!

*

1. Câu điều kiện là gì?

Định nghĩa: Câu Điều kiện được dùng làm nêu ra trả thiết rằng lúc 1 sự việc/tình huống/hoàn cảnh/… như thế nào đó xẩy ra hoặc ko xảy ra, nó vẫn kéo theo một công dụng nào đó.

Câu Điều kiện thông thường có kết cấu là một trong những câu phức đựng hai mệnh đề:

Một mệnh đề bắt đầu bằng ‘If’ – “Nếu” diễn tả giả thiết về một điều xảy ra hoặc không xảy ra. Mệnh đề này điện thoại tư vấn là if clause’ – “mệnh đề if.

Thông thường, mệnh đề bắt đầu bằng ‘If’ sẽ mũi nhọn tiên phong câu. Thời gian này, giữa 2 mệnh đề cần có dấu phẩy.Tuy nhiên, ta cũng có thể đẩy mệnh đề bước đầu bằng ‘if’ ra phía sau. Thời điểm này, thân 2 mệnh đề không tồn tại dấu phẩy.

Ví dụ: If we had more money, we would buy that house.→ Nếu cửa hàng chúng tôi có những tiền thì cửa hàng chúng tôi đã thiết lập ngôi đơn vị đó.

We would buy that house if we had more money.→ chúng tôi đã download ngôi nhà đó nếu cửa hàng chúng tôi có các tiền.

Phân tích: “Chúng tôi không có nhiều tiền với không tải ngôi nhà đó.” nhì câu đk trên là câu đk loại 1, mang định về một điều không đúng trong những hiện tại.


Video bài giảng về cấu trúc và cách sử dụng tất cả các một số loại câu đk trong giờ đồng hồ Anh vì cô Arnel

2. Cấu tạo câu đk trong giờ đồng hồ Anh

LoạiCông thứcCách dùng
0If + S + V(s,es),S+ V(s,es)/câu mệnh lệnhDiễn tả sự thật hiển nhiên, thói quen
1If + S + V(s,es),S + Will/Can/shall…… + VGiả định hoàn toàn có thể xảy ra trong lúc này hoặc tương lai
2If + S + V2/ Ved,S +would/ Could/ Should…+ VĐiều kiện không có thật làm việc hiện
3If + S + Had + V(pp)/Ved,S + Would/Could…+ have + V(pp)/VedDiễn tả sự thật không ra mắt trong thừa khứ
If 3 – Main 2If + S + Had+ V(pp)/Ved,S + Would/Could… + VGiả định nếu xẩy ra trong thừa khứ thì hiệu quả sẽ có thật ở hiện tại
If 2 – main 3If + S + V2/Ved,S + Would/Could + have + V(pp)/VedGiả định nói đến là bao gồm thật thì công dụng sẽ xẩy ra trong quá khứ

2.1. Câu điều kiện loại 0 (zero conditional)

Định nghĩa: Câu điều kiện loại 0 biểu đạt những quan hệ nếu A (không) xảy ra thì vẫn dẫn mang đến B. Đặc điểm riêng của chính nó là được chuyên sử dụng cho các thực sự hiển nhiên về núm giới, trường đoản cú nhiên, v.v., (gần như) luôn luôn đúng và nhiều người trên nhân loại biết hoặc những sự thật (gần như) luôn đúng về ai đó.

Ví dụ 1: If you heat ice, it melts.→ nếu bạn làm nóng đá, nó tung chảy.Phân tích: Đây là một sự thật hiển nhiên liên quan đến tự nhiên và thoải mái và khoa học.

Cấu trúc câu điều kiện loại 0:

Loại rượu cồn từIf clause – Mệnh đề if

(Dùng thì hiện tại Đơn)

,

Main clause – Mệnh đề chính

(Dùng thì bây giờ Đơn)

to-beIf + subject + am/ is/ are (not) + adjective/ noun (phrase)/… +subject + am/ is/ are (not) + adjective/ noun (phrase)/… +
action verb

(động từ thường)

If + subject + (don’t/ doesn’t) + verb(-s/es) + (object) +subject + (don’t/ doesn’t) + verb(-s/es) + (object) +

Tham khảo cấu trúc câu đk loại 0 cụ thể trong hình sau:

*

Lưu ý:

Tùy theo từng trường hợp mà lại mệnh đề ifmệnh đề chính hoàn toàn có thể linh hoạt cần sử dụng to-be hoặc đụng từ thường. Không độc nhất thiết là mệnh đề sử dụng to-be/động tự thường cần đi chung với mệnh đề cũng dùng to-be/động từ thường.Ta có thể chuyển mệnh đề if ra sau mệnh đề chính. Tuy thế khi đó, ta không dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề.Ví dụ 1:If you pour oil into water, it floats.→ nếu bạn đổ dầu vào trong nước, nó nổi.Ví dụ 2: My baby sister cries loudly if she is hungry.→ Em gái nhỏ tuổi của tôi khóc to ví như nó đói.

2.2. Câu điều kiện loại 1

Định nghĩa: Câu đk loại 1 là câu diễn tả rằng nếu như điều A xảy ra hoặc không xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai, thì nó vẫn kéo theo tác dụng B làm việc tương lai.

