Số hữu tỉ cùng số vô tỉ. Sự không giống nhau giữa số hữu tỉ với số vô tỉ

Hôm nay trung học phổ thông Sóc Trăng sẽ giới thiệu đến chúng ta Chuyên đề về số hữu tỉ với số vô tỉ. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ cùng số vô tỉ. Nếu các bạn muốn tìm phát âm sâu rộng về phần kỹ năng và kiến thức Toán 7 rất quan trọng đặc biệt này, hãy nhanh tay chia sẻ bài viết sau phía trên nhé !


I. SỐ HỮU TỈ LÀ GÌ?

Khái niệm:

Bạn đang xem: Số hữu tỉ cùng số vô tỉ. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ


Số hữu tỉ là những số x hoàn toàn có thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b, trong những số ấy a cùng b là những số nguyên cùng với b # 0

Tập hợp những số hữu tỉ, hay nói một cách khác là trường số hữu tỉ ký hiệu là Q (chữ đậm) hoặc ℚ (chữ viền).

Bạn đang xem: Số hữu tỉ kí hiệu là gì

Ví dụ:

Ta có thể viết:

*

*
*

Tính hóa học của số hữu tỉ:

Tập hợp những số hữu tỉ là tập vừa lòng đếm đượcĐối với phép nhân số hữu tỉ sẽ có được dạng: a/b * c/d = a*c/ b*dĐối cùng với phép chia số hữu tỉ sẽ sở hữu được dạng: a/ b : c/d = a*d/ b*cTrường hòa hợp nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, thì số đối của chính nó là số hữu tỉ âm cùng ngược lại. Toàn bô hữu tỉ và số đối của nó sẽ bằng 0.

*

II. SỐ VÔ TỈ LÀ GÌ ?

Khái niệm:

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoànNói phương pháp khác số vô tỉ là số chưa phải số hữu tỉ, tức là số ko thể màn biểu diễn được bên dưới dạng ab">abab (với a, b là những số nguyên).

Kí hiệu số vô tỉ:

Tập hợp những số vô tỉ được kí hiệu là I.

I=x">I=x≠m/n,∀m,n∈Z

Ví dụ về số vô tỉ:

π=3,141592653589793238462...">π=6,198792345695234…

Tính chất số vô tỉ:

Khác vố số hữu tỉ, thì tập vừa lòng số vô tỉ có đặc thù là tập phù hợp không đếm được.

Theo đó, họ có lấy ví dụ sau đây:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001… (số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA SỐ HỮU TỈ VÀ SỐ VÔ TỈSố hữu tỉ cùng số vô tỉ khác nhau như sau:

Số hữu tỉ bao hàm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.Số hữu tỉ chỉ với phân số, còn số vô tỉ có nhiều loại sốSố hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số ko đếm được.

Ví dụ:

Số hữu tỉ là ¾ còn số vô tỉ là 0,1112323123153436791…

*
IV. MỐI quan lại HỆ GIỮA CÁC TẬP HỢP SỐ

Dù số hữu tỉ và số vô tỉ bao gồm sự khác nhau nhưng giữa chúng vẫn đang còn mỗi quan liêu hệ kết nối sau đây.

Để hiểu được mối quan hệ giữa các tập phù hợp số, trước hết bọn họ cần hiểu ký hiệu các tập hòa hợp số cơ bản sau đây:

N: Tập hợp số từ nhiênN*: Tập đúng theo số tự nhiên khác 0Z: Tập hòa hợp số nguyênQ: Tập hòa hợp số hữu tỉI: Tập hòa hợp số vô tỉ

Ta gồm : R = Q ∪ I.

Tập N ; Z ; Q ; R.

Khi kia quan hệ bao hàm giữa các tập đúng theo số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

*

V. BÀI TẬP VỀ SỐ HỮU TỈ VÀ SỐ VÔ TỈ

Bài 1:

Tìm x biết x∉1;3;8;20 

và: 2(x−1)(x−3)+5(x−3)(x−8)+12(x−8)(x−20)−1x−20=−34.

Giải:

Ta có: 2(x−1)(x−3)+5(x−3)(x−8)+12(x−8)(x−20)−1x−20

=(x−1)−(x−3)(x−3).(x−1)+(x−3)−(x−8)(x−8).(x−3)+(x−8)−(x−20)(x−20).(x−8)−1x−20.

=1x−3−1x−1+1x−8−1x−3+1x−20−1x−8−−1x−20=−1x−1.

⇒−1x−1=−34⇒x=73.

Bài 2:

Viết 5 số hữu tỉ trên một vòng tròn sao cho trong đó tích nhì số cạnh nhau bởi 136. Hãy tìm phương pháp viết đó.

Giải:

Gọi 5 số hữu tỉ kia lần lượt là a1, a2, a3, a4, a5 (các số này rất nhiều khác 0)

Ta có: a1a2=a2a3⇒a1=a3

Tương tự có: a2=a4,a3=a5

Mà: a1a2=a5a1⇒a2=a5.

⇒a1=a2=a3=a4=a5=±16.

Bài 3: thực hiện các phép tính sau:

a) (−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)">(−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)

b) (−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513).">(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513).

Giải:

a) (−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)">(−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)

=(−35+511+−25+611):(−37)">=(−35+511+−25+611):(−37)

=(−3−25+5+611):(−37)">=(−3−25+5+611):(−37) =0:(−37)=0.">=0:(−37)=0.

b) (−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513)">(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513)

=(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−1)">=(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−1)

=(−25+14:−7101).(5517−47.23).0=0.">=(−25+14:−7101).(5517−47.23).0=0.

Bài 4: Tìm x,y,z">x,y,z biết rằng: (x−15)(y+12)(z−3)=0">(x−15)(y+12)(z−3)=0 với x+1=y+2=z+3.">x+1=y+2=z+3.

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Nhóm A Trong Bảng Tuần Hoàn Là :

Giải:

Ta có: (x−15)(y+12)(z−3)=0">(x−15)(y+12)(z−3)=0

⇔x−15=0">⇔x−15=0 hoặc y+12=0">y+12=0 hoặc z−3=0">z−3=0

⇔x=15">⇔x=15 hoặc y=−12">y=−12 hoặc z=3">z=3

∙">∙ Nếu x=15,">x=15, kết phù hợp với x+1=y+2=z+3">x+1=y+2=z+3 ta suy ra y=−45;z=−95">y=−45;z=−95

∙">∙ Nếu y=−12,">y=−12, kết hợp với x+1=y+2=z+3">x+1=y+2=z+3 ta suy ra x=12;z=−32">x=12;z=−32

∙">∙ Nếu z=3">z=3, tương tự ta suy ra x=5;y=4">x=5;y=4

Vậy ta có ba bộ số vừa lòng đó là:

15;−45;−95">15;−45;−95 hoặc 12;−12;−32">12;−12;−32 hoặc 5;4;3.">5;4;3.