*

*

định hướng Vật lý 10: bài bác 6. Tính kha khá của gửi động, công thức cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính kha khá của quỹ đạo  

Hình dạng hành trình của hoạt động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác biệt – quỹ đạo gồm tính tương đối.

Bạn đang xem: Soạn vật lý lớp 10 bài 6

*

2. Tính kha khá của vận tốc  

Vận tốc của vật vận động đối với những hệ quy chiếu khác biệt thì khác nhau. Gia tốc có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên cùng hệ quy chiếu chuyển động 

Hệ quy chiếu (xOy) lắp với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

*

Hệ quy chiếu (x′Oy′) thêm với đồ vật trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu gửi động.

Xem thêm: Tên Châu Châu Anh Ý Nghĩa Tên Châu Anh Theo Khía Cạnh Phong Thủy

*

2. Công thức cộng vận tốc

a) Trường vừa lòng các gia tốc cùng phương thuộc chiều

*

*

Trong đó:

 

*
: gia tốc thuyền so với bờ (vận tốc hay đối)

*
: tốc độ thuyền đối với nước (vận tốc tương đối)

*
 : gia tốc nước đối với bờ (vận tốc kéo theo)

*

Trong đó: tiên phong hàng đầu ứng với vật đưa động; số 2 ứng với hệ quy chiếu đưa động; số 3 ứng cùng với hệ quy chiếu đứng yên.

b) trường hợp gia tốc tương đối thuộc phương, ngược chiều với tốc độ kéo theo

*

Công thức cộng vận tốc:

*