Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo Lý Thanh Tâm
*
Trình độ chăm môn
Điện thoại cơ quan 0271.3602888
Địa chỉ email tamlt.sgd
Phó người có quyền lực cao Sở giáo dục và Đào tạo Hồ Hải Thạch
*
Trình độ chăm môn
Điện thoại cơ quan 02713686779
Địa chỉ email thachhh.sgd
Phó người đứng đầu Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo Lê Hải Đăng
*
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713870975
Địa chỉ email danglh.sgd

Văn phòng

aryannations88.com
Chánh văn phòng công sở
*
aryannations88.com
Phó Chánh văn phòng công sở
*
aryannations88.com
nhân viên
*
aryannations88.com
kế toán

Phòng giáo dục và đào tạo Tiểu học-Mầm non

aryannations88.com
Trưởng chống
*
aryannations88.com
Phó Trưởng chống
*
aryannations88.com
Phó Trưởng chống
*
aryannations88.com
chuyên viên
*
aryannations88.com
chuyên viên
*
aryannations88.com
chuyên viên
*
aryannations88.com
chuyên viên
*

Phòng giáo dục đào tạo Trung học

Phòng Thanh tra-Kiểm định unique giáo dục

aryannations88.com.goc.vn
Phó Trưởng phòng
*
aryannations88.com
Phó Trưởng phòng
*

Công đoàn ngành

RIKVIP - Cổng game bài online #1