Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay nhiều cặp electron cần sử dụng chung, link cộng hóa trị gồm 2 loại là bao gồm cực hoặc không cực.

Bạn đang xem: Số liên kết hóa trị


Vậy link cộng hóa trị gồm cực và không cực không giống nhau thế nào? chúng được hình thành vào phân tử đối chọi chất và hợp chất như thế nào? Và làm thế nào để phân loại links hóa học tập theo độ âm điện, bọn họ cùng mày mò qua bài bác này.

I. Sự hình thành links cộng hóa trị

Bạn sẽ xem: link cộng hóa trị là gì, liên kết cộng hóa trị có cực với không rất – hóa 10 bài xích 13


1. Link cộng hóa trị hiện ra giữa những nguyên tử tương tự nhau

* Sự hình thành đối kháng chất.

a) Sự hiện ra phân tử Hidro (H2).

– Hidro (H): 1s1 và Heli (He): 1s2

– Nguyên tử H (Z=1) có thông số kỹ thuật electron là 1s1, hai nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tạo thành một cặp electron chung trong phân tử H2. Như vậy trong phân tử H2, mỗi phân tử bao gồm 2 electron, giống thông số kỹ thuật electron bền vững của khí hiếm heli:

 

– từng chấm mặt kí hiệu nguyên tố trình diễn một electron ở lớp ngoài cùng.

– cam kết hiệu H:H là công thức electron; H-H là cách làm cấu tạo.

– thân 2 nguyên tử Hidro có 1 cặp electron liên kết thể hiện bằng (-) đó là link đơn.

b) Sự hiện ra phân tử Nito (N2).

– Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

– thông số kỹ thuật electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, tất cả 5 electron ở lớp bên ngoài cùng. Trong phân tử nitơ N2, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne, mỗi nguyên tử nitơ yêu cầu góp bình thường 3 electron.

– cam kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là công thức cấu tạo.

– Hai nguyên tử N link với nhau bởi 3 cặp electron liên kết biểu hiện bằng 3 gạch men (≡), kia là link ba, links 3 bền hơn liên kết đôi.

c) link cộng hóa trị là gì?

– liên kết cộng hóa trị là link được khiến cho giữa hai nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.

– từng cặp electron chung tạo cho 1 link cộng hoá trị, nên ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), liên kết ba (trong phân tử N2).

* link cộng hóa trị ko phân cực:

– Là liên kết khiến cho từ 2 nguyên tử của thuộc 1 yếu tắc (phân tử H2, N2 có cùng độ âm điện), vì thế liên kết trong những phân tử kia không phân cực. Đó là links cộng hoá trị không phân cực.

*

2. Liên kết cùng hóa trị hình thành giữa các nguyên tử khác nhau

* Sự hiện ra hợp chất

a) Sự ra đời phân tử hidro clorua HCl

– mỗi nguyên tử H cùng Cl góp 1 electron chế tạo thành 1 cặp electron thông thường để chế tác thành 1 link cộng hoá trị.

– Độ âm năng lượng điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron link bị lệch về phía clo, link cộng hóa trị này bị phân cực.

 

– Công thức cấu tạo H-Cl; phương pháp electron H:Cl

* link cộng hóa trị có phân cực:

– Là links cộng hóa trị trong các số đó cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử được call là link cộng hóa trị gồm cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

– Trong bí quyết electron của phân tử tất cả cực, fan ta để cặp electron tầm thường lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện lớn hơn.

b) Sự có mặt phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

– Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon bao gồm 4 electron ở phần ngoài cùng.

– Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi tất cả 6 electron ở phần bên ngoài cùng.

– vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp tầm thường với mỗi nguyên tử O hai electron. Từng nguyên tử O góp chung với nguyên tử C hai electron tạo thành 2 liên kết đôi.

 

– Ta có O::C::O là bí quyết electron ; O=C=O là bí quyết cấu tạo.

– Như vậy, mỗi nguyên tử C hay O đều phải sở hữu 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền bỉ của khí hiếm.

– Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) to hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron chung lệch về phía Oxi. Liên kết giữa nhì nguyên tử oxi với cacbon là phân cực, nhưng phân tử CO2 có cấu tạo thẳng buộc phải 2 links đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là phân tử CO2 không bị phân cực.

