- Chọn bài bác -Bài 46: Benzen cùng ankylbenzenBài 47: Stiren cùng naphtalenBài 48: nguồn hiđrocacbon thiên nhiênBài 49: Luyện tập đối chiếu đặc điểm cấu tạo và đặc điểm của hiđrocacbon thơm cùng với hiđrocacbon no với không noBài 50: Thực hành tính chất của một số trong những hiđrocacbon thơm

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài 411: Benzen và ankylbenzen (Nâng Cao) góp HS giải bài bác tập, hỗ trợ cho các em một hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 191 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc S(sai) vào các dấu <> ngơi nghỉ mỗi câu sau:

a) benzene là một trong những hidrocacbon ko no. <>

b) benzene là 1 trong những hidrocacbon thơm. <>

c) làm việc benzene, 3 link đôi ngắn thêm một đoạn 3 liên kết đơn. <>

d) ngơi nghỉ bên, 6 links cacbon – cacbon số đông như nhau. <>

e) sống benzene, 6 C chế tạo ra thành một lục giác đều. <>

g) ngơi nghỉ xiclohexan, 6C chế tạo thành một lục giác đều. <>

Lời giải:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

e) Đ

g) S

Bài 2 (trang 191 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy cho biết vì sao fan ta màn trình diễn công thức kết cấu của bezen bởi một hình lục giác rất nhiều với một vòng tròn nghỉ ngơi trong.

Bạn đang xem: Số liên kết đôi trong ankylbenzen

Lời giải:

Người ta trình diễn công thức kết cấu của benzene bằng một hình lục giác những với một vòng tròn ngơi nghỉ trong vì:

– sáu nguyên tử C vào phân tử benzene sống trạng thái lai hóa sp2.

– cả sáu nguyên tử C cùng sáu nguyên tử H của phân tử benzene thuộc nằm trên một phương diện phẳng.

– các liên kết C-C bao gồm độ dài bởi nhau.

– những góc hóa trị bởi 120o.

Bài 3 (trang 191 sgk Hóa 11 nâng cao): các hợp chất nào dưới đây rất có thể và quan yếu chứa vòng benzene, vị sao?

a) C8H6Cl2

b) C10H16

c) C9H14 BrCl

d) C10 H12(NO2)2

Lời giải:

Để hình thành một vòng benzene phải bắt buộc 4 links π: Một liên kết π dùng để gia công vòng (một vòng tương ứng với một liên kết π) và 3 links π còn sót lại nằm trong vòng. Bởi vậy một hợp chất chứa vòng benzene sẽ có được số liên kết π tối thiểu là 4.

Hợp chất chứa vòng benzene là C8H6Cl2 và C10H12(NO2)2.

Độ bất bão hòa :


*

Hợp hóa học không chứa vòng benzene là C10H16 với C9H14BrCl

Độ bất bão hòa:

*

Bài 4 (trang 192 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) Hãy viết công thức phân tử các đồng đẳng của benzene cất 8 cùng 9 nguyên tử C.

b) Viết công thức cấu trúc và call tên những đồng phân ứng với những công thức tìm kiếm được ở câu a).

Lời giải:

a) công thức chung của hàng đồng đẳng benzene là CnH2n-6 (n ≥ 6)

Công thức phân tử những đồng đẳng của benzene nên tìm là C8H10 và C9H12

b) Công thức kết cấu của C8H10:

*

Công thức kết cấu của C9H12:


*

Bài 5 (trang 192 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết công thức kết cấu của những hợp chất sau:

a) etyl benzene

b) 4-cloetyl benzene

c) 1,3,5-trimetyl benzene

d) o- clotoluen

e) m-clotoluen

g) p-clotoluen.

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 192 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy nêu và lý giải hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) mang lại benzene vào ống nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ xong để yên

b) mang đến brom lỏng vào ống nghiệm cất benzene, lắc rồi để yên.

c) bỏ thêm bột fe vào ống nghiệm sống thí nghiệm câu b) rồi đun nhẹ.

Lời giải:

a) Benzene không công dụng với nước brom. Bởi vì vậy khi mang lại benzene vào ống nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ rồi để yên. Hóa học lỏng trong ống thử sẽ tách thành nhị lớp: Lớp hóa học lỏng trên là dung dịch brom vào benzene bao gồm màu tiến thưởng (phần này vày enzen tan trong brom tạo nên nên), lớp bên dưới là nước vào suốt.

b) Khi mang đến brom lỏng vào ống nghiệm cất benzene, lắc rồi để yên thì chế tạo ra thành dung dịch, color brom sẽ nhạt đi vì chưng benzene rã trong brom lỏng.

