Số vô tỉ là gì? Khái niệm về căn bậc hai, tính chất và các dạng toán

Số vô tỉ là gì? Khái niệm về căn bậc hai, tính chất và các dạng toán chuyên đề số vô tỉ là mảng kiến thức vô cùng quan trọng trong chương trình Toán 7, phân môn Đại số. Đây là mảng kiến thức mới và khó đối với học sinh. Bài viết này, THPT Sóc Trăng sẽ tổng hợp lại tất cả các kiến thức cần ghi nhớ. Các bạn cùng ôn tập lại nhé !

I. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI
Bạn đang xem: Số vô tỉ khái niệm về căn bậc hai

1. Số vô tỉ là gì ?

Bạn đang xem: Số vô tỉ là gì? Khái niệm về căn bậc hai, tính chất và các dạng toán

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoànNói cách khác số vô tỉ là số không phải số hữu tỉ, nghĩa là số không thể biểu diễn được dưới dạng ab">abab (với a, b là các số nguyên).

Kí hiệu số vô tỉ:


Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

I={x|x≠mn,∀m,n∈Z}">I={x|x≠m/n,∀m,n∈Z}

Ví dụ về số vô tỉ:

π=3,141592653589793238462...">π=6,198792345695234…

2. Khái niệm về căn bậc hai

*
*
*
*
*
*
*
*
 biết:

*
*
*
*

Hướng dẫn giải:

a. 

*

*

Vậy x = 4 hoặc x = -2

b. 

*

*

Vậy 

*
 hoặc 
*

c. 

*

Ta có: 

*

Vậy 

*

d. 

*

Ta có: 

*

*
. Vậy x

Bài 4: Tính và so sánh

*
 và 
*

*
 và 
*

*
 và 
*

*
 và 
*

Hướng dẫn giải:

a. 

*
 và 
*

Ta có:

*

b. 

*
 và 
*

Ta có:

*

c. 

*
 và 
*

Ta có;

*
 và 
*

Ta có:

sqrt{64} \& Rightarrow sqrt{121-9}>sqrt{121}-sqrt{9} \end{align}" width="395" height="105" data-latex="begin{align}& sqrt{121-9}=sqrt{112} \& sqrt{121}-sqrt{9}=sqrt{{{11}^{2}}}-sqrt{{{3}^{2}}}=11-3=8=sqrt{64} \& sqrt{112}>sqrt{64} \& Rightarrow sqrt{121-9}>sqrt{121}-sqrt{9} \end{align}" src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Balign%7D%0A%0A%26%20%5Csqrt%7B121-9%7D%3D%5Csqrt%7B112%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%20%5Csqrt%7B121%7D-%5Csqrt%7B9%7D%3D%5Csqrt%7B%7B%7B11%7D%5E%7B2%7D%7D%7D-%5Csqrt%7B%7B%7B3%7D%5E%7B2%7D%7D%7D%3D11-3%3D8%3D%5Csqrt%7B64%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%20%5Csqrt%7B112%7D%3E%5Csqrt%7B64%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%20%5CRightarrow%20%5Csqrt%7B121-9%7D%3E%5Csqrt%7B121%7D-%5Csqrt%7B9%7D%20%5C%5C%0A%0A%5Cend%7Balign%7D" data-i="51" data-was-processed="true">

Bài 5: Chọn đáp án đúng

*
*
*
*
*
*

Chọn đáp án D

Vậy là các bạn vừa được tìm hiểu về Số vô tỉ là gì? Khái niệm về căn bậc hai, tính chất và các dạng toán chuyên đề số vô tỉ. Hi vọng, bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm: Cuộc Thi Tìm Hiểu Về Năng Lượng Nguyên Tử Và Điện Hạt Nhân, Những Hiểu Lầm Về Năng Lượng Nguyên Tử

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau nhé ! Chuyên đề về số hữu tỉ cũng đã được THPT Sóc Trăng giới thiệu rất cụ thể. Bạn nhớ tìm hiểu thêm nhé !