3. Tính chất của các chất có links cộng hóa trị

– những chất nhưng phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị rất có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,… rất có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,… hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,…

– những chất có cực như ancol etylic, đường,… tan các trong dung môi bao gồm cực như nước. đa số các chất không cực như iot, các chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,…

– Nói chung, các chất chỉ có link cộng hóa trị không rất không dẫn năng lượng điện ở gần như trạng thái.

II. Độ âm điện và link hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị gồm cực, links cộng hóa trị không rất và links ion

– vào phân tử, trường hợp cặp electron bình thường ở giữa 2 nguyên tử ta có link cộng hoá trị không cực.

– giả dụ cặp electron thông thường lệch về 1 hướng của nguyên tử (có quý giá độ âm điện to hơn) thì kia là links cộng hoá trị bao gồm cực.

– ví như cặp electron chung lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có được liên kết ion. Như vậy, liên kết ion rất có thể coi là trường hợp riêng của links cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm năng lượng điện và link hóa học

– Để reviews loại liên kết trong phân tử hợp chất, fan ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Phương pháp phân loại một cách tương đối theo thang độ âm năng lượng điện của Pau – Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 cho

– vào NaCl ta tất cả hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na với Cl là liên kết ion.

– vào phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ links giữa H cùng Cl là links cộng hoá trị gồm cực.

– vào phân tử H2 ta có hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ links giữa H và H là links cộng hoá trị ko cực.

III. Bài xích tập vận dụng liên kết cộng hóa trị

* bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng nhất về links cộng hóa trị. Links cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa các phi kim cùng với nhau.

B. Trong số ấy cặp electron phổ biến bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành bởi vì sự dùng thông thường electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

° lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

– Đáp án đúng: D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay các cặp electron chung.

* bài xích 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị tất cả cực được sản xuất thành giữa 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến bé dại hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không tồn tại cực được làm cho từ các nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc thù hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài 2 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực được chế tạo ra thành thân 2 nguyên tử tất cả hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

* bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Năng lực hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

B. Năng lực nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản bội ứng bạo gan hay yếu ớt của nguyên tử đó.

D. Năng lực nhường proton của nguyên tử đó mang lại nguyên tử khác.

Chọn lời giải đúng.

° Lời giải bài 3 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

* bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế nào là link ion, liên kết cộng hóa trị ko cực, link cộng hóa trị bao gồm cực, link cộng hóa trị tất cả cực. Mang lại thí dụ minh họa.

° Lời giải bài xích 4 trang 64 SGK Hóa 10:

– links ion là link được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl– → KCl.

– links cộng hóa trị không cực là links được tạo cho giữa nhì nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

– liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron bình thường bị lệch về phía một nguyên tử được hotline là links cộng hóa trị có cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl giỏi H –Cl.

* bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện những nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại liên kết nào trong số chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố sinh hoạt bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10:

– Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Link ion

 AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị có cực

 CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

 Al2S3: 0,97. Links cộng hóa trị bao gồm cực.

* bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết công thức electron với công thức cấu tạo các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

° Lời giải bài xích 6 trang 64 SGK Hóa 10:

– Công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau:

* bài xích 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là đông đảo nguyên tố tất cả số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán links hóa học có thể có giữa những cặp X và A, A cùng Z, Z cùng X.

 

° Lời giải bài bác 7 trang 64 SGK Hóa 10:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F có độ âm năng lượng điện là 3,98.

 19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K gồm độ âm điện là 0,82.

 8Z: 1s22s22p4 Đây là O tất cả độ âm năng lượng điện là 3,44.

b) Cặp X với A, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có link ion.

– Cặp A cùng Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

– Cặp X cùng Z, hiệu số độ âm năng lượng điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

Xem thêm: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Lớp 11, Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

Hy vọng với nội dung bài viết về liên kết cùng hóa trị, links cộng hóa trị có cực cùng không cực ở trên hữu ích cho những em. đông đảo góp ý cùng thắc mắc các em vui vẻ để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để tuyệt Học Hoi ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.