Giải bài 4: giá trị tuyệt đối của một vài hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 15. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và lời giải các câu hỏi trong bài bác học. Phương pháp làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài xích học.


A. Chuyển động khởi động

Xem tranh và trả lời câu hỏi

*

1.

Bạn đang xem: Soạn toán lớp 7 bài 4 giá trị tuyệt đối

Hình trên biểu diễn cặp đôi An (A) và Bình (B) cùng xuất phát điểm từ điểm cội 0. Quan gần kề hình vẽ và trả lời:

a) An đi về hướng nào và bí quyết gốc 0 từng nào ki-lô-mét?

b) Bình đi về hướng nào và cách gốc 0 từng nào ki-lô-mét?

Trả lời:

a) An đi về phía Đông và bí quyết gốc 0 một khoảng chừng là 3 ki-lô-mét.

b) Bình đi về phía Tây và bí quyết gốc 0 một khoảng chừng là 5 ki-lô-mét.

2. cho những số 1; 3; 0; 2;$frac12$; -2; -5.

a) Biểu diễn các số đã cho trên trục số và tìm khoảng cách từ điểm đó đến điểm gốc 0.

b) kiếm tìm xem mọi số làm sao trên trục số mà khoảng cách từ đặc điểm đó đến gốc 0 bởi 2.

Trả lời:

a)

*

b) phần lớn số bên trên trục số phương pháp điểm gốc một khoảng chừng bằng 2 là -2 với 2.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của mỗi số sau

5; 3,6; $frac17$; -10; 4$frac35$; -0,5.

Trả lời:

|5| = 5; |3,6| = 3,6; |$frac17$| =$frac17$; |-10| = 10; |4$frac35$| =4$frac35$; |-0,5| = 0,5.

2. A) Điền vào khu vực trống (...)

Nếu x = 2,3 thì |x| = ... Nếu x > 0 thi |x| = ...

Nếu x =$frac-47$thì |x| = ... Nếu x = 0 thì |x| = ...

nếu x

Trả lời:

Nếu x = 2,3 thì |x| = 2,3 nếu x > 0 thi |x| = x

Nếu x =$frac-47$thì |x| = $frac47$ nếu x = 0 thì |x| = 0

giả dụ x

b) - tìm |x|, biết: x =$frac15$; x = 0,37; x = -1$frac23$; x = 0.

Trả lời:

|x| =$frac15$; |x| = 0,37; |x| = 1$frac23$; |x| = 0.

- tra cứu x, biết: |x| = 3.

Trả lời:

|x| = 3$Rightarrow$ x = 3 hoặc x = -3.

3. So sánh: |-7| và |7|; |-0,5| và -5; |2,1| và 2,1; $left | frac34 ight |$ và$left | frac-15 ight |$.

Xem thêm: Literal Là Gì - Literals Trong Java

Trả lời:

|-7| = |7|; |-0,5| > -5; |2,1| = 2,1; $left | frac34 ight |$ > $left | frac-15 ight |$.