$overset-3mathopN,overset+1mathopH,_4overset-1mathopCl,, ext overset+1mathopH,overset+5mathopN,overset-2mathopO,_3, ext overset+2mathopN,overset-2mathopO,, ext overset+4mathopN,overset-2mathopO,_2, ext overset0mathopN,_2, ext overset+1mathopN,_2overset-2mathopO,$
Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ trong nh3

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành câu chữ sau : “Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị của một yếu tắc được xác định bằng ............ Mà lại nguyên tử của nguyên tố đó tạo thành được với những nguyên tử khác trong phân tử”.


Hoàn thành văn bản sau : “Số oxi hoá của một thành phần trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu đưa định rằng link giữa những nguyên tử vào phân tử là ...(2)….”.


Số oxi hoá của Mn trong số đơn chất ,hợp chất và ion tiếp sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– lần lượt là :


Số lão hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong các chất cùng ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 theo thứ tự là:


Cho các chất và ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong số chất với ion trên được sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng đột biến như sau:


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Hàm Bậc Nhất, Lý Thuyết Hàm Số Bậc Nhất

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.