Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài bác 5: Hàm số giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 5 trang 63: Tính các giá trị khớp ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 5 trang 63: Tính cùng lập bảng những giá trị khớp ứng của t lúc v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v 5 10 25 50
t 10 5 2 1
Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): những giá trị tương xứng của nhị đại lượng x với y được mang đến trong bảng sau:
x-4-3-2-11234
y1694114916

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x ko ?

Lời giải:

Nhận xét: cùng với mỗi quý giá của x ta luôn khẳng định được có một giá trị khớp ứng của y buộc phải đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bạn đang xem: Soạn toán 7 bài hàm số

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = f(x) = 3x2 + 1. Vị đó:

*

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số y= 5x – 1. Lập bảng giá trị tương ứng của y khi:

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = 5x – 1


Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1


*

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị khớp ứng của chúng là

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x01234
y22222

Lời giải:

a) vì chưng mọi quý hiếm của x ta luôn khẳng định được chỉ một giá trị tương ứng của y bắt buộc đại lượng y là hàm số của đại lượng x

b) bởi vì mọi quý giá của x ta luôn xác minh được chỉ một giá trị khớp ứng của y cần đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Nhận xét: với tất cả x thì y luôn luôn nhận một giá trị là 2 nên đó là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số
*

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền những giá trị tương xứng của hàm số vào bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12

Lời giải:


*

b) Lần lượt gắng x bởi vì -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào bí quyết

*
ta được những giá trị tương ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Xem thêm: Màn Hình Iphone 5 Và 5S Có Giống Nhau Không ? Thay Cho Nhau Được Ko?

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
-2 -3 -4 6 2,4 2 1
Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta gồm y= f(x) = x2 – 2

Do đó f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác minh nào sau đấy là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta bao gồm y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên xác minh là đúng.


*

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên xác minh là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số
*

Điền số thích hợp vào ô trống vào bảng sau