Xác định số oxi hoá của những nguyên tố halogen trong các chất sau với rút ra dìm xét về số oxi hoá của chúng trong số hợp chất.. Bài xích 5.5 trang 46 Sách bài bác tập (SBT) hóa học 10 – BÀI 21. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN

Xác định số oxi hoá của các nguyên tố halogen trong những chất sau và rút ra dấn xét về số oxi hoá của chúng trong những hợp chất.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của iot

a)(F_2, HF, NaF, BaF_2)

b)(Cl_2, HC1, NaCl, NaClO, NaClO_2, NaC1O_3, NaC1O_4).

c)(Br_2, HBr, NaBr, HBrO, HBrO_2, HBrO_3, KBrO_4).

d)(I_2, HI, Nai, HIO, HIO_2, HIO_3, HIO_4). 

*
Quảng cáo

Nhận xét:

– Flo chỉ gồm số oxi hoá -1 trong các hợp chất.

– Clo kế bên số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

– Brom cùng iot gồm số oxi hoá tựa như như số oxi hoá của clo trong số hợp chất.


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 5.3 trang 46 Sách bài xích tập (SBT) Hóa 10: Lập PTHH của các phản ứng giữa hiđro cùng với flo, clo, brom, iot cùng cho
Bài tiếp theoBài 5.6 trang 47 Sách bài tập Hóa 10: xác định các chất trong sơ đồ gửi hoá sau
Danh sách bài xích tập
Bài 5.10 trang 47 SBT Hóa 10: lúc cho 20 (m^3) ko khí tất cả chứa khí clo đi qua 1 ống đựng muối
Bài 5.11 trang 47 Sách bài xích tập Hóa 10: bao gồm 2 khí không màu, dễ tan vào nước, dung dịch thu được mang đến tác...
Bài 5.7 trang 47 Sách bài tập Hóa 10: Một yếu tắc halogen có cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử
Bài 5.8 trang 47 bài tập SBT Hóa 10: Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi đến clo cùng iot lần lượt...
Bài 5.9 trang 47 Sách bài xích tập (SBT) Hóa 10: đến 5 gam brom có lẫn tạp hóa học là clo vào một dung dịch...
Bài 5.6 trang 47 Sách bài xích tập Hóa 10: khẳng định các hóa học trong sơ đồ chuyển hoá sau
Mục lục môn Hóa 10(SBT)


Xem đầy đủ: SBT Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu 5.14 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao: Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong thành phố A được thống...
Câu 5.14 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao. . Bài xích 3. Những số đặc thù của chủng loại số liệu Số chi phí điện...
Câu C1 trang 218 SGK đồ vật lý lớp 10 Nâng cao, Tính tỉ số
Bài 44: Thuyết hễ học phân tử hóa học khí. Cấu trúc chất - Câu C1 trang 218 SGK vật dụng lý lớp 10 Nâng cao...
Bài 3.67 trang 164 SBT Toán Hình học tập 10: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, xét tam giác ABC vuông tại
Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, xét tam giác ABC vuông trên A. Bài bác 3.67 trang 164 Sách bài xích tập (SBT) Toán Hình Học...
Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10: bài xích 1. Hàm số
Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10: bài xích 1. Hàm số. Tra cứu tập xác minh của hàm số...
Bài 14 trang 47 SGK Đại số 10 nâng cao, Tập bé S của tập số thực hotline là đối xứng nếu đa số x...

Xem thêm: Hướng Dẫn Sinh Viên Tra Cứu Mã Số Bảo Hiểm Xã Hội Nhanh Nhất


Tập bé S của tập số thực điện thoại tư vấn là đối xứng nếu phần đông x thuộc S, ta đều có – x thuộc S. Em...