Ví dụ:If I win this competition, my parents will be proud.→ trường hợp tôi thắng hội thi này, phụ huynh tôi sẽ tự hào.Phân tích: bây giờ nhân đồ dùng “tôi” chưa win cuộc thi, nhưng lại đang đặt ra giả thiết là nếu người này thắng thì sẽ sở hữu một điều xẩy ra trong tương lai, thiết yếu là: “bố bà mẹ tự hào”.

Cấu trúc câu đk loại 1:

*

Lưu ý:

Từ ‘verb’ trong bảng cấu trúc trên chỉ động từ nguyên chủng loại (infinitive).Tùy theo từng trường hợp nhưng mà mệnh đề if với mệnh đề chính hoàn toàn có thể linh hoạt dùng to-be hoặc hễ từ thường. Không tốt nhất thiết là mệnh đề sử dụng to-be/động từ thường bắt buộc đi bình thường với mệnh đề cũng cần sử dụng to-be/ rượu cồn từ thường.Ta hoàn toàn có thể chuyển mệnh đề if ra sau mệnh đề chính. Cơ mà khi đó, ta không sử dụng dấu phẩy thân hai mệnh đề.Ví dụ 1:If you are tired, I will make you some soup.→ nếu như khách hàng mệt, tôi đang nấu cho bạn ít súp.Ví dụ 2: They will be mad if they know about your mistake.→ Họ sẽ bực giả dụ họ biết về lỗi của bạn.

2.3. Câu điều kiện loại 2

Định nghĩa: Câu đk loại 2 cũng đưa ra một mang thiết trường hợp A (không) xảy ra thì vẫn kéo theo B. Nhưng đây là một giả thiết trái ngược với hiện nay tại. Ví dụ: If Sarah had a car, she could commute conveniently.→ nếu Sarah có một cái xe hơi, cô ấy đã hoàn toàn có thể di chuyển một bí quyết thuận tiện.Phân tích: trên thực tế, lúc này Sarah không có xe hơi cùng cô ấy ko thể dịch chuyển một cách thuận tiện.

Đặc biệt: lúc mệnh đề if bao gồm dạng: ‘If I were you’, người nói đang dùng câu đk loại 2 với mục tiêu giả định để mang ra lời khuyên răn theo kiểu: “Nếu tôi là bạn thì tôi…”. Vào trường đúng theo này, chỉ tất cả mệnh đề if là giả định một điều trái với thực tế: “Nếu tôi là bạn” (thực tế tôi chưa phải là bạn). Còn mệnh đề thiết yếu “tôi sẽ/sẽ không…” là một lời răn dạy xem “you” đề nghị hay không nên làm gì chứ không giới thiệu giả định trái với hiện nay tại. Ở hiện nay tại, bạn nhận lời răn dạy vẫn chưa làm điều đó. Ví dụ: If I were you, I wouldn’t lend him money.→ nếu như tôi là bạn, tôi sẽ không cho anh ta mượn tiền.Phân tích: trên thực tế, ở bây giờ người được khuyên nhủ chưa mang đến “anh ta” mượn tiền. Tín đồ nói đã giới thiệu lời khuyên bằng phương pháp đặt ra mang định là trường hợp mình là tín đồ được khuyên nhủ thì mình sẽ không còn cho mượn tiền

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

VerbIf clause – Mệnh đề if

(Dùng thì quá khứ Đơn)

,

Main clause – Mệnh đề chính
to-beIf + subject + were/ weren’t + adjective/ noun (phrase)/… +subject + would/ could (not) + be + adjective/ noun (phrase)/… +
action verb

(động tự thường)

If + subject + (didn’t) + verb hoặc V2/ Ved + (object) +

* Khẳng định: V2/ Ved

* đậy định: didn’t + verb

subject + would/ could (not) + verb + (object) +

Tham khảo cấu trúc câu điều kiện loại 2 chi tiết trong hình sau:

*

Lưu ý:

Trong mệnh đề If, dù nhà ngữ là ngôi nào, to-be sẽ luôn là were hoặc weren’t.‘could/couldn’t’ vào mệnh đề chính nhấn mạnh vấn đề giả thiết về kĩ năng (có thể hay không thể làm gì) trái ngược với hiện nay tại. Còn ‘would/wouldn’t’ chỉ mô tả chung phổ biến giả thiết một điều trái ngược với hiện tại tại.Tùy theo từng trường hợp nhưng mệnh đề if với mệnh đề chính hoàn toàn có thể linh hoạt dùng to-be hoặc đụng từ thường.

Xem thêm: Tạo Hình Trái Tim Bằng Icon Trái Tim, 55 Ký Tự Trái Tim: Đẹp, Độc Và Lạ Nhất 2021

Ví dụ 1:If their son were taller, he could be a model.→ Nếu nam nhi họ cao hơn, thằng nhỏ xíu đã hoàn toàn có thể làm người mẫu chân dài rồi.Ví dụ 2: They wouldn’t have a lot of money if they didn’t work hard.→ Họ đã không có không ít tiền nếu như họ không thao tác chăm chỉ.