Bước 1: Tính tích phân như bình thường.Bước 2: phụ thuộc vào yêu cầu đề bài bác và làm tiếp.

Bạn đang xem: Số phức chống casio

Cách 2: thực hiện máy tính

Ví dụ 1: cho tích phân $I=int_0^fracpi2e^sin ^2xsin x cos^3xdx$. Trường hợp đổi biến chuyển $t=sin ^2 x$ thì 

A. $I=frac12int_0^1e^t(1-t)dt$.

B. $I=2 $.

C. $I=2int_0^1e^t(1-t)dt$.

D. $I=frac12$.

Giải: Đáp án A

Cách 1: Theo từ bỏ luận

Đặt $t=sin ^2 x Rightarrow dt=2sin x cos x dx$

Đổi cận $x=0 Rightarrow t=0$, $x=fracpi2 Rightarrow t=1$.

Vậy $I=frac12int_0^1e^t(1-t)dt$.

Cách 2: Ta chỉ việc tính tích phân đề bài cho và tích phân đáp án. Ví như trừ nhau bởi 0 thì là đáp án đúng.

Tính $I=int_0^fracpi2e^sin ^2xsin x cos^3xdx$

*

Tính tích phân ở lời giải A, B, C. Ở giải đáp A

*

Ví dụ 2: giả sử rằng $I=int_-2^0frac3x^2+5x-1x-2dx =a ln frac23+b$. Khi ấy giá trị của a+2b là

A. 30.

B. 40.

C. 50.

D. 60.

Giải: Đáp án B

Cách 1: Tự làm cho (chia phân tử cho mẫu số)

Cách 2: áp dụng máy tính

Trước không còn tính tích phân $I=int_-2^0frac3x^2+5x-1x-2dx =a ln frac23+b$ cùng gán đến A

*

Lúc này chỉ vấn đề giải hệ phương trình cùng với a+2b ở các đáp án. Công dụng nào đẹp nhất thì ta lấy giải đáp đó

Đáp án A

*

Đáp án B

*

Đáp án C

*

Đáp án D

*

Ví dụ 3: giả sử $I=int_1^5frac1xsqrt3x+1dx=aln 3+b ln 5$. Lúc ấy giá trị của $a^2+ab+4b^2$ là

A. 6.

B. 9.

C. 8.

D. 11.

Giải: Đáp án A

Cách 1: Đặt ẩn $t=sqrt3x+1$.

Cách 2: áp dụng máy tính

Trước không còn tính tích phân gán cho A

*

Do vế phải của tích phân đều màn trình diễn dưới dạng ln nên chắc chắn rằng tích phân này cũng theo ln. Chính vì vậy có $A=ln x Leftrightarrow X=e^A.$. Tính cực hiếm của biểu thức $e^A$

*

Vậy $X=frac95$. Vì thế $ln frac95=2 ln 3 -ln 5$ giỏi $a=2, b=-1$.

Ví dụ 4: trả sử $int_0^frac12sqrt1-x^2dx=fracsqrt3a+fracpib$ với $a, b in mathbbZ$. Lúc ấy giá trị của $sqrt<3>a+2b$ là

A. 26.

B. 28.

C. 24.

D. 20.

Giải: Đáp án D

Áp dụng phương pháp tính gần đúng giá trị tích phân để dự đoán hệ số $int_a^bf(x)dxapprox fracb-a2(f(a)+f(b))$ (sử dụng khi $b-a leq 1$)

Khi đó $int_0^frac12sqrt1-x^2dx approx frac14(1+sqrt1-frac14)=fracsqrt38+frac14$

Ta chỉ thân thương tới phần $sqrt3$ bởi giả thiết việc cho và dự kiến a=8 và đi tìm kiếm b.

Tính tích phân và gán cho A

*

 

Do $A=fracsqrt38+fracpib$ buộc phải b=12.

Xem thêm: 1 In Bằng Bao Nhiêu Cm, M, Mm, ? Quy Đổi Từ Inch Sang Cm

Lưu ý: những bài toán trên bản thân khuyến khích buộc phải giải từ bỏ luận sẽ cấp tốc hơn trừ một số trong những bài đích thực phức tạp.