Lưu ý: brom lỏng là brom nguyên chất là dung môi không phân cực tan xuất sắc trong benzen đề nghị tạo dung dịch đồng nhất.

c) bỏ thêm bột sắt vào ống nghiệm sinh sống thí nghiệm b) rồi đun vơi thì hiện tượng lạ quan liền kề được là: bao gồm khí thoát ra, color brom nhạt dần. Do cấu tạo đặc biệt của benzen đề xuất benzen chỉ tính năng Br2 khan khi bao gồm xúc tác bột sắt. Khí thoát ra là HBr.

*

Bài 7 (trang 192 sgk Hóa 11 nâng cao): cần sử dụng công thức kết cấu viết phương trình hóa học và điện thoại tư vấn tên sản phẩm ở những phản ứng sau:

a) toluene + Cl2, có bột sắt

b) Toluen + Cl2, có chiếu sáng

c) Etylbenzen +HNO3, có mặt axit sunfuric đặc.

d) Etylbenzen +H2, có xúc tác Ni, đun nóng.

Lời giải:

Về vẻ ngoài đề bài bác phải báo tỉ lệ mol, ở đây đề không báo bắt buộc giả sử tỉ lệ mol ở đây giữa toluene và Cl2 là 1: 1.


*

Bài 8 (trang 192 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy sáng tỏ 3 lọ hóa chất không nhãn chứa benzene, xiclohexan với xiclohexen.

Lời giải:

Lấy vào từng ống nghiệm sẽ đánh số lắp thêm tự tương xứng 1 lượng chất đã cho.

– bỏ vào mỗi ống nghiệm 1 lạng dung dịch brom trong CCl4.

Ống nghiệm như thế nào làm nhạt màu dung dịch brom là xilcohexen

*

– tiếp tục cho vào 2 ống nghiệm sót lại 1 lượng HNO3/H2SO4 đặc.

Ống nghiệm làm sao tạo hóa học lỏng màu quà là benzen

Mẫu còn sót lại là xiclohexan.

*

Bài 9 (trang 192 sgk Hóa 11 nâng cao): Hidrocacbon C8H10 không làm mất màu nước brom, lúc bị hidro hóa thì đưa thành 1,4-đimetyl xiclohexan. Hãy xác định kết cấu và điện thoại tư vấn tên hidrocacbon kia theo 3 giải pháp khác nhau.

Lời giải:

C8H10 có k = 50% . (2.8+2-10)=4.

C8H10 không làm mất màu hỗn hợp brom.

⇒ C8H10 là hợp hóa học thơm, ngoại trừ vòng benzene không có liên kết C = C.


C8H10 bị hidro hóa tạo nên 1,4-đimetyl xiclohexan.

Vậy công thức kết cấu của C8H10 là


*

(1,4-đimetyl benzene hoặc p-metyltoluen hoặc p-xilen).

Bài 10 (trang 192 sgk Hóa 11 nâng cao): Một học sinh lấy 100 ml benzene (D=0,879g|ml,20oC), brom lỏng (D=3,1 g|ml,ở 20oC) với bột sắt để điều chế brombenzen.

a) Hãy vẽ hiện tượng đề thực hiện thí nghiệm kia (xem hình 7.3 và hình 8.1)

b) Tính thể tích brom cần dùng

c) Để kêt nạp khí sinh ra đề nghị dùng dung dịch chứa tối thiểu từng nào gam NaOH

d) Hãy ý kiến đề xuất phương pháp tách bóc lấy brombenzen từ các thành phần hỗn hợp sau phản ứng, biết rằng nó là hóa học lỏng, sôi nghỉ ngơi 156oC, D= 1,495 g/ml ở 20oC, chảy trong benzene, ko tan vào nước, không phản ứng với hỗn hợp kiềm.

Xem thêm: Sàn Nhựa Vinyl Là Gì ? Các Ứng Dụng (Đặc Biệt) Của Loại Chất Liệu Này

e) sau khoản thời gian tinh chế, nhận được 80 ml brombenzen (ở 20oC). Hãy tính hiệu suất phản ứng brom hóa benzene.

Lời giải:

a)

*

b) mC6H6 = 0,879 . 1000 = 87,9 g ⇒ nC6H6 = 1,13 mol

*

Từ (1) ⇒ nBr2 = 1,13 mol

⇒ VBr2 = 1,13.160/3,1 = 58,32(ml)

c) từ (1) ⇒ nHBr = nC6H6 = 1,13 mol

HBr + NaOH → NaBr + H2O (2)

1,13 mol

Từ (2) ⇒ nNaOH = 1,13 mol ⇒ mNaOH = 1,13 . 40 = 45,2 g

d) Cho các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng bao gồm C6H5Br, HBr, C6H6 dư và Br2 dư chức năng với dung dịch NaOH loãng. HBr cùng Br2 chức năng với NaOH, tách thu được lếu láo hợp tất cả C6H5Br cùng C6H6 dư.

Chưng cất khoảng chừng 80oC, C6H6 cất cánh hơi thu được C6H5Br (C6H5Br có ánh nắng mặt trời sôi 156oC).