Số vô tỉ là gì? khái niệm về căn bậc hai, đặc thù và các dạng toán

Số vô tỉ là gì? tư tưởng về căn bậc hai, đặc thù và các dạng toán chăm đề số vô tỉ là mảng kiến thức vô cùng đặc biệt trong chương trình Toán 7, phân môn Đại số. Đây là mảng kiến thức mới cùng khó so với học sinh. Nội dung bài viết này, trung học phổ thông Sóc Trăng đã tổng vừa lòng lại tất cả các kỹ năng cần ghi nhớ. Chúng ta cùng ôn tập lại nhé !

I. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI
Bạn đang xem: Số vô tỉ khái niệm về căn bậc hai

1. Số vô tỉ là gì ?

Bạn đã xem: Số vô tỉ là gì? quan niệm về căn bậc hai, đặc điểm và các dạng toán

Số vô tỉ là số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoànNói giải pháp khác số vô tỉ là số không phải số hữu tỉ, tức thị số ko thể màn trình diễn được bên dưới dạng ab">abab (với a, b là các số nguyên).

Kí hiệu số vô tỉ:


Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

I=x≠mn,∀m,n∈Z">I=x≠m/n,∀m,n∈Z

Ví dụ về số vô tỉ:

π=3,141592653589793238462...">π=6,198792345695234…

2. Khái niệm về căn bậc hai

*
*
*
*
*
*
*
*
 biết:

*
*
*
*

Hướng dẫn giải:

a. 

*

*

Vậy x = 4 hoặc x = -2

b. 

*

*

Vậy 

*
 hoặc 
*

c. 

*

Ta có: 

*

Vậy 

*

d. 

*

Ta có: 

*

*
. Vậy x

Bài 4: Tính cùng so sánh

*
 và 
*

*
 và 
*

*
 và 
*

*
 và 
*

Hướng dẫn giải:

a. 

*
 và 
*

Ta có:

*

b. 

*
 và 
*

Ta có:

*

c. 

*
 và 
*

Ta có;

*
 và 
*

Ta có:

sqrt64 & Rightarrow sqrt121-9>sqrt121-sqrt9 endalign" width="395" height="105" data-latex="beginalign& sqrt121-9=sqrt112 & sqrt121-sqrt9=sqrt11^2-sqrt3^2=11-3=8=sqrt64 & sqrt112>sqrt64 & Rightarrow sqrt121-9>sqrt121-sqrt9 endalign" src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Balign%7D%0A%0A%26%20%5Csqrt%7B121-9%7D%3D%5Csqrt%7B112%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%20%5Csqrt%7B121%7D-%5Csqrt%7B9%7D%3D%5Csqrt%7B%7B%7B11%7D%5E%7B2%7D%7D%7D-%5Csqrt%7B%7B%7B3%7D%5E%7B2%7D%7D%7D%3D11-3%3D8%3D%5Csqrt%7B64%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%20%5Csqrt%7B112%7D%3E%5Csqrt%7B64%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%20%5CRightarrow%20%5Csqrt%7B121-9%7D%3E%5Csqrt%7B121%7D-%5Csqrt%7B9%7D%20%5C%5C%0A%0A%5Cend%7Balign%7D" data-i="51" data-was-processed="true">

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng

*
*
*
*
*
*

Chọn lời giải D

Vậy là chúng ta vừa được tò mò về Số vô tỉ là gì? có mang về căn bậc hai, đặc điểm và những dạng toán chăm đề số vô tỉ. Hi vọng, bài viết hữu ích cùng với bạn.

Xem thêm: Cuộc Thi Tìm Hiểu Về Năng Lượng Nguyên Tử Và Điện Hạt Nhân, Những Hiểu Lầm Về Năng Lượng Nguyên Tử

Hẹn gặp mặt lại chúng ta trong những bài viết sau nhé ! chăm đề về số hữu tỉ cũng được THPT Sóc Trăng reviews rất gắng thể. Bạn nhớ đọc thêm nhé !